pdf
40-я ўгодкі абвешчаньня незалежнай Белорускай Народнай Рэспублікі

40-я ўгодкі абвешчаньня незалежнай Белорускай...

1918 - 1958

In present international relations the most important event is the universal expansion of Soviet Russia. It frankly aims to conquer of all free countries. The present dictator of Soviet Russia, N. Khrushchev, has declared shamelessly to the democratic countries: “We will bury you!” However, the rulers of Soviet Russia are attempting to mislead public opinion in the free world by covering up their aggression with diplomatic phraseology. ... Więcej »


pdf
epub
Барысевіч Юрась, Alter nemo

Alter nemo

Барысевіч Юрась

Кнігу Alter Nemo складаюць лірычна-мэтафізычныя тэксты, аб’яднаныя пошукам межаў чалавечага існаваньня. Ці маем мы рацыю, калі лічым сабою тое, што носім пад скурай і вопраткай, пад абалонкаю нашых думак і ўчынкаў? Мы існуем ня столькі ўнутры, колькі звонку сябе, і таму нараджэньне — далёка ня першая падзея ў нашым жыцьці, а сьмерць — не апошняя. Юрась Барысевіч — удзельнік творчых суполак Асацыяцыя Сучаснага Мастацтва, Schmerzwerk, Дру... Więcej »


pdf
Annus Albaruthenicus, 04

Annus Albaruthenicus

Год Беларускі

04

* (Weißrussisch-südslawische wechselbeziehungen: 11.-16. jahrhundert) * Agatowski Tomasz, Culture, Globalization, Identity * Bołdak-Janowska Tamara, Dreams, etc. * Czykwin Elżbieta, An Identity of the Orthodox-Belarusian minority in relation to the Polish-Catholic majority in Poland * Fleming Michael, Fixing the political landscape? (The Belarusian minority in Poland after the 2001 parliamentary election) * Hady... Więcej »


pdf
ARCHE, 02(03)1999

ARCHE

аналітыка • крытыка • эсэістыка • гісторыя • літаратура • палеміка • рэцэнзіі

02(03)1999

* Miensk siannia * Абвестkі. 1941–1944 * Адамчык Вячаслаў, Леанарда * Булгакаў Валерка, Правільны выбар * Голдгаген Дэніэл, Добраахвотныя памочнікі Гітлера. Звычайныя немцы й Галаkост * Екадумов Андрей, Великая отечественная: миф плюс история * ІСАЕНКА Уладзімір, Жыцьцё з галавою ў пятлі * Кадарэ Ісмаіл, Плач па Косаве * КІНАН ЭДВАРД Л., Расейсkія прэтэнзіі на рускую спадчыну * Л.Крывічанін (... Więcej »


Artymowicz. Plutowicz. Kobzar

Artymowicz. Plutowicz. Kobzar

Nadzieja Artymowicz wie i może powiedzieć o Bielsku, o każdym jego detalu, znacznie więcej i tysiąc razy głębiej. I choć każdego razu stwierdza, iż jej Bielska już nie ma, pozwalam sobie nie zgodzić się, bo akurat Bielsk pani Nadziei- stracony, przeżyty... żyje i będzie żyć swym życiem w jej poezji. Podobnie jak będzie żyć polskojęzyczny Bielsk Jerzego Plutowicza, albo malowany Bielsk Olega Kobzara. Więcej »


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, VI. Leksyka 2.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczy...

Po raz pierwszy chyba w pełni przedstawiona została lokalizacja gwar białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich we wschodniej Białostocczyźnie. Odwieczne spory o to, do jakiego języka należy ta czy inna gwara, jakiej narodowości są mieszkańcy tej czy innej wsi, jakim językiem mówią – można rozstrzygnąć śledząc wędrówki narodów, wpływ gwar na język poszczególnych miejscowości. W prezentowanym opracowaniu analizuje się brzmienie wyr... Więcej »


pdf
Belarus - Ěire

Belarus - Ěire = Belarus - Ireland = Беларусь...

Матэрыялы навуковага семінара «Беларуска-ірландскія гістарычна-культурныя сувязі» (Мінск, 1999)

Belarus - Ěire. Materiały seminarium naukowego „Białorusko – irlandzkie kontakty historyczno- kulturalne” ( Mińsk, 1999) Wielu historyków już od dłuższego czasu porównuje ze sobą Białoruś i Irlandię. I naprawdę znajduje wiele wspólnego. Widoczne to staje się także w czasie konferencji naukowych organizowanych przez stowarzyszenia społeczne. Charakterystyczne jest to, że w czasie seminariów badacze mówią nie tylko o ruchu narodowowyz... Więcej »


pdf
Janowicz Sokrat, Białoruś, Białoruś..., Wydanie I

Białoruś, Białoruś...

Janowicz Sokrat

Polacy i Białorusini mają za sobą sześć wieków wspólnego losu, więc i podobnej historii. Od momentu, kiedy wprowadził się na Wawel Władysław Jagiełło, król. Białoruś, stanowiąca o Wielkim Księstwie Litewskim, przeistoczyła się w istotny obszar państwa federalnego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powołanej do życia unią lubelską w 1569 roku. Jej świetność i upadek, zwycięstwa i klęski, dobro i zło, były obopólnym udziałem; u nas o wiek ... Więcej »


Barszczewski Aleksander, Białoruska obrzędowość i folklor Wschodniej Białostocczyzny

Białoruska obrzędowość i folklor Wschodniej B...

Narodziny, wesele, śmierć

Barszczewski Aleksander

Książka badacza folkloru, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Aleksandra Barszczewskiego, jest wynikiem badań tradycji i obrzędowości Białorusinów zamieszkałych na wschodzie Polski – na Białostocczyźnie. Pierwotna kultura narodu ukazana została w porządku kalendarzowo- rodzinnych świąt i obrzędów. Dokładnie są opisane zachowania i wierzenia, tradycje, rytuały i zabobony związane z trzema głównymi etapami życia ludzkiego – od narodzin p... Więcej »


Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1992

Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1992

Wybór dokumentów

W powojennych dziejach białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce rok 1981 zapoczątkował nowy jakościowo okres. Na fali ogólnospołecznych protestów, skierowanych przeciwko totalitarnemu ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, młodzi Białorusini podjęli próbę zorganizowania poza strukturami Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego niezależnej organizacji, która wyrażałaby ich autentyczne potrzeby. Środowiskiem najbardziej p... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141]   Następna   Ostatnia