Reclamin Democracy

Reclamin Democracy

Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe

Postcommunism, with its exaggerated emphasis on the power of the economy, politics, law enforcement, justice and the media, can be seen, to some extent, as echoing the communist period. The patience of people has been enormous, but not without limits. Fortunately, the ethos of the anti-communist revolutions of 1989 and 1990, the natural self-organization of civil society and the international context made a return to totalitarianism imp... Болей »


Astreyka M., Referendum and Parliamentary Elections-2004. Facts and comments

Referendum and Parliamentary Elections-2004. ...

Astreyka M.

"Referendum and Parliamentary Elections-2004. Facts and Comments" is a handbook written by the independent observers of civic initiative PARTNERSHIP. The book includes facts and comment of experts on the national referendum and parliamentary elections in Belarus in 2004. Болей »


Reforma ONZ i bezpieczeństwo zbiorowe

Reforma ONZ i bezpieczeństwo zbiorowe

Raport Panelu ONZ Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany z grudnia 2004r. oraz zalecenia Sekretarza Generalnego ONZ z marca 2005 r.

Raport Panelu Wysokiego Szczebla z grudnia 2004 1 zawdzięcza swoje nieporównywalnie większe znaczenie, w odróżnieniu od wcześniejszych raportów i propozycji dotyczących reform w ONZ, pewnym okolicznościom. Łączy w przekonywujący sposób merytoryczne i instytucjonalne kwestie głębokiej reformy ONZ w zakresie utrzymania pokoju. Łączy perspektywy i cele "Północy" i "Południa" we wspólnocie międzynarodowej. Stara się uwzględnić pozycję aktua... Болей »


Horn Maurycy, Regesty dokumentów i ekscerpty z metryki koronnej do historii Żydów w Polsce 1697-1795

Regesty dokumentów i ekscerpty z metryki koro...

T.II: Rządy Stanisława Augusta (1764-1795), cz.1: 1764-1779

Horn Maurycy

Pierwsza część tomu II zawiera dokumenty z okresu 15 pierwszych lat panowania Stanisława Augusta. Regesty podzielono na 10 grup tematycznych. Korzystanie z Regestów ułatwiają zamieszczone na końcu książki trzy indeksy: osobowy, nazw geograficznych i rzeczowy. Болей »


Strachota Krzysztof. Bartuzi Wojciech, Reintegracja czy rekonkwista, maj 2008

Reintegracja czy rekonkwista?

Gruzja wobec Abchazji i Osetii Południowej w kontekście uwarunkowań wewnetrznych i międzynarodowych

maj 2008

Ośrodek Studiów Wschodnich monitoruje oraz analizuje polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w Rosji, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej. Głównymi tematami badawczymi OSW są: sytuacja wewnętrzna i stabilność krajów obszaru zainteresowań OSW, system władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi ośrodkami politycznymi, polityka zagraniczna, problematyka związana z rozszerzeniem NATO... Болей »


Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich

Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli ...

W Polsce komunistycznej nie były możliwe całościowe badania represji sowieckich wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości. Ze względu na brak dostępu do podstawowej dokumentacji niewiele też mogła zrobić — mimo poważnych wysiłków — polska emigracja polityczna. Rozwój badań nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych, gdy realny okazał się dostęp do archiwów posowieckich. Wcześniejsze publikacje historyków (głównie emigracy... Болей »


Res Publika. Наша справа, 6 (11) 2002

Res Publika. Наша справа

Інфармацыйны бюлетэнь для Крутлага Стала НА, СМІ і прафсаюзаў Баранавіцкага рэгіёна

6 (11) 2002

Шаноўныя сябры! Запрашаем Вас прыняць удзел у Міжнародным адукацыйным праекце «Школа грамадзянскай адукацыі» у межах праграмы TACIS. Мэтай дадзенага праекту з’яуляецца інтэнсіўнае навучанне настаўнікаў-грамадазнаўцаў сярэдніх і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў асновам налітычнай навукі, сучаснай дэмакратыі і рынкавай эканомікі з улікам патрабаванняў школьнага курсу «Чалавек і грамадства». (фрагмент) Болей »


Reshaping Economic Geography

Reshaping Economic Geography

Overwiew. World Development Report 2009

This document summarizes the World Development Report 2009. It is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. T... Болей »


Responding to the Unexpected

Responding to the Unexpected

2003 Annual Report

As I begin my 28th message for a Mott Foundation annual report, organized philanthropy — along with much of the nonprofit world — is struggling for equilibrium in an environment punctuated by questioning, mistrust and increased scrutiny. The current round of public examination began a year ago when several newspapers wrote stories about compensation practices and alleged acts of self-dealing by a number of private foundations. Since the... Болей »


Review Human rights in Belarus in 1998

Review Human rights in Belarus in 1998

Human Rights Protection Centre «Viasna-96» is a non-governmental, non-profit public organisation founded in April 1996 during the massed actions of protest against the dictatorship in the country. The main aims of «Viasna-96» are to support victims of political repressions, provide them with material help in the places of their imprisonment, moral and material support and help to the political imprisoners'families. Since January 1998 ou... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя