Civic Belarus

Civic Belarus

Katalog wystawy

W 2003 roku władze rozpoczęły kampanię delegalizacji organizacji pozarządowych. Pod rozmaitymi pretekstami i z naruszeniem procedur prawnych zdelegalizowanych zostało ponad 50 organizacji społecznych, a ponad 250 otrzymało tzw. "ostrzeżenia", zapowiadające delegalizację. Powoływane są quasi-organizacje pozarządowe, tworzone przez urzędników państwowych, a jednocześnie odmawia się rejestracji niezależnym organizacjom społecznym. Uderzono... Болей »


Civil Society in Belarus 2000-2015

Civil Society in Belarus 2000-2015

Collection of Texts

Publikacja jest zbiorem tekstów krytycznych poświęconych rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w ciągu ostatnich 15 lat, które stanowią próbę podsumowania wysiłków białoruskich organizacji pozarządowych podejmowanych w tym zakresie. Książka porusza różne wymiary aktywności obywatelskiej , w tym działalność kulturalną, kwestie równości płci, solidarności politycznej, samorządu terytorialnego, edukacji obywatelskiej, relacji... Болей »


Civil Society or Civil War

Civil Society or Civil War?

The project "Active society in practice"

The book «Civil Society or Civil War?» was prepared within the project "Active Society in Practice" The project was implemented by partner organizations "The Other Space Foundation" (Poland) and HCA - Georgia. Publication financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in the framework of the cyclical program Promotion of the knowledge about Poland. The reader can obtain information about the role, importance and t... Болей »


Člověk v tísni

Člověk v tísni

výročni zpráva

Společnost Člověk v tísni založili novináři, kteří nechtěli z prostředí válek, přírodních katastrof a autoritativních režimů jen psát zprávy a reportáže, odmítali být pasivními pozorovateli. Lidé, kteří začali jezdit s kamiony naloženými základními potravinami nebo stavebním materiálem, zase nikdy nepřestali z krizových oblastí přinášet svědectví o tom, co na místě viděli. Od vypravení první zásilky s humanitární pomocí do Náhorního Kar... Болей »


Colloquium Narodów

Colloquium Narodów

Materiały z Sympozjum „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki do pojednania”. Łódź, październik 1987

Zorganizowane w roku 1987 sympozjum „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy —przesłanki pojednania” zrodziło się z inicjatywy7 środowisk niezależnych skupionych wokół Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele O.O. Jezuitów w Łodzi. Zebrane w niniejszej książce materiały z tego spotkania przedstawiają rzadko omawiane, często bolesne epizody wspólnej historii, a także ukazują aktualne położenie mniejszości narodowych w Polsce; zawi... Болей »


Shrub M., Tyurina G., Naumovich T., Compensation for trafficked persons in the Republic of Belarus

Compensation for trafficked persons in the Re...

Shrub M., Tyurina G., Naumovich T.

The book considers legal and practical aspects of compensation of damage caused by the crime to the victims of trafficking. Short overview of international legislation and legal mechanisms in this sphere is provided. Existing legal procedure and compensation practice of physical, property and moral damage of trafficked persons in the Republic of Belarus is covered. Views of professional community (lawyers, psychologists, social workers)... Болей »


Contacts and Dialogues, 3/2000

Contacts and Dialogues

Belarussian Cultural Information Analytical Bulletin`

3/2000

The term mentality is derived from Latin mens (mind). It means the specific way of thinking of a individual or group of people. The specific character of mentality is formed under the influence of such factors as the natural and geographical features of habitat, age, ethnic, social and religious affiliation, the specificity of economic, social, political and cultural life of a society, etc. At the same time mentality influences the deve... Болей »


Contacts and Dialogues, 1-2/2000

Contacts and Dialogues

Belarussian Cultural Information Analytical Bulletin

1-2/2000

Dear reader, You have now received the 1st issue of CONTACTS AND DIALOGUES JOURNAL, its English-language version. It was in 1996 that the International Association of Belarusian Studies launched its original Belarusian version, which turned out to be the first-ever periodical on cultural studies in Belarus. CONTACTS AND DIALOGUES feature different aspects of the country's general and political histojry, and discuss burning issues of Bel... Болей »


Contemporary History Textbooks in the South Caucasus

Contemporary History Textbooks in the South C...

When in the beginning of the 1990s Armenia, Azerbaijan and Georgia gained independence their rulers began to build new collective identities and at the same time find new sources of legitimacy of their reign. The easiest way was to choose nationalism similar to the one in Europe of the 19th century to build new identities and master narratives in a manner of defining themselves against their neighbours, often in a profoundly negative wa... Болей »


Crimean Style

Crimean Style

Crimea is a unique cultural and historical region of Ukraine. At least three known civilizations have left their mark upon Crimean history: the Antique, the Byzantine and the Muslim. Crimean Tatars are a group native to Crimea with their own ancient history and unique culture that reflects the complex ethnic history of the peninsula. An unscientific and prejudicial approach was imposed during Soviet times, and so the emergence of Crimea... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438]   Наступная   Апошняя