Шыбека Захар, Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет

Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет

Курс лекцый

Шыбека Захар

Publication Place: Вільня

Publication Date: 2009

Publisher: ЕГУ

Sizes: 372с.

ISBN: 978-9955-773-23-8

Category: History; Society

Copyright © 2009 by Шыбека Захар, ЕГУ

Book Collection: KAMUNIKAT — this site (online version)

UDC: 947.6: 316.334.56

Supplementary Data: Рэкамендавана да выдання: Навуковай Радай Інстытута гістарычных даследаванняў Беларусі ЕГУ (пратакол № 1 ад 22 студзеня 2009 г.) Рэдакцыйна-выдавецкiм саветам ЕГУ (пратакол № 8 ад 29 студзеня 2009 г.); Рэцэнзенты: Соркіна І. В., кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага Дзяржаўнага універсітэта імя Я.Купалы; Харэўскі В. Я., кандыдат эканамічных навук, дацэнт кафэдры культуралогіі Беларускага Дзяржаўнага ўнівэрсітэта культуры і мастацтваў; Выданне здзейснена пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза і Савета Міністраў Паўночных Краін; Выданне здзейснена пры ўдзеле Польскага Інстытута і кніжнага праекту «Кнігарня «Наша Ніва»

The book by Belarusian historian Zakhar Shybeka is notable for the author’s attempt to see the Belarusian land through the prism of global urbanization processes, identify phases, describe effects and visualize future developments. Zakhar Shybeka has been into urbanistics for quite long. In addition, his work on the book was linked to his work as Belarusian and foreign economic history lecturer in Belarusian universities, including European Humanities University. The author notes that urbanistics is a broad topic in Belarusian history. He offers his view on the subject and calls for a discussion on the matter. This is how he tries to encourage students and academics to study and research the theme of city building in Belarus. (Z.K.)

View/ Download This Chapter/ Article... Тытульны ліст
View/ Download This Chapter/ Article... Пра аўтара
View/ Download This Chapter/ Article... Прадмова
View/ Download This Chapter/ Article... Змест
І. Горад
View/ Download This Chapter/ Article... Лекцыя 1. Увод зіны ва урбаністыку. Першыя cтаражытныя гарады. ІІІ тыс. да н. э. — V ст. н. э.
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 2. Сярэднявечны горад. V—XV стагоддзі
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 3. Гарадскія паселішчы ранняга Новага часу. XVI — канец XVIII ст.
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 4. Гарады позняга Новага і Найноўшага часу. Канец XVIII — XX ст.
ІІ. Урбанізацыя
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 5. Урбанізацыя і эканамічны прагрэс
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 6. Роля сталіцы
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 7. Сістэмы гарадоў і праблемы невялікіх гарадскіх паселішчаў
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 8. Гарадская культура і гарадскі турызм
ІІІ. Гараджане
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 9. Гарадскі камфорт і яго цана
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 10. Ментальнасць беларускіх гарад жанаў
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 11. Гарадское самакіраванне
Chapter/ Article Not Available Лекцыя 12. Горадабудаўнічая палітыка і інтарэсы гарад жанаў
Chapter/ Article Not Available Заключэнне
View/ Download This Chapter/ Article... Уся кніга ў адным файле

Worth reading:

Шыбека Захар, Минскъ сто гадоў таму

Минскъ сто гадоў таму

Шыбека Захар

У Мінску, моцна разбураным у гады Вялікай Айчыннай вайны, у адрозненне ад большасці старадаўніх гарадоў, амаль не збераглося куточкаў — сведак яго шматвяковай гісторыі. Аўтар паспрабаваў узнавіць вобраз горада канца XIX — пачатку XX стагоддзя, грунтуючыся на архіўных дакументах, перыядычных і іншых тагачасных выданнях. У кнізе малююцца разнастайныя вобразы горада, сацыялышя партрэты мінчан, змешчаны даныя пра гарадское асяродцзе, звестк... More »


Шыбека Захар, Нарыс гісторыі Беларусі

Нарыс гісторыі Беларусі

(1795—2002)

Шыбека Захар

Кніга з’яўяяецца аўтарскай версіяй сціслага сінтэтычнага выкладу гісторыі Беларусі ад канца XVIII стагоддзя да 2002 года. Падзеі дзяржаўна-палітычнага і грамадскага жыцця краіны паказаныя ў сувязі з агульнаеўрапейскім кантэкстам, асаблівая ўвага нададзеная тым аспекгам беларускага мінулага. асвятленне якіх найболып цярпела ад ідэалагічных установак старой гістарыяграфіі. Выданне адрасаванае самай шырокай аўдыторыі чытачоў. More »