Ikona i Logos na przestrzeni wieków

Ikona i Logos na przestrzeni wieków

Techniki artystyczne i rozwiązania plastyczne w ikonie

Ikona i Logos - to przestrzeń, która w założeniu służy spotkaniu. Łączy środowisko ludzi, dla których ikona jest nie tylko tematem badawczym, ale również dziedziną działalności artystycznej, zjawiskiem w sztuce czy też fascynacją pozazawodową. Tak to już jest, że zetknięcie z ikoną bardzo często skutkuje trwałą więzią, która powoduje pragnienie zgłębiania i dzielenia się wiedzą na różnorodne tematy z nią związane. Pomimo obecności ikony... Болей »


Florenski Paweł, Ikonostas, wydanie nowe, przejrzane i uzupełnione

Ikonostas

i inne szkice

Florenski Paweł

Książka ta stanowi swoistego rodzaju wkład w dzieło zrozumienia duchowej zawartości ikony, jak również roli artysty i środków malarskich w tworzeniu pomostu między ludźmi wierzącymi a światem nadprzyrodzonym, a więc wszystkiego, co sprawia, że stają się one świętym obrazem człowieka, urastając jednocześnie do rangi problemu ekumenicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ikonostas i pozostałe szkice o. Pawła Florenskiego przeczyta z p... Болей »


Rączkowski Grzegorz, Ilustrowany przewodnik po zabutkach kultury Białorusi

Ilustrowany przewodnik po zabutkach kultury B...

Rączkowski Grzegorz

Książka ta, nim jeszcze ukazała się drukiem, miała już swoją historię. Skromnie nazwana „przewodnikiem” jest w istocie katalogiem zabytków i lekcją dziejów części obszaru, w naszej świadomości określanego jako KRESY. Pojęcie to znaczy dla nas bardzo wiele. Właśnie na ziemiach, tak nazywanych, działa się połowa historycznych wydarzeń dawnej Rzeczypospolitej. Tam właśnie, na Kresach, została zapisana prawie cała nasza romantyka - od wielk... Болей »


Tichoniuk Bazyli, Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839

Imiona i ich formy na pograniczu polsko-biało...

Tichoniuk Bazyli

W monografii Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku (Opole 1988) podjąłem próbę opracowania i omówienia, na przykładzie materiałów historycznych, form antroponimicznych oraz sposobów oficjalnej identyfikacji osób ówcześnie żyjących na pograniczu polsko-białoruskim. Ściśle określony limit arkuszy wydawniczych sprawił, iż musiałem maksymalnie zredukować przedstawienie wyników badań do najważniejszych zjawisk antroponimicznyc... Болей »


pdf
Kalish V., In the service of the people for a free Byelorussia

In the service of the people for a free Byelo...

Biographical notes on professor Radosav Ostrowski

Kalish V.

The Byelorussian national liberation movement reared quite a few of the nation's most prominent sons who devoted their lives to- the fight for the freedom and happiness of their country. One of these is the former President of the Byelorussian Central Council, Professor Radoslav Ostrowski, who, on the 25th of October of this year will be celebrating his seventy-seventh birthday, which is also his sixtieth anniversary as an active fighte... Болей »


Barszewska N., Głuszkowska J., Jasińska T., Smułkowa E., Indeks nazw gwarowych

Indeks nazw gwarowych

do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski

Barszewska N., Głuszkowska J., Jasińska T., Smułkowa E.

W Indeksie zamieszczono w porządku alfabetycznym wszystkie postaci gwarowe nazw terenowych występujące w artykułach słownikowych z odesłaniem do hasła (haseł), pod którym zostały opracowane. W sumie - 19733 jednostki. Celem Indeksu jest przedstawienie różnorodności językowej nazw terenowych występujących na obszarze północno-wschodniej Polski. Jednocześnie Indeks stwarza możliwość łatwego dotarcia do każdej z postaci gwarowych nazwy, w ... Болей »


Kirył Zach, Influence of the Traditions and Ideas of the Belarusian People’s Republic on Creation of the Idea of Belarusian Statehood during the USSR Collapse and in the Period of Forming of the Republic of Belarus

Influence of the Traditions and Ideas of the ...

Kirył Zach

The year 1918 gave birth to the first independent modern national state of Belarusians -the Belarusian People’s Republic (BNR). For the first time the Belarusian nation was given the opportunity to develop own structures, language and enrich own culture almost unhindered. Later, with Bolshevik Russia’s occupation, Stalinist Terror and the USSR hostile national policies Belarus statehood could be only reestablished in the time of the Sov... Болей »


Ignatiew Radosław J., Korneluk Eugeniusz, Kuklo Cezary, Milewski Jan jerzy, Informator

Informator

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku

Ignatiew Radosław J., Korneluk Eugeniusz, Kuklo Cezary, Milewski Jan jerzy

Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. powołała do życia jedną z najważniejszych spośród nowych instytucji życia społeczno-publicznego w naszym kraju po 1990 r. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998, nr 155, poz. 1016). Ustawodawca określił przy tym bardzo szeroko podstawowe zadania nowo utworzonego Instytutu. W myśl zapisu ustawy IPN ma obowiązek przed... Болей »


Informator maturalny

Informator maturalny

Język białoruski jako język mniejszości narodowej

Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r., wraz z późniejszymi zmianami. Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i... Болей »


Paszkiewicz Urszula, Szymański Janusz, Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945

Informator o stratach bibliotek i księgozbior...

(bez ziem wschodnich)

Paszkiewicz Urszula, Szymański Janusz

Trafia obecnie do czytelników kolejna, trzecia już publikacja na temat strat bibliotek na ziemiach polskich, poniesionych w okresie II wojny światowej, przygotowana w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Pierwszy tom z tego cyklu, Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, stanowił zebranie i podsumowanie danych z polskich publ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя