Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Бежанства 1915 года

Бежанства 1915 года

Miejsce wydania: Беласток

Data wydania: 2000

Redaktor: Луба Віталь

Wydawca: Праграмная Рада Тыднёвіка Ніва

Wydawnictwo/ drukarnia: Podlaska Spółdzielnia PHU, Białystok

Wymiary: 416с., іл., 21см

ISBN: 83-911514-4-1

Kategoria: Historia; Polityka; Prawa człowieka; Społeczeństwo; Biografie; Pamiętniki

Copyright © 2000 by Праграмная Рада Тыднёвіка Ніва

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy); prywatny księgozbiór w Białymstoku (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [378], [379]; EEDC — [1349]; MiOKB — [6548], [7984], [7537]

Sygnatura: XIII.1.BIE

UKD: 947.6”1915”(093)

Informacje uzupełniające: Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś i Urzędu Miejskiego w Białymstoku; Аўтары: Пётр Байко, Васіль Баршчэўскі, Юрка Буйнюк, Мікалай Варанецкі, Мікола Ваўранюк, Аляксандр Вярбіцкі, Міхал Габрылеўскі, Мікола Гайдук, а. Уладзімір Гарустовіч, Андрэй Гаўрылюк, Аляксандр Грэсь, Антон Казлоўскі, Ганна Кандрацюк, Алег Латышонак, Ян Леановіч, Вера Леўчук, Віталь Луба, Міра Лукша, Мікалай Лук’янюк, Лявон Майсяюк, Аляксей Мароз, Грыша Мароз, Канстанцін Масальскі, Міхал Мінцэвіч, Яўген Мірановіч, Ян Мордань, Сцяпан Навіцкі, Мікалай Панфілюк, Уладзімір Паўлючук, Галіна Рамашка, Віктар Рудчык, Вольга Руско-Шуркоўская, Васіль Сакоўскі, Уладзімір Сідарук, Уладзімір Станкевіч, Ціхан Трахімюк, Міхась Хмялеўскі, Паўліна Шафран, Міхась Шаховіч, Сакрат Яновіч; У кнізе выкарыстаны матэрыялы, апублікаваныя ў краязнаўча-культурным часопісе „Бельскі Гостінэць”; Здымкі: Аляксандр Вярбіцкі, Андрэй Гаўрылюк, Гжэгаж Дамброўскі, Міра Лукша, Аляксей Мароз, Міхал Мінцэвіч, Уладзімір Паўлючук, Галіна Рамашка, Віктар Рудчык, Уладзімір Сідарук, Міхась Хмялеўскі, Яніна Чэрнякевіч, Міхась Шаховіч; Архіўныя дакументы і фатаграфіі прад’явілі: Юрка Буйнюк (Маліннікі), Уладзімір Гулевіч (Беласток, дадатак н-р 1), Марыя Гаеўская (Кляшчэлі, дадаткі н-р 2-6 да тэксту на стар. 96-102), Уладзімір Купрыяновіч (Засцянкі, дадаткі н-р 7-9 да тэксту на стар. 166-167), Юлія Кучэўская (Беласток), Лідзія Мартыновіч (Орля), Антон Порац (Кутавая, дадатак н-р 10 да тэксту н

Dotąd jeszcze w zachodniej Białorusi i we wschodniej Polsce żyją świadkowie przesiedleń ludności z tych terenów do Rosji. Przesiedlenia rozpoczęły się przed pierwszą wojną światową. Mieszkańcy wsi, którzy ulegli propagandzie władz rosyjskich, pośpiesznie opuszczali swoje domy i gospodarstwa i udawali się w głąb Rosji. Wmawiano im, że tylko w ten sposób unikną niewoli, cierpień i męczeńskiej śmierci. Oszukano ich. Władze rosyjskie dążyły do tego, żeby armia niemiecka, która prędko posuwała się na wschód, straciła źródła wyżywienia, jeńców, bezpłatną siłę roboczą. Los zwykłych ludzi nie obchodził władz. Potem, gdy ludzie zrozumieli, że ich oszukano, zaczęli wracać do domu. Tam czekały na nich zapuszczone pola, zniszczone lub spalone domy, musieli wszystko zaczynać od początku. Księga Uchodźstwa 1915 roku zawiera drukowane na stronach tygodnika „Niwa” wspomnienia świadków tamtych strasznych lat. Zebrane one zostały przez dziennikarzy, korespondentów i czytelników „Niwy”. Te materiały, które zebrała młodzież na letnich obozach historyczno- krajoznawczych „Wojszki ‘97” i „Hryniewicze ‘98”zorganizowanych przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne, zostały opublikowane w czasopiśmie krajoznawczo- kulturalnym „Bielski Hostineć”. W Księdze znalazły się też materiały nigdzie przedtem niepublikowane.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уступ
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ад выдаўца
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уступ, Я. Мірановіч
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Успаміны Бежанства 1915 году
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадаткі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Бежанства 1915 года

Бежанства 1915 года

Прапанаваны том змяшчае ўспаміны жыхароў сённяшняй Беласточчыны, якія ў 1915 годзе пакінулі месца свайго жыхарства і падаліся ў бежанства ў глыб Расіі. Уасноўную частку кнігі ўвайшлі тэксты друкаваныя на старонках тыднёвіка „Ніва” ў 19582015 гадах і непублікаваныя матэрыялы, сабраныя журналістамі, карэспандэнтамі і чытачамі. Пад тэкстамі падаецца аўтар і год запісу. У кнізе друкуюцца таксама матэрыялы, сабраныя ў час маладзёжных летніка... Więcej »