Кузнецов Игорь, „К ликвидации приступить…”

„К ликвидации приступить…”

(из истории политических репрессий поляков в 1930-1940-е годы)

Кузнецов Игорь

Miejsce wydania: Минск

Data wydania: 2003

Kategoria: Historia

Copyright © 2003 by Игорь Кузнецов

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Igor Kużniecow jest jednych z najbardziej znanych na Białorusi badaczy stalinowskiego terroru. W tym czasie, gdy oficjalne władze Białorusi trzymają się stalinowskiej linii, organizują obchody dni przewrotu komunistycznego, przemilczają równocześnie prawdę o ludobójstwie popełnionym przez reżim stalinowski na narodzie białoruskim. A przecież liczby zakatowanych są szokujące. Z początku represjami objęto wrogów „klasowych”- ludzi uznanych za zamożnych, potem nomenklaturę polityczną, a wreszcie prześladowania objęły wszystkich i zaczęło się bezwzględne niszczenie narodu. Ucierpiały wszystkie klasy, całe społeczeństwo. Na Białorusi w ciągu 10 lat panowania „szczęśliwego” ustroju wyniszczono 85% przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej. Dlatego publikacja już w tytule mówi o „…politycznych represjach na Polakach w latach 1930 – 1940”. Przyszłość zawsze wiąże się z przeszłością, więc wiedza o ludobójstwie popełnionym przez władzę na własnym narodzie jest ważna dla młodego pokolenia - żeby nie doszło do podobnych zdarzeń i żeby nie zapomniano tego, co się zdarzyło.

Autorzy białoruscy: Кузнецов Игорь

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Предисловие
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Часть I. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРРОРА
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Часть II. «К ЛИКВИДАЦИИ ПРИСТУПИТЬ…»
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Литература
Приложения

Warto przeczytać:

Кузнецов Игорь, Деловое общение

Деловое общение

Учебное пособие

Кузнецов Игорь

В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные вопросы делового общения. Раскрываются их природа, сущность и основные принципы. Анализируются психологические, этические, риторические правила делового общения. Особое внимание уделено рассмотрению проблем международного общения. Предлагаются практические рекомендации и советы, позволяющие более эффективно решать проблемы в области делового общения. Для студентов вузов, изуча... Więcej »


Кузнецов Игорь, Настольная книга практикующего педагога

Настольная книга практикующего педагога

Кузнецов Игорь

Пособие составлено на основе изучения теории и практики проведения реформ в отечественных и зарубежных учебных заведениях, а также опыта исследовательской и практической работы учреждений образования и преподавателей по совершенствованию технологий обучения и воспитания. В книге изложена наиболее востребованная в современном прагматичном мире прикладная педагогическая технология, которую отличает основанная на научных закономерностях д... Więcej »


Кузнецов Игорь, История, которую  мы  не  знали

История, которую мы не знали

Кузнецов Игорь

Prawie wszystkie kraje na świecie dążą do ukazania swoim obywatelom tego, co było. I słusznie, gdyż bez przeszłości nie może być przyszłości. Warto też przypomnieć, że znając przeszłość, można uniknąć wielu błędów. Białorusini powinni pamiętać o totalitaryzmie czasów stalinowskich, kiedy zniszczono cały potencjał narodu. Historyk Igor Kuzniecow w swojej pracy „Historia, której nie znamy” uchyla zasłonę ludobójstwa. Autor publikuje pozna... Więcej »


Кузнецов Игорь, История государства и права славянских народов

История государства и права славянских народо...

Учебное пособие

Кузнецов Игорь

В пособии рассматриваются разные типы общества, государства и права, дается анализ историко-правовых фактов, основных правовых институтов истории восточных, западных и южных славянских народов. Хронологически материал охватывает период с древних времен до конца ХХ в. Излагаются историко-правовые факты и явления. Анализируются некоторые политические события и тенденции. Дается юридический и исторический анализ памятников права. Истор... Więcej »


Кузнецов Игорь, Безопасность от А до Я

Безопасность от А до Я

Кузнецов Игорь

Как защитить себя от уличного хулигана? Как обезопасить жилище, гараж или автомашину с помощью современных технических средств? Что делать, если вы вдруг стали безработным или вас преследуют бесконечные неудачи? Как избежать несчастных случаев и противостоять стихийным бедствиям? Как правильно действовать предпринимателю в современных условиях? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на страницах книги, которую держите в руках. Совет... Więcej »


Кузнецов Игорь, Персонал

Персонал

подбор, расстановка, управление

Кузнецов Игорь

В издании рассматриваются вопросы подбора и отбора кадров и проблемы мотивации персонала. Здесь представлены основные методы отбора персонала, в том числе нетрадиционные, описываются требования к кандидатам и специфика подбора различных категорий работников, рассматриваются особенности рекрутинга как бизнеса и деятельность кадровых агентств, обсуждаются основные компоненты мотивации. В рамках данной книги описаны различные процессы, свя... Więcej »


Кузнецов Игорь, Мимика и жесты

Мимика и жесты

Секреты общения

Кузнецов Игорь

Эта книга поможет освоить язык мимики и жестов, как принято говорить теперь, язык невербальной коммуникации. По мере совершенствования в данной области вы станете получать больше удовольствия от общения с другими людьми, сможете быстрее и полнее раскрыть свой внутренний потенциал. Знание «бессловесного языка» необходимо в наш век скоростей и постоянной спешки, чтобы успешно строить наши деловые отношения с партнерами и не забывать о рад... Więcej »


Кузнецов Игорь, Современная деловая риторика

Современная деловая риторика

Учебно-практическое пособие

Кузнецов Игорь

В пособии анализируются проблемы ораторского искусства, культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки различных видов деловых выступлений, умению вести конструктивный диалог и полемику. В доступной форме описываются сложные проблемы выбора стратегии и тактики делового общения. Представлены основные разделы прикладной риторики базирующиеся на материалах ведущих специалистов в этой области. На о... Więcej »


Кузнецов Игорь, Засекреченные трагедии советской истории

Засекреченные трагедии советской истории

Кузнецов Игорь

Chociaż istnieje wiele dokumentów i świadectw, które pozwalają wytworzyć obraz przeszłości, bardzo często jej pojmowanie bazuje na znanych faktach, które nie zawsze właściwie mogą ukazywać rzeczywistość przeszłości. W okresie radzieckiego reżymu historia nieraz wraz ze zmianami koniunktury, dojściem do władzy tych lub innych ugrupowań politycznych, była pisana na nowo i deformowana do niepoznania. Historyk Igor Kuzniecow próbuje odkryć ... Więcej »


Кузнецов Игорь, История Беларуси

История Беларуси

Опорные схемы, таблицы, комментарии, хронология

Кузнецов Игорь

В кратком очерке и структурно-логических схемах в хронологической последовательности рассматривается многовековой исторический путь белорусского народа, актуальные вопросы становления и развития его национальной культуры и государственности, особенности социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни Беларуси. Пособие разработано на основе программы курса «История Беларуси» и билетов для выпускных экзаменов за курс ба... Więcej »