en

Białostocki Przegląd Kresowy

Białostocki Przegląd Kresowy Tom VII


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wydaje serię zeszytów naukowych „Białostocki Przegląd Kresowy” obejmujących prace z zakresu kontaktów językowych i literackich polsko-wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych stosunków kulturowych pogranicza... More »

Białostocki Przegląd Kresowy Tom VIII


RYGOROWICZ Anna: Nazwy osobowe mieszkanek Rososzy w XVII wieku RUTKOWSKI Krzysztof: Nieoficjalne nazwy osobowe mieszkańców Rutkowskich Dużych SZERSZUNOWICZ Joanna: Obszary tematyczne nowszych zapożyczeń z języka angielskiego ÌVANOŬ Jaŭgen: Аб адной семантычнай разнавiднасцi афарызмаў (афарыстычныя... More »

Białostocki Przegląd Kresowy Tom IV

Słowiańszczyzna w badaniach filologicznych

W 1996 r. ukazał się IV tom „Białostockiego Przeglądu Kresowego”(„BPK”) . Dla osób niezorientowanych w strukturze organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku trudno będzie ustalić, kto wydaje „BPK”. Na okładce widnieje informacja, że Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich, na tytułowej... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org