en
Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej XX

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej XX

Cieślak T., Bałkańska polityka Austro-Węgier Damianowa E., Byłgaria i Polsza 1918—1941 — A. Garlicka . . . . 251 V. Borodovcak, Polsky naród a narody Ceskoslovenska na dejinnej krizovatke (1939—1948) — M. К. Кamiński Garlicka A., Glossa do sprawy interwencji posła Rumunii w Londynie V. Tilea w brytyjskim Foreign Office w marcu 1939 r Gruchała J., Sprawa ukraińska w Galicji w polityce Austro-Węgier 1914—1918 Hass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX w. — А. Асhmatowiсz Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905—1922 — M. Wojnicką Koźmiński M., O świadomości narodowej na pograniczu węgiersko-sło wackim po I wojnie światowej Materski W., Narodziny ONZ. Idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR 1941—1945 — P. Chmielewski Materski W., Normalizacja stosunków radziecko-japońskich (1917—1925). Cz. II (1922—1925) Parsadanowa W. S., Sowietsko-polskije otnoszenija w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941—1945 — Т. Сieś1ак Popescu J. T., Przyczynek do wyjaśnienia okoliczności interwencji posła Rumunii w Londynie Viorela Tilea w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych w marcu 1939 Sapargalijew G., Djakow W., Polacy w Kazachstanie w XIX wieku — E. Szczepanik Siewostjanow P. P., ieried wielikim ispytanijem. Wnieszniaja politika SSSR nakanunie Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny — W. Matersкi Sladek Z., Wyniki gospodarczej działalności Malej Ententy oraz p

Catalog: BHA’s Catalog
Belarusian publishers: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
  • Publication Place: Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
  • Publication Date: 1984
  • Publisher: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
  • Publishing/ Printing House: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo PAN
  • Book Collection: BTH
  • Copy Numbers: B-2425
Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org