be

Тварановіч Галіна

Тварановіч Галіна

Паэты прыходзяць у жыццё з далечы раю маленства. Адчуванне радзімы дзяцінства, шчымлівай замілаванасці да найдаражэйшага кутка ў сусвеце, хаты з бярвенцаў, грудзей зямелькі, усяго навакольнага прыроднага космасу характэрна для гэтай паэткі. Роднасць са сваёй зямлёй, са сваім словам "настоена" ў яе на верасах з яе роднага Дараганава. Яе паэзія, яе слова жывяцца і жывуць спадчынна-дарагімі рэаліямі: ракою Пціч з яе дубамі; зорамі "над жніўным Дараганавам"; чарніцамі "з ягаднікоў маленства", верасам. Дастаткова прачытаць верш "Цеханавецкі збанок", каб зразумець, што верасы — гэта сімвал радзімы, дарагі і святы для паэткі.

Галіна Паўлаўна Тварановіч (дзявочае прозвішча — Сеўрук) нарадзілася 17 лютага 1955 года ў Дараганаве. Вучылася ў мясцовай сярэдняй школе. Першая настаўніца — Ганна Дзянісаўна Непачаловіч, "сардэчны, светлы чалавек", жонка беларускага паэта Янкі Непачаловіча. Сам Янка (Іван Данілавіч) Непачаловіч да 1967 г. працаваў у школе настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. Менавіта пад яго кіраўніцтвам займалася Галя ў літаратурным гуртку, пісала ў "Піянер Беларусі", раённую газету, "Знамя юности". І пісала даволі актыўна. У школьным краязнаўчым музеі захавалася некалькі дзіцячых газет тых часоў, дзе надрукаваны вершы Г.Сеўрук. Яе сачыненні звычайна чыталіся ў класе ўслых, як адны з лепшых. Вельмі любіла чытаць кнігі, якія насіла торбамі з даволі багатай бібліятэкі школы-інтэрната, сельскай і школьнай.

Калі ў 1971 годзе ў Дараганава прыехала некалькі беларускіх пісьменнікаў і паэтаў — а гэта была падзея! — пасля іхняга выступлення падышла да Станіслава Пятровіча Шушкевіча са сваім альбомам газетных матэрыялаў. Чаму да яго? Мабыць, адчула ягоную асаблівую дабрыню, чалавечнасць. Упэўнена, што быў на гэта Лёс. С.П.Шушкевіч праглядзеў яе альбом, параіў пісаць далей і запісаў свой адрас. А праз нейкі час яна мела вялікую радасць, атрымаўшы паштоўку з Мінска ад самога паэта, у якой ён пацвердзіў выказанае пры сустрэчы.

Пасля сканчэння сярэдняй школы паступіла на філалагічны факультэт БДУ ў Мінску. Трапіла ў адну групу з малодшай дачкою Станіслава Пятровіча. Абставіны сышліся так, што першыя два студэнцкія гады пражыла на кватэры ў Шушкевічаў, што вельмі памагло адаптавацца ў гарадскіх умовах. I, зразумела, шмат далі размовы з самім гаспадаром, яго далікатнасць, тактоўнасць у адносінах з людзьмі

Пасля заканчэння БДУ (1977) працуе ў выдавецтве "Навука і тэхніка". Затым — аспірантура. Кіраўніком прызначылі Алеся Адамовіча. Ездзіла начытвацца паўднёвых славян і здаваць югаслаўскую літаратуру ў Маскву ў інстытут славяназнаўства і балканістыкі. З 1983 года працавала навуковым супрацоўнікам у інстытуце літаратуры Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. У 1985 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю, а ў 1999 — доктарскую.

З 1999 года выкладае ва Універсітэце ў Беластоку (Польшча). Выйшла замуж за вядомага беларускага паэта з Польшчы Яна Чыквіна. Пражывае ў горадзе Бельску-Падляскім. Актыўна прапагандуе беларускую літаратуру і праваслаўе.

Крыніца: Родам з Асіповіччыны

Тварановіч Галіна. Выданьні

Нравственный мир героя
pdf

Нравственный мир героя

Белорусская а югославская военная проза 60-70-х годов
Тварановіч Галіна

Работа является первым опытом систематизированного сопоставительного исследования белорусской и югославской военной прозы. Анализируются наиболее значительные произведения В. Быкова, Я. Брыля, И. Науменко, М. Лалича, М. Божича и других белорусских и югославских писателей военного поколения. Рассчитана... Болей »

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XXI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25-26 верасня 2015)

Do rąk Czytelników oddajemy kolejny tom Polsko-białoruskich związków językowych, literackich, historycznych i kulturowych, będący pokłosiem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2015 roku. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem... Болей »

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności
pdf

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVII міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 18 – 19 ліст. 2010 г.)

Зборнік складаецца з навуковых артыкулаў, прадстаўленых на XVII міжнароднай навуковай канфе- рэнцыі з цыкла «Шлях да ўзаемнасці», якая адбылася 18 – 19 лістапада 2010 г. (г. Гродна). Адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ і ліцэяў, аспірантам і студэнтам. Niniejszy tom... Болей »

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы XVI міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Беласток, 25–26 IX 2009 г.)

Publikacja Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, tom XI, zawiera referaty, studia i komunikaty wygłoszone na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Droga ku wzajemności, która odbyła się w Białymstoku, w dniach 25-26 września 2009 roku. Miejscem Konferencji... Болей »

Шлях да ўзаемнасці=Droga ku wzajemności
pdf

Шлях да ўзаемнасці=Droga ku wzajemności

Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі Матэрыялы ХV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (Гродна13-14 ХІ 2008 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы ХV міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці». Прадстаўлены матэрыялы па наступных праблемах: гісторыя і эканоміка ўсходніх і заходніх славян; культуралогія, літаратура і мовазнаўства ўсходніх і заходніх славян; этнаканфесійныя адносіны на беларуска-польскім памежжы.... Болей »

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe

konferencja Droga ku wzajemnosci = Шлях ду ўзаемнасці

# Bobowik Alfons, Szkolnictwo białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1929 (Сістэма беларускай адукацыі на паўночна-ўсходніх землях II Рэчы Паспалітай у 1919-1929 гг.) # Borowiec Agnieszka, Dewerbalne nomina agentis we współczesnym języku białoruskim (Аддзеяслоўныя... Болей »

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności

Матэрыялы Х Міжнароднай канферэнцыі (Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г.)

У зборнік увайшлі матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці". Зборнік адрасаваны навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці.... Болей »

Тэрмапілы 22
pdf

Тэрмапілы 22

Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс

Гэта было нядаўна, гэта было даўно... Даўно, бо мінула паўвека, бо мінула і больш... І – нядаўна, бо ўсё гэта маё, стаіць перад вачыма як учарашняе, як сённяшняе... Дзіцячае, юнацкае, маладое, дарагое!.. Балючае і радаснае, салодкае! Многае забылася, затрацілася, кудысь (куды?) адышло... Памяць стала... Болей »

Тэрмапілы 19
pdf

Тэрмапілы 19

Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс

У Саюзе пісьменнікаў адбылося абмеркаванне рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Выклікана яно было, напэўна, тым, што ў друку паявіліся, разам са станоўчымі, і рэзка адмоўныя водгукі на новы твор таленавітага пісьменніка. У прыватнасці, крытык Якаў Герцовіч угледзеў страшныя ідэйныя заганы ў... Болей »

Тэрмапілы 16
pdf

Тэрмапілы 16

Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс

У невялікі спартыўны лятак, прыкладна на дванаццаць месцаў, па прыступках паднімаюцца некалькі парашутыстаў: маладыя хлопцы і дзяўчаты. Але сярод іх – сталага веку жанчына. Бачна: яна зусім старая. Два аператары здымаюць яе на камеру. Яшчэ адзін уціскваецца за ёй у дзверы. Урэшце лятак вырульвае на паласу... Болей »

Камунікат.org – Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у Інтэрнэце прамая гіпэрспасылка на Kamunikat.org абавязковая.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Fundacja Kamunikat.org | KRS 0000735360 | NIP 5423316380 | REGON 380450384 ul. Proletariacka 11 |15-449 Białystok| Polska
Правы © 2000-2024 by Kamunikat.org