Грынчык М. М., Калеснік У. А., Кароткі У. Г. і інш., Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд

Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны пе...

Вучэбны дапаможнік для філалялягічных факультэтаў педагагічных ВНУ

Грынчык М. М., Калеснік У. А., Кароткі У. Г. і інш.

У агульных раздзелах прасочваецца шлях зараджэння, станаўлення і развіцця беларускай літаратуры старажытнага перыяду (XIV—XVIII ст.), у манаграфічных — творчасць найбольш значных пісьменнікаў — Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Буднага, В. Цяпінскага, М. Сматрыцкага, А. Філіповіча, Сімяона Полацкага. Асобна вылучана перакладная літаратура перыяду Старажытнай Русі і XV—XVII ст. Першае выданне выйшла ў 1985 г. Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 5

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Гэты том завяршае пяцітомнае выданне «Гісторыя Беларускай ССР». Ён прысвечаны перыяду, які характэрны велізарнымі здзяйсненнямі беларускага народа ва ўсіх галінах сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага і культурнага жыцця. Пад сцягам марксізму-ленінізму, пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі рабочы клас, калгаснае еялянства і інтэлігенцыя рэспублікі пры братняй дапамозе працоўных усёй краіны і асабліва вялікага рускага народа здз... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 4

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

У чацвёртым томе «Гісторыі Беларускай ССР» разглядаюцца падзеі, якія адбыліся ў жыцці беларускага народа напярэдадні і ў гады Вялікай Айчьіннай вайны Савецкага Саюза. Яны ахопліваюць параўнальна невялікі, але багаты гістарычным зместам перыяд — з 1938 да 1945 г. Том складаецца з двух частак. У першай частцы адлюстраваны далейшае развіццё народнай гаспадаркі і культуры рэспублікі, рост матэрыяльнага дабрабыту беларускага народа напярэдад... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 3

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Трэці том «Гісторыі Беларускай ССР» ахоплівае адзін з найболын важных перыядаў у гісторыі беларускага народа — ад падрыхтоўкі і правядзення Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі да пабудовы сацыялізму ў нашай краіне. Сацыялістычная рэвалюцыя ў Расіі, здзейсненая рабочым класам і бяднейшым сялянствам пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі, апавясціла аб пачатку новай эпохі ў сусветнай гісторыі — эпохі крушэння капіталізму і перам... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 2

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Другі том чіяцітомнай «Гісторыі Беларускай ССР» ахоплівае перыяд з 1861 г. да Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1917 г. уключна. Пачатак новай, капіталістычнай фармацыі ў Расіі звязаны з правя-дзеннем рэформы 1861 г., калі было адменена прыгоннае права. Вызначальнай асаблівасцю тут з’яўлялася тое, што пераход ад феадалізму да капіталізму адбыўся не праз буржуазную рэвалюцыю, а праз рэформу, якую пад уздзеяннем рэвалюцыйнай сіт... Болей »


Гісторыя Беларускай ССР, том 1

Гісторыя Беларускай ССР

у пяці тамах

Распрацоўка гісторыі Беларусі як самастойнай галіны гістарычнай навукі пачалася толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Савецкія гісторыкі, усё больш глыбока авалодваючы марксісцка-леніінскай мегадалогіяй, шырока разгарнулі вывучэнне гісторыі Беларусі. Асаблівая ўвага была звернута на распрацоўку сацыяльна-эканамічных праблем і класавай барацьбы ў дакастрычніцкі перыяд, на асвятленне Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыял... Болей »


Абецадарскі Л. С., Баранава М. П., Паўлава Н. Г., Гісторыя БССР, восьмае з дзевятара рускага

Гісторыя БССР

падручнік для вучняў сярэдняй школы

Абецадарскі Л. С., Баранава М. П., Паўлава Н. Г.

Беларускі народ мае шматвяковую гераічную гісторыю. У стваральнай працы, у самаадданай барацьбе супраць чужаземных захопнікаў, у класавых баях супраць памешчыкаў і капіталістаў склаліся характэрныя якасці беларускага народа: працавітасць, свабодалюбства, павага да іншых народаў, нянавісць да прыгнятальнікаў, гарачая любоў да Радзімы (Уводзіны, фрагмент) Болей »


Вішнеўскі А. Ф., Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Вішнеўскі А. Ф.

У храналагічнай паслядоўнасці асвятляюцца асноўныя этапы ўзнікнення і развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў, аналізуюцца нарматыўна-прававыя акты. Для студэнтаў юрыдычных і гістарычных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. Болей »


Вішнеўскі А. Ф., Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Вучэбны дапаможнік

Вішнеўскі А. Ф.

У храналагічнай паслядоўнасці асвятляюцца асноўныя этапы ўзнікнення і развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў, аналізуюцца нарматыўна-прававыя акты. Дадзенае выданне (упершыню выйшла ў 2000 г.) дапоўнена навейшымі матэрыяламі. Для студэнтаў юрыдычных і гістарычных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. Болей »


pdf
Круталевіч Вадзім, Юхо Іосіф, Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

(1917— 1945 гг.)

Круталевіч Вадзім, Юхо Іосіф

У кнізе паказана барацьба розных ідэалагічных канцэпцый, утварэнне органаў савецкай улады, абвяшчэнне Беларускай Народная Рэспублікі, а затым і ўтварэнне Беларускай ССР. Па-новаму асвятляюцца падзеі вайны і ўз'яднання Заходняй Беларусі з Беларускай ССР. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440]   Наступная   Апошняя