pdf
Łuksza Mirosława, Wiersze tutejsze

Wiersze tutejsze

Łuksza Mirosława

Taki tytuł nosi pierwszy zbiorek wierszy pisarki białoruskiej Miry Łukszy w języku polskim. Każdy wiersz poświęcony jest jednej osobie, którą Mira spotkała na swej drodze i która odcisnęła znak w jej pamięci, uczuciach albo nastroju. Bohaterami tych wierszy są zarówno osoby znane jak i całkiem nieznane, ale każda z nich wyróżnia się czymś szczególnym, jest niepowtarzalna, ciekawa. Tytuły wierszy to imiona ich bohaterów. Czytając dalej p... Więcej »


pdf
mobi
fb2
epub
Szwed Wiktor, Wiersze wybrane

Wiersze wybrane

Szwed Wiktor

„Wiersze wybrane” białoruskiego poety Białostocczyzny Wiktora Szweda- wydanie niecodzienne. Wiktor Szwed pisze zasadniczo w języku białoruskim, a ta edycja - w języku polskim. Utwory zebrane w tym tomiku przetłumaczone są przez samego autora i przez polskiego poetę Jana Leończuka. Wiersze Wiktora Szweda mówią o wiejskim życiu, stosunkach między ludźmi, o przyrodzie. Nie wychodząc tematycznie poza granice regionu, czy wychodząc tylko z r... Więcej »


Borowik Przemysław, Ryżewski Grzegorz, Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku

Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworsk...

Borowik Przemysław, Ryżewski Grzegorz

Ziemie, na których zlokalizowane były opisywane w prezentowanych wizytacjach cerkwie miały burzliwą historię. Być może we wczesnym średniowieczu tereny te należały do ludów bałtyjskich, z których wyłonili się Litwini, Prusowie i Jaćwingowie. Ekspansja ludów słowiańskich zepchnęła plemiona bałtyjskie na północ. Do połowy XI wieku tereny te administracyjnie przynależały zapewne do Mazowsza. Po uśmierzeniu buntu Mieclawa przez Kazimierza O... Więcej »


pdf
www.polszcza.com

www.polszcza.com

Польшча вачыма беларускіх журналістаў і дасьледнікаў

Do zbiorku weszły artykuły białoruskich obserwatorów, którzy przedstawili swoje uwagi, spostrzeżenia i wrażenia z podróży po Polsce. Polską rzeczywistość poznawali oni w bezpośrednich kontaktach oraz na podstawie statystyk i ocen ekspertów. W publikacji przedstawiono, oprócz panoramy ogólnej sytuacji politycznej, różne sprawy związane z funkcjonowaniem państwa polskiego. I tak poddano analizie funkcjonowanie samorządów terytorialnych, s... Więcej »


Nikitiuk Borys, Z dziejów Hajnówki i jej okolic

Z dziejów Hajnówki i jej okolic

Nikitiuk Borys

Autor pracy Z dziejów Hajnówki i jej okolic (1915-1939) określił granice obszaru swych badań. W opracowaniu konsekwentnie trzyma się tego założenia. Centralne miejsce zajmuje Hajnówka, bo tu koncentrował się przemysł drzewny, tu było największe skupisko robotnicze związane z tą wytwórczością. Poznajemy także Białowieżę, ośrodek ochrony, rekreacji i wykorzystania zasobów Puszczy Białowieskiej. W tej części autor sięgnął do odległych wiek... Więcej »


pdf
Michaluk Dorota, Z dziejów Narwi i okolic

Z dziejów Narwi i okolic

W 480 rocznicę nadania prawa chełmińskiego 1514-1994

Michaluk Dorota

Początki Narwi, dawnego królewskiego miasta lokowanego w 1514 r., sięgają średniowiecza. Mimo kilkuwiekowej metryki miejscowość nie była dotychczas tematem osobnych studiów. W opublikowanych pracach naukowych, podejmujących wieloraką problematykę miast podlaskich, Narwi nie poświęcano dostatecznie dużo miejsca. Ogólne i bardzo pobieżne są również opracowania słownikowe. Więcej »


Za niebokresem Europy

Za niebokresem Europy

Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997

Literatura — to Ojczyzna. Dla prawdziwego twórcy nie ma różnicy między ideałem narodowym a literackim. My traktujemy go jako najważniejsze literackie wyzwanie. Przybliżamy ten ideał — nie osiągnięty i nieosiągalny — akcjami obywatelskimi i aktami twórczymi. Tak rozpoczyna się manifest literacki „Tutejszych”, nieformalnej grupy literackiej powstałej na Białorusi gdzieś w okolicach roku 1987. W kontekście literatury polskiej takie wyznani... Więcej »


Gaweł Artur, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie

Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyź...

Gaweł Artur

Artur Gaweł gospodaruje w Muzeum Wsi Podlaskiego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Objechał on wszystkie, nawet najmniejsze, wsie Białostocczyzny, fotografując i opisując drewnianą architekturę, ozdoby domów i innych obiektów. Pod- i nadokienniki, okiennice, szczyty, ozdobione ażurową rzeźbą węgły, werandy i drzwi. Kute klamki, zamki, zawiasy- różne formy i wzory. Na ozdobach motywy zwierzęce i roślinne. Można prześledzić, gdzie, w jakic... Więcej »


Бялевіч Антон, А ў бары, бары

А ў бары, бары

Бялевіч Антон

У вершах паэта — задушэўная споведзь перад народам-працаўніком, партыяй, Радзімай. Паэма «А ў бары, бары» апавядае пра народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Więcej »


Скорабагатаў В., Абышоўся без славы...

Абышоўся без славы...

Кампазітар Ян Тарасевіч

Скорабагатаў В.

Кніга распавядае пра лёс і творчасць выдатнага беларускага кампазітара XX стагоддзя, піяніста і педагога Яна Тарасевіча. На жаль, ягоныя музычныя творы, напісаныя ў традыцыйным рамантычным рэчышчы, не былі "ўлучаныя" ў свой час у музычны і культурны кантэкст Беларусі, як, магчыма, з тых жа прычынаў не знайшлі шырокага розгаласу ў Польшчы, дзе жыў музыкант. Кніга змяшчае цікавыя архіўныя звесткі, фотаздымкі, нотны каталог твораў кампазіт... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141]   Następna   Ostatnia