be
pdf

Мастацтва 4 (445) 2020

Пры­ват­ныя му­зеі і га­ле­рэі, твор­цы і ты­ся­чы са­ма­за­ня­тых, што пра­цуюць у све­це мас­тац­тва, су­ты­ка­юцца з экана­міч­най не­ста­бі­ль­нас­цю і, як след­ства,зні­жэн­нем да­хо­даў, бо падзеі ад­мя­ня­юцца,кан­трак­ты разрываюцца, а вы­ста­вы за­кры­ва­юцца. Ура­ды ўсіх кра­ін све­ту на­ма­га­юцца не да­пус­ціць,каб гэ­ты беспрэцэдэн­тны лак­даўн на­нёс шко­ду эка­но­мі­цы,у тым лі­куі яе крэ­атыў­на­мусек­та­ру. Мі­ністр фі­нан­саў Вялікаб­ры­та­ніі Ры­шы Су­нак агучыў схе­му пад­трым­кі да­ходаў са­ма­за­ня­тых: «Урад бу­дзе вы­плач­ваць працуючым не па най­ме лю­дзям, якія па­цяр­пе­лі ад ка­ра­на­ві­ру­су, пад­атка­абкла­да­емы грант у па­ме­ры 80% іх ся­рэд­ня­ме­сяч­на­га пры­быт­куза апош­нія тры га­ды, да 2500 фун­таўстэр­лін­гаў у ме­сяц». Так­са­ма лю­дзі,што пра­цу­юць не па най­ме,мо­гуць атрымаць дос­туп да крэ­ды­таў па пе­ра­ры­ван­ні біз­нэ­су, а вы­пла­ты па падаходным пад­атку ў лі­пе­ні мо­гуць быць ад­кла­дзе­ны да сту­дзе­ня 2021 го­да. Урад Вя­лі­каб­ры­та­ніі вы­дзе­ліў ад­на­ра­зо­выя гран­ты на агу­ль­ную су­му 10 000 фун­таў стэр­лін­гаў для ма­лых прад­пры­емстваў у мэ­тах атры­ман­ня льгот па стаў­ках для біз­нэ­су. Ма­лыя прад­пры­емствы ў сек­та­ры рын­ка­ва­га ган­длю, гас­ці­ніч­на­га біз­нэ­су і ад­па­чын­ку атры­ма­лі да­дат­ко­вую схе­мугран­таў да 25 000 фун­таў. Ра­да мас­тац­тваў Англіі апуб­лі­ка­ва­ла інструкцыю для за­яўні­каў.

Каталёг: Kamunikat.org
Пэрыёдыка: Мастацтва
Выдаўцы і выдавецтвы: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Культура і мастацтва»
  • Месца выхаду: Мінск
  • Дата выхаду: 2020-04
  • Рэдактар: Каваленка Алена
  • Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Культура і мастацтва»
  • Copyright: © 2020 by Мастацтва
  • Кнігазбор: Kamunikat.org
Камунікат.org – Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у Інтэрнэце прамая гіпэрспасылка на Kamunikat.org абавязковая.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Fundacja Kamunikat.org | KRS 0000735360 | NIP 5423316380 | REGON 380450384 ul. Proletariacka 11 |15-449 Białystok| Polska
Правы © 2000-2024 by Kamunikat.org