Падокшын С.А., Іпацій Пацей - царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік

Іпацій Пацей - царкоўны дзеяч, мысліцель, піс...

на пераломе культурна-гістарычных эпох

Падокшын С.А.

У кнізе даследуецца жыццё, дзейнасць і творчая спадчына Іпація Пацея, віднага грамадскага і царкоўнага дзеяча Беларусі і Украіны, пісьменніка-публіцыста, мысліцеля, «галоунага архітэктара» Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. Упершыню грунтоўна аналізуецца яго уніяцкая канцэпцыя, раскрываюцца яе неадназначнасць і супярэчлівая сутнасць. Побач з адмоўнымі паказваюцца пазітыўныя элементы дзейнасці і светапогляду Пацея: намаганні ў развіцці айчы... Болей »


Алешка Антон, Іх першых вітае сонца

Іх першых вітае сонца

Алешка Антон

Пакуль начальнік аддзела кадраў гартаў асабістую справу лейтэнанта Кучынскага, той паспеў агледзець кбінет і, узлёгшы локцям на гладкі пафарбаваны бар’ер, паправіў шапку. «I куды ён мяне накіруе?» — падумаў Кучынскі, бо ўжо ведаў, што адзін полк злучэння стаіць у сямідзесяці кілометрах адсюль. Кучынскаму не хацелася туды ехаць. «Лепш-бы застацца тут, у горадзе», — не пакідала яго думка. (фрагмент) Болей »


pdf
Барадулін Рыгор, Ішоў коця па канапе

Ішоў коця па канапе

вершы, загадкі і адгадкі, казкі-пераказкі

Барадулін Рыгор

Гэтая кніжка населена вясёлымі і дасціпнымі істотамі, якія пяюць і скачуць, захапляюць, зачароўваюць — гэтак ім вясёла, добра і шчасліва пад ласкавым сонцам на роднай зямлі. Кожны, хто прачытае яе, нашмат падабрэе і паразумнее, а калі прачытае ўслых для іншых, паразумнее ўсёй грамадой. I ўсім будзе добра і шчасліва — кніжным насельнікам ды іхнім чытачам, а разам і аўтару — Рыгору Барадуліну. У тым перакананы даўні чытач дзіцячых кніжак.... Болей »


К. Калиновский

К. Калиновский

Из печатного и рукописного наследия

Главное содержание книги составляет документальный материал, рассказывающий о жизненном пути, революци­онной деятельности и общественно-политических взглядах К. Калиновского. Предисловие и обширный пояснительный аппарат делает ее интересной не только для специалистов, но и для ши­рокого круга читателей, интересующихся историей Белорус­сии. Болей »


pdf
Мацяш Ніна, Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя

Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя

Паводле беларускай народнай казкі

Мацяш Ніна

Неяк Ясь у дзень асенні сек у лесе дровы. Раптам чуе - дзіўны лямант. Совы?.. Ой, не совы?.. У пару такую совы спяць яшчэ, вядома. Крык, здаецца, чалавечы, там, за бураломам... Болей »


Казкі беларускіх пісьменнікаў

Казкі беларускіх пісьменнікаў

Лепшыя казкі беларускіх пісьменнікаў увайшлі ў новы том бібліятзкі. Гэта ў першую чаргу наша класіка -казкі Максіма Багдановіча, Якуба Коласа, Максіма Танка, Уладзіміра Караткевіча, а таксама казкі іншых пісьменнікаў. Болей »


pdf
Геніюш Ларыса, Казкі для Міхаські

Казкі для Міхаські

Геніюш Ларыса

«Я быў тады малы і яшчэ не разумеў, што і ў казках для дзяцей можна сказаць пра важныя рэчы. Відаць, так думаў ня толькі я, і таму дзіцячую кніжку выдаць было лягчэй, чым кнігу для дарослых. Калі я выяжджаў з Зэльвы ў іншыя гарады, напрыклад, у Гомель, у Рыгу, Ларыса Антонаўна заўсёды прасіла мяне, каб я пашукаў яе кніжак, можа, удасца дзе-небудзь набыць. Памятаю, як, будучы ў Гомелі, я шукаў па кнігарнях „Казкі для Міхаські“, а іх нідз... Болей »


казлоўскі і Кº

казлоўскі і Кº

Чаму казлам даверылі капусту?

Па даручэнню кіраўніцтва Кантрольнай палаты мною правераны стан узаемаразлікаў Міністэрства абароны з таварыствамі з абмежаванай адказнасцю «Белона» і «Юшко» пры гэтым устаноўлена наступнае. Міністрам абароны Рэспублікі Беларусь генерал-палкоунікам Казлоўскім П. П. 30 мая 1992 года зацверджаны «Напрамкі выкарыстання магчымасцей часцей і ўстаноў службы гаручага Мінабароны Рэспублікі Беларусь па самафінансаванню», якімі прадугледжаны віды... Болей »


Арочка Мікола, Калас на ржавішчы

Калас на ржавішчы

Выбранае

Арочка Мікола

Кніга Міколы Арочкі «Колас на ржышчы» змяшчае ў сабе лепшае з яго дваццаціпяцігадовай творчай працы — вершы, балады, маналогі, паэмы. У полі зроку паэта — дарагія вобразы роднай зямлі, сляды далёкіх і блізкіх падзей часу. Творчасці М. Арочкі ўласціва ўвага да ўнутранага свету нашага сучасніка, да яго шматгранных сувязей з грамадствам і прыродай, ецвярджэнне стваральнай місіі чалавека. Болей »


Верас Зоська, Каласкі

Каласкі

Вершы, апавяданні

Верас Зоська

Кніжка «Каласкі», якую паважаны чытач узяў у рукі, дае магчымасць пазнаёміцца з узорамі творчасці старэйшай беларускай пісьменніцы Зоські Верас (Люд-вікі Антонаўны Сівіцкай-Войцік). Пачатак яе творчага шляху прыпадае на часы ўжо амаль легендарныя — на апошняе перадкастрычніцкае дзесяцігоддзе, калі ў росквіце творчых сіл былі такія волаты беларускага краснага пісьменства, як Купала і Колас, Цётка і Баг-дановіч, калі, скарыстаўшы пэўныя з... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]   Наступная   Апошняя