Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Гарэцкія чытанні, ХІХ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (Праблемы выдання) Матэрыялы чытанняў

Том: ХІХ

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2011

Рэдактар: Гарэцкі Р.

Выдавец: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх. Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа іЯнкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Памеры: 264 с., 21 см

Катэгорыя: Філязофія; Гісторыя; Культура; Мастацкая літаратура; Палітыка; Рэлігія; Літаратуразнаўства; Біяграфіі; Мэмуары

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2448]

УДК: 882.6.09+882.6(092)

У зборніку прыведзены даклады i выступленні ўдзельнікаў XIX Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю i творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху XX стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, фамадскага дзеяча Максіма Іванавіча i аднаго з заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмографа, географа, геолага, археолага, грамад-скага дзеяча акадэміка Гаўрылы Іванавіча. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Адамовіч Галіна, Апавяданне Максіма Гарэцкага «Панская сучка» ў творчых работах студэнтаў Беларускай акадэміі мастацтваў

АНОШКА Ядвіга, Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі i яго навуковая i грамадска-культурная дзейнасць (агляд дакладаў Гарэцкіх чытанняў)

Астапчук Алена, Эмацыйна ацэначная лексіка ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь»

Белая Алена, Законы матэрыі i таямніцы духу: Максім Гарэцкі ў роздуме над феноменам жыцця (на матэрыяле драматызаванай аповесці «Антон»)

Вабішчэвіч Таццяна, Матыў жыцця ў драматызаванай аповесці Максіма Гарэцкага «Антон»

ГАРЭЦКІ Радзім, Выданне навуковай спадчыны Гаўрылы Гарэцкага

Гарэцкі Радзім, Усяслаў Гарэцкі - педагог i букварыст

Голуб Тэрэза, Найвялікшы пясняр XIX веку» Францішак Багушэвіч у ацэнцы Максіма Гарэцкага

Грамадчанка Таіса, Інтэлігенцыя ў сацыякультурнай сітуацыі Беларусі пачатку XX стагоддзя (па творах Максіма Гарэцкага, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі)

Губская Вольга, «Беларускае» побач з «бальшавіцкім» у рамане Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» (1931-1932)

Драздова Зінаіда, Тэма манаства ў апавяданні Максіма Гарэцкага «Чарнічка» i ў творчасці сучасных беларускіх пісьменнікаў

Дудзінская Дзіна, Максім Гарэцкі i сучаснасць: абрысы ўзаемаўздзеяння

Ермаковіч Кацярына, Чалавек на вайне ў творчасці Максіма Гарэцкага: трагічныя аспекты светабачання (на матэрыяле дакументальна-мастацкіх запісак «На імперыялістычнай вайне»)

Жардзецкая Ала, Праблема гістарызму ў творчасці Максіма Гарэцкага i Віктара Казько

Ждановіч Алена, Спецыфіка рэалізацыі мастацка-філасофскага сэнсу ў творах «Скарбы жыцця» Максіма Гарэцкага, «Доктор Живаго» Барыса Пастэрнака, «Расплеснутое время» Барыса Пільняка

Запартыка Ганна, Максім i Леанід Гарэцкія. Невядомыя аўтографы пясочненскага перыяду

Заяц Наталля, Падзеі Першай сусветнай вайны ў мастацкім спасціжэнні Максіма Гарэцкага i Язэпа Пушчы

Зінава Роза, Выбранае са спадчыны акадэміка Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага

Кажамякін Генадзь, Ідэя выдання Поўнага збору твораў Максіма Гарэцкага

Козіч Вольга, Максім Гарэцкі - апавядальнік: на подступах да псіхалагічнай прозы

Конан Уладзімір, Эстэтыка ранняй прозы Максіма Гарэцкага

Лапцёнак Алена, Асаблівасці перадачы нацыянальнага капарыту ў рускамоўных перакладах М. Гарэцкага «На імперыялістычнай вайне» (на прыкладзе ўласнага імя)

Леська Лілія, Праявы меланхалічнага ў творах Яна Баршчэўскага i Максіма Гарэцкага

Лугоўскі Аляксандр, «Гісторыя беларускае літаратуры» Максіма Гарэцкага як падручнік для школы

Мацюхіна Таццяна, Імпрэсіяністычныя тэндэнцыі ў «малой прозе» М. Гарэцкага

Мішчанчук Мікалай, «I буду думаць пра свой родны край»: М. Гарэцкі - майстар «малых» празаічных жанраў

Мушынскі Міхась, Літаратурная спадчына Максіма Гарэцкага ў перакладах на іншыя мовы

МУШЫНСКІ Міхась, Падрыхтоўка Поўнага збору твораў Максіма Гарэцкага: працяг размовы

Сабуць Аліна, Мастацкі феномен падзвіжніцтва Максіма Гарэцкага

Сазонаў Максім, Пра тэкст Ф.М. Дастаеўскага як фактар ідэйна-эстэтычнай эвалюцыі мастацкага характару ў прозе Максіма Гарэцкага

Сачанка Святлана, Сінонімы з «Маскоўска-беларускага слоўніка» братоў Гарэцкіх

Сычова Святлана, Агульначалавечае, нацыянальнае, сацыяльнае ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь»

Тарасава Тамара, Рысы экзістэнцыяльнай свядомасці ў прозе М. Гарэцкага

Уткевіч Вольга, Філасофія маўчання ў творах М.Гарэцкага

Шандроха Нона, Рытарычны патэнцыял публіцыстыкі Максіма Гарэцкага

Шышко Алена, Псіхалагічны i побытавы аспекты выяўлення нацыянальнага характару ў драматычных творах М. Гарэцкага 1910-х гадоў

Варта пазнаёміцца:

Гарэцкія чытанні, ХVIII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 110-годдзю з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаюцца Году роднай зямлі)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVII Гарэцкіх чытанняў, якія нрысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянапьнага руху ХХ стагоддзя - братоў Гарэцкіх: класіка беларусгсай літаратуры, нісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго з заснавальнікаў Беларускай Акадэміі навук, эканаміста, дэмог... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVI

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 115-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага)

Зборнік складаюць даклады і выступленні ўдзельнікаў XVI Гарэгцсіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата — вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэгцкага, разглядаюцца пытанні іх шматграннай спадчыны і жыцця. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і навукова-творчае асяроддзе

Зборнік складаюць даклады і высгупленні ўдзельнікаў XV Гарэцкіх чытанняў, якія прыснечаны жыццю і тнорчай дзейнасці класіка беларускаіі літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата - вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, а таксама асвятленню іх грамадскага і нануковага асяроддзя. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХIV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца годц Маці)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХІІ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы чытанняў. Мінск, 4 траўня 2004 г.

У матэрыялах прыведзены даклады, паведамленні i выступленні літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, навукоўцаў, якія ўдзельнічалі ў XII Гарэцкіх чытаныях 4 мая 2004 г., прысвечаных жыццю i творчасці выдатных сыноў Беларусі: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўца, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага i яго брата буйнага геолага, эканаміста, грамадскага дзеяча акадэміка Гаўрылы Гар... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХІ

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на ХІ Гарэцкіх чытаннях да 110-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Мінск 18 лютага 2003 г.

У матэрыялах выступленняў, дакладаў i паведамленняў літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, якія ўдзельнічалі ў XI Гарэцкіх чытаннях 18 лютага 2003 г., прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага, разглядаюцца многія пытанні яго шматграннай творчай спадчыны i жыцця. Часткова прыведзены матэрыялы аб жыцці i творчасці акадэміка Га... Болей »


Гарэцкі Радзім - уклад., Гарэцкія чытанні, VII, VIII, IX, X

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на Сёмых, Восьмых, Дзевятых, Дзесятых чытаннях

Гарэцкі Радзім - уклад.

Універсальны характар творчай спадчыны класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога Максіма Гарэцкага, i яго брата, грамадскага дзеяча, акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, — цудоўна высвяціўся ў прапанаваных дакладах i паведамленнях. Славутыя, шырока вядомыя i меней вядомыя літаратуразнаўцы, лінгвісты, педагогі, музейныя супрацоўнікі, геолагі па-новаму асвятляюць невядомыя дасюль старонкі шматграннай творчай спадчыны i жыцця-быцця мужных ... Болей »