Бяляцкі Алесь, Халоднае крыло Радзімы

Халоднае крыло Радзімы

Бяляцкі Алесь

Кнігу старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алеся Бяляцкага “Халоднае крыло Радзімы” складае публіцыстыка: эсэ, інтэрв’ю, занатоўкі, створаныя аўтарам у апошнія гады, у тым ліку і падчас свайго зняволення ў бабруйскай калоніі. Галоўная яе тэма - успаміны аўтара пра сваё дзяцінства, горад юнацтва Светлагорск, вучобу ў Гомельскім універсітэце, пра канспіратыўную дзейнасць у 80-я гады, першых сяброў і аднадумцаў. У кнізе таксама змяшчаюц... Болей »


Ніва, 29 (3140) 2016

Ніва

Тыднёвік беларусаў у Польшчы

29 (3140) 2016

Ніва — штотыднёвая газэта, што выдаецца беларускай меншасьцю ў Польшчы. Газэта была заснаваная ў 1956 годзе ў Беластоку Беларускім грамадзка-культурным таварыствам. Газэта сталася важным чыньнікам яднаньня беларускага насельніцтва ў раёнах, перададзеных Сталінам Польшчы ў 1944 годзе. «Ніве» давялося некалькі разоў пацярпець ад камуністычнай і нацыяналістычнай польскай цэнзуры Болей »


Салідарнасць у інтэрнэце, 399

Салідарнасць у інтэрнэце

399

Недавний саммит НАТО в Варшаве принял некоторые меры для сдерживания потенциальной российской агрессии. Теперь от реакции Москвы зависит, насколько опасным может быть дальнейшее развитие событий. В том числе для Беларуси. Болей »


Народная Воля, 54 (4101) 2016

Народная Воля

54 (4101) 2016

У Віцебску адбылася трагедыя. У выніку няўдалага скачка з парашутам загінула 34-гадовая жыхарка горада. Гэта адбылося ў дзень яе нараджэння. Як стала вядома Naviny.by, скачок арганізаваў яе муж, афіцэр армейскага спецназа. Гаворка ідзе пра вайсковую часць 97020 у Віцебску – сілы спецыяльных аперацый Міністэрства абароны. Гэта, з аднаго боку, элітная вайсковая адзінка. Служаць тут найлепшыя з найлепшых. З іншага боку, засакрэчаная часць.... Болей »


Народная Воля, 53 (4100) 2016

Народная Воля

53 (4100) 2016

Польшча гатова быць пасрэднікам у збліжэнні Беларусі і НАТА, заявіў міністр замежных спраў Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі перад адкрыццём саміту НАТА ў Варшаве. Ён падкрэсліў, што альянс адкрыты для супрацоўніцтва з Беларуссю. "Нашы адносіны складваліся па-рознаму – паміж Беларуссю, Еўропай і НАТА, але сітуацыя змянілася, – сказаў Вашчыкоўскі. – Мы бачым цікавасць да супрацоўніцтва з боку Мінска. І Польшча хоча быць пасрэднікам, які садзе... Болей »


Intex-Press, 27 (1124) 2016

Intex-Press

Час праўдзівых навін

27 (1124) 2016

Национальное агентство инвестиций и приватизации 23 июля объявило конкурс по привлечению стратегического инвестора для ОАО «Барановичский комбинат железобетонных конструкций». Инвестор может приобрести контрольный или миноритарный пакет акций предприятия, дополнительный выпуск акций, также компании предоставляется возможность создания совместного предприятия и иные варианты инвестирования. Как сообщается на сайте НАИП, отправить заяв... Болей »


Вечерний Бобруйск, 29 (1485) 2016

Вечерний Бобруйск

29 (1485) 2016

В понедельник, 25 июля, сотрудники пожарной службы Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Бобруйские огнеборцы собрались в этот день в актовом зале пожарной аварийно-спасательной части №1, что в переулке Пожарном. Болей »


Мастацтва, 5 (398) 2016

Мастацтва

5 (398) 2016

Фэст кла­січ­най му­зы­кі не про­ста ўпры­го­жыў га­рад­скія афі­шы, але зра­біў­ся зна­ка­вай падзе­яй у ку­ль­тур­ным жыц­ці ўся­го рэ­гі­ёна. Пяць кан­цэр­тных ве­ча­роў, пра­гра­мы, насычаныя і ці­ка­выя для са­май па­тра­ба­ва­ль­най пуб­лі­кі, твор­чыя сус­трэ­чы і май­стар-кла­сы з вы­ка­наў­ца­мі, цёп­лая, сар­дэч­ная атмас­фе­ра пе­ра­ка­на­лі на­ват заў­зя­тых скеп­ты­каў у тым, што свя­та атры­ма­ла­ся. Болей »


Мастацтва, 3 (396) 2016

Мастацтва

3 (396) 2016

Мед­ыта­тыў­ная, тро­хі «шур­па­тая» элек­трон­ная му­зы­ка, пра­сяк­ну­тыя пры­го­жай па­чуц­цё­вас­цю фо­та­здым­кі, а так­са­ма па­этыч­ныя сло­вы, якія ле­пей за ўсё шап­таць на вуш­ка не­вы­пад­ко­ва­му ча­ла­ве­ку... Му­ль­ты­ме­дый­ны пра­ект «Aortha + Goron» лі­та­ра­ль­на за­нур­вае ў сваю сат­ка­ную з гу­каў, сэн­саў і вы­яваў пра­сто­ру, да­лі­кат­на, але па мак­сі­му­ме ўздзей­ні­ча­ючы на эмо­цыі рэ­цы­пі­ента. Гэ­та аку­ра... Болей »


Мастацтва, 2 (395) 2016

Мастацтва

2 (395) 2016

Не­за­леж­на ад та­го, хто вы: ві­зу­аль­ны рас­пра­цоў­шчык, па­заш­тат­ны ілюс­тра­тар або мас­так (твор­ца з па­свед­чан­нем ад Са­юза мас­та­коў ці не­за­рэ­гіс­тра­ва­ны прад­стаў­нік ба­ге­мы), — зра­біць моц­нае парт­фо­ліа ў лю­бым вы­пад­ку скрай­не важ­на. Струк­ту­ра­ва­ная сіс­тэ­ма пад­ачы ві­зу­аль­най інфар­ма­цыі да­па­мо­жа вам у раз­мо­ве з ку­ра­та­ра­мі, ка­лек­цы­яне­ра­мі, га­ле­рэй­ны­мі ўста­но­ва­мі, па­це­шыць ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3007]   Наступная   Апошняя