Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 2005

Рэдактар: Milewski Jan Jerzy, Pyżewska Anna

Выдавец: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Выдавецкая сэрыя: Konferencje IPN, tom 27

Памеры: 152 s.

ISBN: 83-89078-95-3

Катэгорыя: Гісторыя

Copyright © 2005 by Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Кнігазбор: прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Дадатковая даведка: Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku 11-12 grudnia 2003 r.

Próbując oceniać stosunki między Polakami a Białorusinami w latach II wojny światowej i okresie powojennym, najpierw trzeba poświęcić wiele uwagi wzajemnym relacjom przed 1939 r., w tym polityce polskich władz wobec obywateli narodowości białoruskiej. Czy w rezultacie tej polityki Białorusini mieszkający w II Rzeczypospolitej byli zdecydowani stanąć w 1939 r. w jej obronie, a później - w nowych warunkach - być lojalni wobec polskich władz? Czy też odwrotnie - czekali tylko na możliwość rewanżu? Czy była to tylko chęć wystąpienia przeciwko aparatowi władzy? A może również przeciwko polskim sąsiadom? Należy także zadać pytanie, w jakim stopniu polityka polskich rządów wobec Białorusinów (na ogół krytycznie oceniana przez historyków) była powszechnie akceptowana przez wszystkie polskie środowiska i ugrupowania polityczne oraz jak silne były głosy sprzeciwu. (Wstęp, fragment)

Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Зьмест

Indeks osób

Danilecki Tomasz, Funkcjonariusze narodowości białoruskiej w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim w latach 1944-1956 (zarys problematyki)

Głogowska Helena, Przejawy białoruskiego życia kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1941—1944

Gomółka Krystyna, Białorusini wobec państwa polskiego i Polaków w latach trzydziestych XX wieku w województwie białostockim

Iwaniuk Sławomir, Represje polskiego podziemia wobec ludności białoruskiej na Białostocczyźnie po lipcu 1944 roku

Kalisz Paweł, Łapiński Piotr, Polskie podziemie niepodległościowe wobec ludności białoruskiej na Białostocczyźnie po 1944 roku (zarys problematyki)

Milewski Jan Jerzy, Wstęp

Mironowicz Eugeniusz, Polityka władz polskich wobec Białorusinów. Stosunek ludności białoruskiej do państwa polskiego (1944-1956)

Olszewski Dariusz, Wątek stosunków polsko-białoruskich w śledztwach prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Piskunowicz Henryk, Polskie podziemie a kwestia białoruska w latach 1941-1944

Śleszyński Wojciech, Polacy wobec władzy sowieckiej i Białorusinów w latach 1939-1941

Sychowicz Krzysztof, Władza ludowa a Kościół prawosławny w województwie białostockim w łatach 1944-1956

Turonek Jerzy, Stosunki polsko-białoruskie w Okręgu Białostockim 1941-1944

Wierzbicki Marek, Białorusini wobec władz sowieckich i Polaków w latach 1939-1941

Zwolski Marcin, Rywalizacja zawodowa Polaków i Białorusinów w więziennictwie białostockim po 1944 roku