Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Гарэцкія чытанні, ХІ

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на ХІ Гарэцкіх чытаннях да 110-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Мінск 18 лютага 2003 г.

Том: ХІ

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2004

Рэдактар: Гарэцкі Р. і інш.

Выдавец: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх. Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Памеры: 167 с., 21 см

ISBN: 985-6117-73-9

Катэгорыя: Гісторыя; Беларуская мова; Літаратуразнаўства; Біяграфіі; Мэмуары

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2603]

УДК: 882.6.09 + 882-6(092)

У матэрыялах выступленняў, дакладаў i паведамленняў літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, якія ўдзельнічалі ў XI Гарэцкіх чытаннях 18 лютага 2003 г., прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага, разглядаюцца многія пытанні яго шматграннай творчай спадчыны i жыцця. Часткова прыведзены матэрыялы аб жыцці i творчасці акадэміка Гаўрылы Гарэцкага - выдатнага геолага, эканаміста, грамадскага дзеяча. Тэксты падаюцца такімі, як яны дасланы аўтарамі. Для масавага чытача.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Андрэйкавец Надзея, Перажыванне сакральна-містычнага як адзнака беларускага менталітэту ў творчасці Максіма Гарэцкага

Бароўка Ванда, Эвалюцыя мастацкага этнаграфізму ў прозе Максіма Гарэцкага

Брыль Янка, Прывітальнае слова

Вайніцкі Павел, Помнік М. Гарэцкаму ў агульным кантэксце творчасці М. Рыжанкова

Васючэнка Пятро, Максім Гарэцкі i сімвалізм

Верабей Анатоль, Гістарызм прозы Максіма Гарэцкага

Гарадніцкі Яўген, Прыёмы структурнай арганізацыі тэксту ў прозе Максіма Гарэцкага

Гаранин Леонтий, Максим Горецкий и проблема исторического сознания в белорусской литературе начала XX века

Гарэцкі Радзім, Вяртанне спадчыны Максіма Гaрэцкага

Гесь Аляксандра, Максім Гарэцкі i савецка–літоўскія дачыненні (1920 г.)

Гілевіч Ніл, Прывітальнае слова

Голуб Тэрэза, Максім Гарэцкі i «Маладняк»

Грамадчанка Таіса, Гісторыя народа ў асэнсаванні Максімам Гарэцкім

Запартыка Ганна, Максім Гарэцкі. 1923 год. Хроніка адной падзеі (пa старонках архіўных крыніц)

Золава Эмма, Спадчына класіка - у поўны збор твораў

Кажамякін Генадзь, Праблема дыялектыкі душы ў творах Максіма Гарэцкага

Кенька Міхась, Максім Гарэцкі i станаўленне беларускага мастацкага перакладу

Кныш Ларыса, Функцыянаванне лексічных гутарковых адзінак у творах Максіма Гарэцкага

Корсак Ганна, Чалавек i яго сутнасць у творах Максіма Гарэцкага. Выхаванне актыўнай жыццёвай пазіцыі вучняў на аснове твораў М. Гарэцкага

Лапцёнак Ірына, Творчы падыход пры перакладзе: Максім Гарэцкі i Язэп Семяжон

Лебедзеў Уладзімір, Таемнае i маральнае ў ранняй творчасці М. Гарэцкага (апавяданне «Страхаццё»)

Ліўшыц Уладзімір, Сям'я Гарэцкіх іЯкуб Колас: з гісторыі знаёмства i сяброўства

Макарэвіч Лідзія, Уступнае слова

Мушынскі Міхась, Святло, якое выпраменьваюць вялікія таленты: Максім i Гаўрыла Гарэцкія, успрыманне іх спадчыны ў кантэксце гістарычнага часу

Назараў Валерый, Сатырычная завостранасць апавяданняў Максіма Гарэцкага «Апостал» i «Незадача»

Нячай Вольга, Экранныя Максімавы прысады (Максім Гарэцкі i кіно)

Падстаўленка Віталь, Жанрава-стылёвы аспект гумарыстычна-сатырычных апавяданняў М. Гарэцкага 20-х гадоў XX стагоддзя

Паўлоўская Алена, Ранні М. Гарэцкі і ранні А. Федарэнка: тыпалагічны аспект

Пашкевіч Алесь, Прывітальнае слова

Праневіч Генадзь, Вобраз мастака-творцы i паэтыка біблійна-хрысціянскіх уяўленняў у «Скарбах жыцця» Максіма Гарэцкага

Пыско Наталля, «Скарбы жыцця» Максіма Гарэцкага: вопыт канцэптуальнага самавыяўлення

Салдаценкава Жанна, Максім Гарэцкі i асэнсаванне сутнасці трагедыі беларуса

Сідарэвіч Анатоль, Антон Луцкевіч i Maксiм Гарэцкі

Смаль Валянцін, Праблема псіхасацыяльнай ідэнтыфікацыі ў аповесці Максіма Гарэцкага «У чым яго крыўда?»

Уткевіч Вольгa, Праца на зямлі як аснова нацыянальнага быцця беларусаў i нарвежцаў: учытваючыся ў творы М. Гарэцкага i К. Гамсуна

Шаладонаў Ігар, Тэма інтэлігенцыі ў апавядальнай іворчасці М. Гарэцкага канца 20 -х гадоў XX стагоддзя

Варта пазнаёміцца:

Гарэцкія чытанні, ХІХ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (Праблемы выдання) Матэрыялы чытанняў

У зборніку прыведзены даклады i выступленні ўдзельнікаў XIX Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю i творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху XX стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, фамадскага дзеяча Максіма Іванавіча i аднаго з заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмографа,... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVIII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 110-годдзю з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаюцца Году роднай зямлі)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVII Гарэцкіх чытанняў, якія нрысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянапьнага руху ХХ стагоддзя - братоў Гарэцкіх: класіка беларусгсай літаратуры, нісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго з заснавальнікаў Беларускай Акадэміі навук, эканаміста, дэмог... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVI

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 115-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага)

Зборнік складаюць даклады і выступленні ўдзельнікаў XVI Гарэгцсіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата — вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэгцкага, разглядаюцца пытанні іх шматграннай спадчыны і жыцця. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і навукова-творчае асяроддзе

Зборнік складаюць даклады і высгупленні ўдзельнікаў XV Гарэцкіх чытанняў, якія прыснечаны жыццю і тнорчай дзейнасці класіка беларускаіі літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата - вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, а таксама асвятленню іх грамадскага і нануковага асяроддзя. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХIV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца годц Маці)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХІІ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы чытанняў. Мінск, 4 траўня 2004 г.

У матэрыялах прыведзены даклады, паведамленні i выступленні літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, навукоўцаў, якія ўдзельнічалі ў XII Гарэцкіх чытаныях 4 мая 2004 г., прысвечаных жыццю i творчасці выдатных сыноў Беларусі: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўца, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага i яго брата буйнага геолага, эканаміста, грамадскага дзеяча акадэміка Гаўрылы Гар... Болей »


Гарэцкі Радзім - уклад., Гарэцкія чытанні, VII, VIII, IX, X

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на Сёмых, Восьмых, Дзевятых, Дзесятых чытаннях

Гарэцкі Радзім - уклад.

Універсальны характар творчай спадчыны класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога Максіма Гарэцкага, i яго брата, грамадскага дзеяча, акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, — цудоўна высвяціўся ў прапанаваных дакладах i паведамленнях. Славутыя, шырока вядомыя i меней вядомыя літаратуразнаўцы, лінгвісты, педагогі, музейныя супрацоўнікі, геолагі па-новаму асвятляюць невядомыя дасюль старонкі шматграннай творчай спадчыны i жыцця-быцця мужных ... Болей »