pdf
ARCHE, 06(57)2007

ARCHE

аналітыка • крытыка • эсэістыка • гісторыя • літаратура • палеміка • рэцэнзіі

06(57)2007

У нумары: манаграфія чэскага сацыёляга Міраслава Гроха "У нацыянальных інтарэсах. Патрабаваньні й мэты эўрапейскіх нацыянальных рухаў ХІХ ст. у параўнаўчай пэрпэктыве", дасьледаваньне Алега Латышонка "Студэнты зь Вялікага Княства Літоўскага перад рэктарскім судам Кракаўскага ўнівэрсытэту ў 1469—1536 гг.", а таксама артыкулы, прысьвечаныя беларускаму нацыятварэньню і бягучым палітычным працэсам. Болей »


Aresztowani na

Aresztowani na "Zachodniej Białorusi"

Alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941

Tom XV Indeksu Represjonowanych zawiera 4669 biogramów osób aresztowanych i skazanych na terenach północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej, zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 i wcielonych do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obszar ten nazywano wówczas „Zachodnią Białorusią". Prezentowane przez nas dane otrzymaliśmy z Archiwum Historii Najnowszej — prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dyjariusz" w Mińsku ... Болей »


Artur Klinow-Totengreber

Artur Klinow-Totengreber

prace z lat 1996-1998

Artur Klinów porusza w swojej sztuce aspekt śmierci w tragikomicznym aspekcie. Należy do najbardziej interesujących artystów białoruskich. W 1987 roku sformułował koncepcję teoretyczną i nazwał terminem - nekroromantyzm. Określił ją jako eschatologię w sztuce. Nie jest to osobny styl, lecz przeczucie jakiegoś końca, śmierci. Są twórcy, którzy odczuwają tą sytuację głębiej i wyraźniej. Ich dzieła można zaliczyć do nekroromantyzmu. Przykł... Болей »


Athenaeum, 21/2009

Athenaeum

Polskie Studia Politologiczne

Półrocznik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" jest współwydawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udziela Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie „Athenaeum" staje się periodykiem integrującym działalność badawczą 20 ośrodków politologicznych i z zakresu stosunków międzynarodowych w Polsce: Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w ... Болей »


pdf
Саверчанка Іван, Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі

Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура ...

Адраджэнне і ранняе барока

Саверчанка Іван

Манаграфія прысвечана кніжна-пісьмовай культуры Беларусі эпохі Адраджэння і ранняга барока. Тут усебакова з прыцягненнем раней невядомых крыніц асвятляюцца сацыяльныя дактрыны беларускіх пісьменнікаў і філосафаў XVI — сярэдзіны XVII ст., раскрываецца літаратурная палеміка вакол Люблінскай і Берасцейскай вуніяў. У кнізе знайшлі адлюстраванне праблемы філасофскай і багаслоўскай антрапалогіі. Адрасуецца гісторыкам культуры і літаратуры, ме... Болей »


Kaczmarski Marcin, Azjatyczka alternatywa, czerwiec 2008

Azjatyczka alternatywa?

Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla stosunków z Zachodem

Kaczmarski Marcin

Ośrodek Studiów Wschodnich monitoruje oraz analizuje polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w Rosji, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej. Głównymi tematami badawczymi OSW są: sytuacja wewnętrzna i stabilność krajów obszaru zainteresowań OSW, system władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi ośrodkami politycznymi, polityka zagraniczna, problematyka związana z rozszerzeniem NATO... Болей »


pdf
Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Aляксандар Уласаў

Aляксандар Уласаў

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

На працягу доўгіх гадоў імя Аляксандра Уласава было фактычна пад забаронай. Толькі дзе-нідзе можна было знайсці кароткія ўрыўкі, поўныя недакладнасцей, невялікія артыкулы пра гэту асобу. Адметнасць постаці Аляксандра Уласава ў тым, што ён быў здольным журналістам, шматгадовым рэдактарам беларускай газеты "Наша Ніва". Будучы рэадактарам, журналістам, Аляксандр Уласаў цесна кантактаваў з віленскім беларускім асяроддзем, менавіта гэта і па... Болей »


Balancing National and Local Responsibilities

Balancing National and Local Responsibilities

Education Management and Finance in Four Central European Countires

The chapters in this book were prepared under the “Local Government Policy Partnership” Program. This is a joint project of two donor organizations: the British Government’s Department for International Development (DFID), and the Local Government and Public Service Initiative (LGI) of the Open Society Institute, Budapest, which launched this regional program. The “Local Government Policy Partnership” (LGPP) projects intend to contribut... Болей »


Baza, lipiec-sierpień 1989

Baza

lipiec-sierpień 1989

Ugrupowania polityczne i działacze z opozycji pozaparlamentarnej mają bardziej lub mniej skrywany żal do "Solidarności" za zdominowanie wszelkich działań politycznych i społecznych. W polityce żale mają małą skuteczność, po prostu silniejszy wypiera słabszego. Siła "Solidarności" brała się z zaufania ludzi do przywódców związkowych i z wiary w symbole. Wykazały to szczególnie wybory przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego. Na "S“ gło... Болей »


Novik Uladizmir, Belarus

Belarus

A New Country in Eastern Europe

Novik Uladizmir

Нарыс прызначаецца для замежнага чытача, які жадае пазнаеміцца з Беларусьсю. Падаюцца гістарычныя зьвесткі аб станаўленні беларускай дзяржаўнасці, канцэпцыя новай Канстытуцыі незалежнай беларускай дзяржавы, прынятай Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 года, а таксама прыводзіцца ацэнка сучаснага стану культуры, эканомікі і перспэктыўныя накірумкі развіцьця міжнароднага супрацоўніцтва. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392]   Наступная   Апошняя