Europa, 2/1987

Europa

pismo Instytutu Europy Wschodniej

2/1987

Drugi numer pisma poświęcony jest głównie modnemu dziś tematowi Europy Środkowej. Pojęcie to interpretowane jest w różny sposób. Jedni rozumieją pod tym terminem małe kraje Europy Wschodniej, inni dopatrują się w nim spuścizny po Monarchii Austro-Węgierskiej, jeszcze inni zaś do Europy Środkowej zaliczają Niemcy, a takie ich sąsiadów z południa. My skłaniamy się raczej ku pierwszemu rozumieniu tego pojęcia i dlatego koncentrujemy się gł... Болей »


Europa, 1/1987

Europa

pismo Instytutu Europy Wschodniej

1/1987

Inicjatywa stworzenia w Wilnie Instytutu zajmującego się naukowym badaniem Europy Wschodniej wyszła na początku 1930 r. od profesora Stefana Ehrenkreutza, ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego. Spotkała się ona z poparciem wileńskiego środowiska liberalno-demokratycznego, w którym wciąż żywa była idea federacyjnych planów Piłsudskiego, coraz bardziej atrakcyjnych w miarę pogarszania się stosunków polsko-litewskich i błędów po... Болей »


Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie

Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Z...

Tom zawiera ponad 8000 haseł ułożonych alfabetycznie, poprzedzonych artykułami wstępnymi omawiającymi środowisko geograficzne, historię, ludność i gospodarkę regionu jako całości. Część hasłowa uwzględnia poszczególne obiekty geograficzne, w tym jednostki podziałów fizycznogeograficznych, administracyjnych i gospodarczych. Przy doborze haseł kierowano się, poza wielkością obiektów, także ich znaczeniem historycznym oraz walorami turysty... Болей »


European Network of Election Monitors (ENEMO) Mission to Ukraine

European Network of Election Monitors (ENEMO)...

Briefing book for observers = Инструкции для наблюда телей

Dear Observers, Friends and Colleagues, We are pleased to welcome you once again to the European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) mission to Ukraine. Each of you represents one of the 18 ENEMO members or partners from 16 postcommunist countries of Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Our organizations enjoy a high degree of respect, authority and trust at home and in the internationa... Болей »


Europejski wybór dla Białorusi. Scenariusze reform

Europejski wybór dla Białorusi. Scenariusze r...

streszczenie publikacji

Pomysł projektu „Europejski wybór dla Białorusi", którego efektem jest ta publikacja, powstał w momencie, gdy było już wiadomo, że nie można liczyć na liberalizację ekonomiczną, obiecaną w kampanii prezydenckiej 2001 roku przez Aleksandra Łukaszenkę. Mimo pewnej stabilizacji w gospodarce ciągle utrzymywały się negatywne tendencje: wzrost kosztów utrzymania, pauperyzacja znacznej części społeczeństwa, zwiększenie liczby nierentownych zak... Болей »


Evaluation of the Phare and Tacis Democracy Programme

Evaluation of the Phare and Tacis Democracy P...

Final Report

This study was completed in six months, between May and Octo-ber 1997. This would not have been possible without consider-able help from a large number of people, not all of which can be mentioned. We would like to thank, first of all, the people in the European Commission who were unfailingly open, responsive and constructively critical, especially but not only Michael Lake, Jer-emy Lester, Ernst Piehl, and John Penny. We would also li... Болей »


Simon Heinrich, Simon Marie, Filozofia żydowska

Filozofia żydowska

Simon Heinrich, Simon Marie

Dotychczas nie ukazała się w języku polskim książka poświęcona historii filozofii żydowskiej. W Polsce bowiem, która przez długie wieki, do wywołanej przez hitleryzm drugiej wojny światowej, była miejscem bujnego rozwoju życia żydowskiego, istniały wprawdzie znane na całym świecie i cieszące się wielkim uznaniem oraz szeroko promieniujące ośrodki żydowskie, i instytucje naukowe, świeckie i religijne, ale problematyka filozoficzna nie by... Болей »


Czekman Walery, Smułkowa Elżbieta, Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej

Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z e...

Czekman Walery, Smułkowa Elżbieta

U podstaw niniejszej "Fonetyki i fonologii języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej" leżało poczucie pilnej potrzeby połączenia rezultatów badań specjalistycznych nad fonetyką i fonologią języka białoruskiego z dostępną dla studentów formą wykładu uniwersyteckiego, umożliwiającą opanowanie przedmiotu na poziomie współczesnej nauki. Wydawane dotychczas w BSRR podręczniki danych tych bądź nie mogły jeszcze wykorzysty... Болей »


pdf
Forced Labor and Pervasive Violations of Workers’ Rights in Belarus

Forced Labor and Pervasive Violations of Work...

The gross, systematic, and widespread violations of political and civil rights in Belarus have been the subject of numerous reports prepared by both international and Belarusian observers. Meanwhile, President Lukashenko and government officials in general are using any forum they can to stress that Belarus is a model of social and economic rights by contrasting the robust guarantees its residents receive with the situation of resid... Болей »


Freedom in the World

Freedom in the World

The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 2005

Freedom in the World 2005 could not have been completed without the contributions of numerous Freedom House staff and consultants (please see the section titled “The Survey Team” at the end of the book for a detailed list of these contributors). Several other Freedom House staff members took time out of their schedules to read and provide valuable feedback on the country reports, including Mike Staresinic and Sanja Pesek of the Belgrade... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437]   Наступная   Апошняя