Бельскі Гостінэць, 1 (28) 2005

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1 (28) 2005

W okresie swojej świetności wieś Tokary liczyła blisko trzysta nume­rów i ponad tysiąc mieszkańców. Pod tym względem w północno-zachod­niej części powiatu brzeskiego nie stanowiła jednak wyjątku. Ziemie w tych okolicach były urodzajne, a zatem i wsie ludne. Od wieków ludzie chętnie się tu osiedlali, możnowładcy zaś zabiegali o sfery wpływów. Jeszcze w piętnastym stuleciu wiele ziem było tu własnością wielkich książąt, którzy z czasem za... Болей »


Бельскі Гостінэць, 4 (28) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

4 (28) 2004

Sześćdziesięciolecia. Powoli zachodzi za horyzont dziejów Bielska Podlaskiego rok 2004, rok kilku rocznic, przede wszystkim sześćdziesięcioletnich. Pierwsza z nich, to wyzwole­nie miasta spod okupacji niemieckiej, które miało miejsce 30 lipca 1944 r. Po kilku koszmarnych latach ludzie odetchnęli z ulgą i zaczęli odbudowywać wszystkie przejawy życia społecznego, w tym szkolnictwo. Dzięki zaangażowa­niu nauczycieli i rodziców od września ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 2-3 (26-27) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

2-3 (26-27) 2004

Obok bielskiego ratusza - architektonicznej perełki miasta - od połowy kwietnia b. r. trwa budowa marketu (super?). Prowadzi ją lubelska firma. Nie chciałbym wchodzić w zawiłości prawne, którą obrosła ta inwestycja oraz emocje, które wzbudza u bielskich handlowców. Wyrażam jedynie raz jeszcze dezaprobatę dokonania transakcji sprzedaży placu obcemu kapitałowi przez władze miasta w grudniu 1999 r. Zaprzepaszczono tym samym szansę wszechst... Болей »


Бельскі Гостінэць, 1 (25) 2004

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1 (25) 2004

На вуліцы Траўгутта, даўняй Брэсцкай, у двухсотгадовым драўляным доме, вялікім быццам двор, пражывае Надзея Божко. За сабою мае ўжо 92 зім ды вёснаў і шмат пражытага. Любіць да гэтага вяртацца ўспамінамі, хаця побач ясных момантаў жыцця, былі і драматычныя. Дачка патомных бельскіх мяшчан Артысевічаў - Іосіфа і Сафіі з д. Антыховіч, дзяцінства і маладосць правяла на Дубічах. Гэтая старая вуліца была заселена ў большасці рамеснікамі - гар... Болей »


Бельскі Гостінэць, 4 (24) 2003

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

4 (24) 2003

Таямніцы шчытоўскага Грабняку. У палове дарогі паміж Бельскам і Гайнаўкай, дзе сутыкаецца павет бельскі з гайнаўскім, падымаемся на вышыню амаль 190 метраў над узроўнем мора (гэта вышэй узроўня цэнтра Бельска каля пяцідзесяці метраў). З паўночнага боку шырокая панарама з далёкім відам на наваколлі Кленік і нарваўскай даліны. Сярод соцен гектараў палёў, найчасцей у далінках, прыселі хутары вёскі Ракавічы, цяпер амаль усе апусташэлыя. На ... Болей »


Бельскі Гостінэць, 3 (23) 2003

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

3 (23) 2003

Пра Бельск у Славянскай Энцыклапедыі. У гэтым годзе наш старажытны Бельск святкаваў 750-годцзе першай пісьмовай звесткі. Хаця юбілей прайшоў без вялікага шуму, але пакінуў пасля сябе шмат знамянальнага. Гэта і паспяхова праведзеная навуковая канферэнцыя (23-24 мая), прэзэнтацыя шыкарнага фотаальбома "Бельск Падляшскі - горад памежжа", даволі шырокі розгалас у медыях, урэшце пасвячэнне юбілейнага помніка ля замкавай Прачысценскай царквы,... Болей »


Бельскі Гостінэць, 2 (22) 2003

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

2 (22) 2003

Kroniki staroruskie o XIII-wiecznym Bielsku. W 1253 roku na kartach latopisów ruskich po raz pierwszy został odnotowany Bielsk. W wieku trzynastym, obok Brześcia, Drohiczyna, Mielnika i Kamieńca, był on najważ­niejszym miastem Podlasia i regionu środkowego Bugu. Dlatego też swoją uwagą nie mogli go ominąć ówcześni kronikarze. Najwięcej informacji o Bielsku znajdujemy w latopisie hipackim, szczególnie w jego halicko-wołyńskiej części, po... Болей »


Бельскі Гостінэць, 1 (21) 2003

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

1 (21) 2003

Gdzie znajdował się bielski zamek? Stoją w miastach starodawnych: Drohiczynie, Mielniku, Surażu, Góry Zamkowe. Nikt nie kwestionuje, że z tymi wzniesieniami i okalającym je terenem związane są dzieje obiektów obronnych oraz rezydencji możnych i władców do szesnastego wieku włącznie. Również bielszczanie od wielu pokoleń są przekonani, że na Górze Zamkowej lub Łysej Górce znajdował się zamek obronny. Dawna tradycja nazywała go nawet „zam... Болей »


Бельскі Гостінэць, 3-4 (19-20) 2002

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

3-4 (19-20) 2002

На сёлетнiх канiкулах рэдакцыя “Бельского Гостiнця” падалася на сентыментальнае падрожжа да вытокаў нашай народнай тоеснасцi, менавiта на беларускае Палессе – прарадзiму славян i племенi дрыгавiчоў. Гэтую незвычайную, магiчную краiну я не раз перасякала ў сваiх думках, бачыўшы дрымучыя балоты i багабойных, працавiтых людзей. Яны з балотамi зжылiся праз вякi i ўмелi з iмi жыць у згодзе. Камунiстычная улада iх з гэтага дару, але i пракляц... Болей »


Бельскі Гостінэць, 2 (18) 2002

Бельскі Гостінэць

краязнаўча-культурны часопiс

2 (18) 2002

W poprzednim numerze przedstawiliśmy wykaz mieszkańców Bielska Podlaskiego, sporządzony w czasie epidemii cholery w 1831 r. Jednym z występujących tam mieszczan był Nosel Berkowicz, niewątpliwie obywatel starozakonny. Należał on do grona około dwustu członków społeczności żydowskiej, którzy w latach trzydziestych XIX wieku posiadali stałe zameldowanie w Bielsku (w 1831 r. Żydzi byli właścicielami 23 domów w mieście). Jak wiemy z monogra... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250]   Наступная   Апошняя