Gawroński Arkadiusz, Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku

Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwoweg...

w latach 1945-1950

Gawroński Arkadiusz

Publikacja Arkadiusza Gawrońskiego "Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950" jest jedną z pierwszych prób przedstawienia dziejów instytucji w województwie białostockim, która odegrała wielką rolę po zakończeniu II wojny światowej. Autor oparł się na bogatym materiale źródłowym, przechowywanym w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Obr... Болей »


Dobroński Adam, Filipow Krzysztof, Dzieci białostockie

Dzieci białostockie

42 pułk piechoty im. gen Jana Henryka Dąbrowskiego

Dobroński Adam, Filipow Krzysztof

Wybuch wojny światowej pozwolił ziścić marzenia wielu pokoleń Polaków o wolności. Nim ją osiągnięto krwawo bili się Polacy na wszystkich frontach wschodu i zachodu kontynentu. Wkładali mundury obcych państw i tworzyli własne formacje u boku aktualnych sojuszników. Nie brakowało ich na ogromnych obszarach Imperium Rosyjskiego. Stawali do boju w szeregach armii austriackiej, niemieckiej czy francuskiej. Na froncie zachodnim już w 1914 r. ... Болей »


pdf
Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej

Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowi...

Белавежская пушча, гэты апошні нізінны першабытны лес Еўропы, які захаваўся да нашых дзён, шырока рэкламуецца, на яго тэму паявілася шмат розных публікацый. Гэта не тол ькі прыродная спа дчына чалавецтва, але і сведчанне аховы “на працягу вякоў”, якую праводзілі князі, каралі і цары, каб захаваць пушчу для паляванняў. Таго, хто ўпершыню прыязджае ў Белавежскую пушчу, часта здзіўяеў краявід, які адрозніваецца ад іншых раёнаў Пол ьшчы. Ту... Болей »


Dziedzictwo kulturowe w gminie Boćki

Dziedzictwo kulturowe w gminie Boćki

reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa

Czym jest Dziedzictwo Kulturowe? Jak należy je rozumieć? Wiele osób twierdzi, że należy je zawęzić tylko do kultury materialnej. Wspaniałe budowle, dzieła sztuki, to tylko martwe przedmioty, które bez ludzi nic nie znaczą, nie mają żadnej wartości. To ludzie tworząc je ukazywali na zewnątrz swoje wnętrze. A jakie jest Dziedzictwo Kulturowe małych środowisk, takich jak Gmina Boćki? Odpowiedź jest bardzo prosta. To dziedzictwo jest w każd... Болей »


Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Ziemia knyszyńska, wchodząca w skład Podlasia, posiada bardzo bogatą historię. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w jej kulturowym dziedzictwie stanowiącym dorobek wielu pokoleń mieszkańców Knyszyna i jego okolic. Niestety szybko zachodzące przemiany wpływają na postępujący zanik wszelkich materialnych wytworów kultury tradycyjnej, jak i dawnych zwyczajów i obrzędów. Niniejsze wydawnictwo prezentuje dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńsk... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Literatura i język na styku kultur

Prezentowany zbiór zawiera szkice i artykuły przedstawione na XIII międzynarodowej konferencji naukowej Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Zamieszczamy także kilka tekstów ściśle związanych z tematem, a wyrosłych z inspiracji i dyskusji pokonferencyjnych. W niniejszym zbiorze pojawiają się - w związku bogactwem i szerokością tematu -prace reprezentujące różne dyscyp... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, Система оценок и ценностей уголовного мира (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном арго) * Bartoszewicz Magdalena, Karoca Tomasza Jurasza - walka o Numinosum w przestrzeni ukraińskiego pogranicza * Budniak Danuta, Формы и стили речи в русском языке в сопоставлении с украинским и польским языками * Frankowska-Kozak Bożena, Funkcjonowanie przezwisk w języku mówionym by... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z jezyka i kultury pogranicza

* Akartel Michał, РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЬІЕ ЗКВИВАЛЕНТЬІ И СООТВЕТСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА С СУФФИКСАМИ ИНОЯЗЬІЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) * Budrowska Kamila, OPUŚCIĆ ŚCIEGI. INTERTEKSTUALNE RELACJE W POWIEŚCI „W CZERWIENI" MAGDALENY TULLI * Chervinsky Aurika, „IN VINO VERITAS": ДВЕ ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНЦЕПЦИИ НЕТРЕЗВОГО БЬІТИЯ * Czerwiński Piotr, „ЛИСЬІ ПОЛЕЙ" ИСКРИВЛЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПР... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, СИСТЕМА ОЦЕНОК И ЦЕННОСТЕЙ УГОЛОВНОГО МИРА (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном жаргоне) * Bartoszewicz Magdalena, KAROCA TOMASZA JURASZA - WALKA O NUMINOSUM W PRZESTRZENI UKRAIŃSKIEGO POGRANICZA * Bartusevićius Viktoras, ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ * Barysiuk Tacciana (Барысюк Таццяна), ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧА... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Badania filologiczna

* AKARTEL Michał, Сопоставительный анализ существительных с иноязычным суффиксом -ура/ -иг(а) в русском и польском языках * BĄK Monika, Podobieństwa i różnice w grupach tematycznych dotyczących nazw produktów żywnościowych i odzieży w rosyjskim i polskim żargonie przestępczym * BETKO Irena, Nagrobki лазаря барановича як пам'ятка украінсько-польського литературного барокко * BUDROWSKA Kamila, Rosyjskie dziedzictwo literack... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя