Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Kultura i literatura

* ALACHNOWICZ Julia (Аляхновіч Юлія), Міжмоўны кантэкст устойлівай адзінкі абвесці вакол пальца * ALACHNOWICZ Mikałaj (Аляхновіч Мікалай), Сэнсавая адметнасць устойлівых адзінак беларуска-польскай моўнай мяжы * ANICZENKA Uładzimir (Анічэнка Уладзімір), Моўная спадчына беларускай мовы * CHAZANOWA Kaciaryna (Хазанава Кацярына), Моўныя асаблівасці польскай драматургіі ў перакладзе Янкі Купалы * CHODURSKI Andrzej, O tożs... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Językoznawstwo

* Borucki Andrij (Баруцкі Андрэй), Морфологічне оформлення давньоукраінською мовою лексем, запозычених через посередництво польскоі * Burenina Ludmiła, К вопросу о балто-восточнославянских языковых контактах * Dwilewicz Barbara, Język polski na Litwie a wpływy litewskie * Glebowa Natalia (Глебава Наталля), Wartość santaktyczna wyrazu człowiek w języku polskim i rosyjskim * Haponienka Iryna (Гапоненка Ірына), Семантыч... Болей »


Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, Dziedzictwo Unii Brzeskiej

Dziedzictwo Unii Brzeskiej

Z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803)

Cubrzyńska-Leonarczyk Maria

Przed dwudziestu laty, korzystając z warsztatu naukowego Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, napisałam obszerną rozprawę o dziejach i działalności bazyliańskiej oficyny typograficznej w Supraślu. Wydano ją z niemałym trudem w dwóch częściach: Oficyna Supraska 1695 - 1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni Ojców Bazylianów (1993) i Katalog druków supraskich (1996). Zwróciłam w niej szczególna uwagę na tło k... Болей »


Szurkowska Olga, Dzieje białowieskiej rodziny

Dzieje białowieskiej rodziny

Szurkowska Olga

Olga Szurkowska, z d. Rusko, urodziła się we wsi Podolany na Polanie Białowieskiej w środku Puszczy. Z wykształcenia jest nauczycielką i pedagogiem. Zycie związała ze szkolnictwem. Swoje wspomnienia z dzieciństwa, lat szkolnych i studiów przelewała na papier i publikowała od kilku lat na łamach „Głosu Białowieży”. Niniejsza książka zawiera opisy zdarzeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych, zebrane w części poświęcone najbliższym osobom Ol... Болей »


pdf
epub
Sosna Grzegorz, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Гісторыя Царквы ў Бельску Падляшскім

Sosna Grzegorz

Bielsk — dzisiejszy Bielsk Podlaski — gród ruski założony nad rzeką Lubką, odgrywał i odgrywa ważną rolę w życiu Cerkwi prawosławnej i ludności białoruskiej. Już w średniowieczu, jako główne centrum gospodarcze i kulturalne Podlasia, był siedzibą protopopii (dekanatu). Wtedy należał do diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Cerkwie były pierwszymi obiektami sakralnymi w Bielsku. Wydarzenia, które miały miejsce w tym mieście, szerokim echem o... Болей »


Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego

Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Bry...

Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego, różne duchowne w sprawach, obyczajach zachodzące przygód - lub postanowienia z jak najpewniejszymi być może dowodami zawierające, dla informacyi potomnym tego konwentu siostrom, dekretem generalnej wizyty w roku 1760 odprawionej nakazane Болей »


Kaszlej Andrzej, Dzieje Kodeksu Supraskiego

Dzieje Kodeksu Supraskiego

Kaszlej Andrzej

Jednym z najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków piśmiennictwa cyrylickiego oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego jest Kodeks supraski. Jest to rękopis bardzo skromnie zdobiony, nie imponuje pięknymi i bogatymi miniaturami czy zastawkami (ornamentami), tak często występującymi w innych rękopisach średniowiecznych. Jego wartość pod względem literackim też jest niewielka gdyż zamieszczone w nim teksty są tłumaczeniami zn... Болей »


pdf
Dzieje Lipska nad Biebrzą

Dzieje Lipska nad Biebrzą

Materiały z sesji historycznej 27 września 1980

Sesja historyczna została zorganizowana w ramach obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Lipskowi nad Biebrzą. Nie miała ona jednakże wyłącznie okolicznościowego charakteru, jak to się często zdarza przy okazji rozmaitych imprez jubileuszowych. Jubileusz stał się jedynie dogodną okazją do przedstawienia rezultatów długoletnich prac badawczych prowadzonych nad przeszłością Lipska przez pracowników naukowych z Instytutu Historycznego Un... Болей »


Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włości Orlańskiej

Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włośc...

Rodowody autorów

Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina

Publikacja niniejsza składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiliśmy dzieje włości orlańskiej oraz wsi Reduty i Szernie, z których pochodzą autorzy. Wprawdzie od kilkudziesięciu lat już tam nie mieszkają, ale sentyment do lat młodzieńczych sprawił, iż zapragnęli przybliżyć dzieje wsi, wzbogacając swą pracę o liczne fotografie. W 2007 roku mija 430 lat od pierwszej pisanej wzmianki o wsiach Reduty i Szernie. Druga część poświę... Болей »


Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar, Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar

Teren gminy był zasiedlany w początkach XVI w. wzdłuż osi przepływających rzek: Turośni i Niewodnicy. W wyniku nadań królewskich powstał, połączony rzekami, ciąg majątków ziemskich i dworów, należących do różnych właścicieli. Najstarszą siedzibę dworską założono w 1515 r. w Turośni Kościelnej. Obecnie na terenie gminy są liczne wsie, których mieszkańcy zajmują się rolnictwem, prowadząc indywidualne gospodarstwa rolne. Lasy zasobne w grz... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя