Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

3

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1995

Рэдактар: Kalina Jerzy

Рэдакцыйная калегія: Skład Chmielewsk Jerzyi; Korekta Łuba Witalis;

Перакладчык: Maksymiuk Jan, Łuba Witalis

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 214 с., 23 см

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1995 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3], [4]; EEDC — [3470]; MiOKB — [10516]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku, Fundację Stefana Batorego i Radę Gminy Dubicze Cerkiewne; Na okładce: Uczestnicy białoruskiej konferencji politycznej w Pradze (Czechy), jesień 1921 r. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa * Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania) * Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego * Alexandrowicz Stanisław, O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku) * Chodubski Andrzej, Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk * Czykwin Elżbieta, Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych * Głogowska Helena, Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu * Iwaniuk Sławomir, Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność) * Liedke Marzena, Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku * Łatyszonek Oleg, Mikołaj Demidow (1888-1967) * Małek Ariusz, Bielsk Podlaski w c

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Шаланда — Да пытання аб паходжанні герба Хадаевічаў
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Liedke — Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Herbarz Michała Szęciłły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ariusz Małek — Bielsk Podlaski w czasach pruskich
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Іrепа Matus — Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Яўген Мірановіч — Сітуацыя беларускага насельніцтва ў Полыдчы ў 1945-1956 гадах
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Elżbieta Czykwin — Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Stanisław Alexandrowicz — O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Andrzej Chodubski — Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Oleg Łatyszonek — Mikołaj Demidow (1888-1967)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Дарафей Фёнік — Яраслаў Кастьвдэвіч (1896-1971)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa „

Зьмест

polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa

Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania)

Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego

Alexandrowicz Stanisław, O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku)

Chodubski Andrzej, Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk

Czykwin Elżbieta, Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych

Głogowska Helena, Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu

Iwaniuk Sławomir, Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność)

Liedke Marzena, Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku

Łatyszonek Oleg, Mikołaj Demidow (1888-1967)

Małek Ariusz, Bielsk Podlaski w czasach pruskich

Matus Irena, Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców

Mironowicz Antoni, Herbarz Michała Szęciłły

Мірановіч Яўген, Сітуацыя беларускага насельніцтва ў Польшчы ў 1945-1956 гада

Фёнік Дарафей, Яраслаў Кастыцэвіч (1896-1971)

Шаланда Аляксей, Да пытання аб паходжанні герба Хадаевічаў

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 54

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

54

Наталля Сліж — Астралагічныя веды пра свяціла і пла неты ў рукапісе Супрасльскага манастыра # Michał Sierba — Konflikt między orlańskimi Kuszkami a kró lewskimi Hredelami z 1581 roku # Sławomir Karp — Stanisław Antoni Karp (ok. 1679-1719), podkomorzyc ziemi bielskiej. Nota biograficz # Sławomir Karp — Żywot i chudoba jednowioskowego szlach cica w pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Franciszka Karpia (ok. 1703-1729), posesjonata... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 53

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

53

Наталля Сліж — Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях # Дзмітрый Віцько — Галоўны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага 1700 года # Карнялюк Віталь — Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі # Андрей Киштымов — Либавские годы Ивана Луцкевича # Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская — „Польскі фактар” у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі (19201930-х гг.) # Любоў Козік — Падзеі польска-савецкай вайны на ... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »