en

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XVI, Zeszyt 2


Norbert Tomszewski, Na drodze do Warszawy. Zapomniany epizod z 1920 roku # Eryk Kotkowicz, Ciechanowiecki pomnik żołnierzy poległych za Ojczyznę w 1920 roku # Stanisław Remiszewski, Dokumenty z grodzieńskiego Archiwum. Część IV # Konrad Millak, Koń poprzez dzieje i lądy # Dorota Gnatowska, Muzealna i... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XVI, Zeszyt 1


Jan Panasiewicz, Zmagania księżnej Anny ks. Jabłonowskiej z zadłużeniem dóbr galicyjskich # Janusz Porycki, Ksiądz Jan Krzysztof Kluk i jego parafia w świetle ciechanowieckich ksiąg metrykalnych z lat 1770-1796 # Janusz Porycki, Informacje o rodzinie Kluków zawarte w księgach chrztów parafii Ciechanowiec... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XV, Zeszyt 2


Koń w obronności i kulturze polskiej (Pokłosie seminarium naukowego odbytego w Muzeum Rolnictwa w dniu 23 października 2018 roku) # Jerzy Kita, Koń w obronności Polski # Włodzimierz Kluciński, Grzegorz Jakubik, Wspomnienia o lekarzach weterynarii płk. dr. Konradzie Millaku i płk. prof. dr. hab. Józefie... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XV, Zeszyt 1


Ewa Bohusz-Rubaszewska, Miecznik Józef Ołdakowski i rodziny jego potomków: Ratajscy, Szaybowie, Kotkowscy # Ewa Bohusz-Rubaszewska, List z daleka. O migracjach w rodzinie Flejczerowskich # Grzegorz Jakubik, Struktura zawodu weterynaryjnego w województwie stanisławowskim w okresie międzywojennym # Ewa... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XIV, Zeszyt 2


Katrzyna Braun, Matu, czarna, niebezpieczna. Mrówka w obiekcie zabytkowym # Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Poblematyka konserwatorska polichromii z Dworu z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni # Grzegorz Dybowski, Problematyka konserwacji naczyń klepkowych w przestrzeni ekspozycji muzeum na... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XIV, Zeszyt 1


Dorota Łapiak, Norbert Dariusz Tomaszewski, Ks. Krzysztof Kluk - polski Darwin? # Zbigniew J. Wójcik, Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) - XIX-wieczny kontynuator przyrodniczo-rolniczego pisarstwa ks. Krzysztofa Kluka # Ewa Bohusz-Rubaszewska, Miecznik Józef Ołdakowski i rodziny jego potomków. Wspomnienie... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XIII


Teresa Ciecierska-Chłapowa,Przyczynek do historii pomnika ks. Krzysztofa Kluka # Wiktor Zygmunt Łyjak,Stefan Ciecierski w świetle akt notarialnych Józefa Noskowskiego z Warszawy # Zbigniew J. Wójcik,Uwagi o treści niektórych rękopisów z okresu posługi ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu # Zbigniew J.... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom X, Zeszyt 1


Bohusz-Rubaszewska Ewa, Panienka z nadbużańskich Wszebor. Korespondencja i notatki z lat młodzieńczych Marii Łupińskiej (1900 - 1904) # Bohusz-Rubaszewska Ewa, Spacer po cmentarzach. Śladami wybranych rodzin z Czyżewa i okolic # Czołomiej Sylwester, Sernik – rekonstrukcja zatraconego obiektu małej architektury... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny Tom XII


Zbigniew J. Wójcik, Profesora Stanisława Litaka (1932-2010) studia nad Krzysztofa Kluka mapą diecezji łucko-brzeskiej # Norbert Dariusz Tomaszewski, Sprawozdanie z konferencji „Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej" # Eryk Kotkowicz, Maciej i Michał Starzeńscy jako kolatorzy kościoła... More »

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny I


Na początku bieżącego roku ukazały się dwie nowe publikacje, wydane przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Jedną z nich jest pamiętnik spisany przez Józefa Włodka – ziemianina podlaskiego, współwłaściciela majątku ziemskiego Kułaki, leżącego w pobliżu Ciechanowca. Drugie wydawnictwo... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org