Dziedzictwo kulturowe w gminie Boćki

Dziedzictwo kulturowe w gminie Boćki

reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa

Czym jest Dziedzictwo Kulturowe? Jak należy je rozumieć? Wiele osób twierdzi, że należy je zawęzić tylko do kultury materialnej. Wspaniałe budowle, dzieła sztuki, to tylko martwe przedmioty, które bez ludzi nic nie znaczą, nie mają żadnej wartości. To ludzie tworząc je ukazywali na zewnątrz swoje wnętrze. A jakie jest Dziedzictwo Kulturowe małych środowisk, takich jak Gmina Boćki? Odpowiedź jest bardzo prosta. To dziedzictwo jest w każd... Болей »


Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej

Ziemia knyszyńska, wchodząca w skład Podlasia, posiada bardzo bogatą historię. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w jej kulturowym dziedzictwie stanowiącym dorobek wielu pokoleń mieszkańców Knyszyna i jego okolic. Niestety szybko zachodzące przemiany wpływają na postępujący zanik wszelkich materialnych wytworów kultury tradycyjnej, jak i dawnych zwyczajów i obrzędów. Niniejsze wydawnictwo prezentuje dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńsk... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Literatura i język na styku kultur

Prezentowany zbiór zawiera szkice i artykuły przedstawione na XIII międzynarodowej konferencji naukowej Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Zamieszczamy także kilka tekstów ściśle związanych z tematem, a wyrosłych z inspiracji i dyskusji pokonferencyjnych. W niniejszym zbiorze pojawiają się - w związku bogactwem i szerokością tematu -prace reprezentujące różne dyscyp... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, Система оценок и ценностей уголовного мира (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном арго) * Bartoszewicz Magdalena, Karoca Tomasza Jurasza - walka o Numinosum w przestrzeni ukraińskiego pogranicza * Budniak Danuta, Формы и стили речи в русском языке в сопоставлении с украинским и польским языками * Frankowska-Kozak Bożena, Funkcjonowanie przezwisk w języku mówionym by... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z jezyka i kultury pogranicza

* Akartel Michał, РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЬІЕ ЗКВИВАЛЕНТЬІ И СООТВЕТСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА С СУФФИКСАМИ ИНОЯЗЬІЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) * Budrowska Kamila, OPUŚCIĆ ŚCIEGI. INTERTEKSTUALNE RELACJE W POWIEŚCI „W CZERWIENI" MAGDALENY TULLI * Chervinsky Aurika, „IN VINO VERITAS": ДВЕ ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНЦЕПЦИИ НЕТРЕЗВОГО БЬІТИЯ * Czerwiński Piotr, „ЛИСЬІ ПОЛЕЙ" ИСКРИВЛЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПР... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, СИСТЕМА ОЦЕНОК И ЦЕННОСТЕЙ УГОЛОВНОГО МИРА (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном жаргоне) * Bartoszewicz Magdalena, KAROCA TOMASZA JURASZA - WALKA O NUMINOSUM W PRZESTRZENI UKRAIŃSKIEGO POGRANICZA * Bartusevićius Viktoras, ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ * Barysiuk Tacciana (Барысюк Таццяна), ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧА... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Badania filologiczna

* AKARTEL Michał, Сопоставительный анализ существительных с иноязычным суффиксом -ура/ -иг(а) в русском и польском языках * BĄK Monika, Podobieństwa i różnice w grupach tematycznych dotyczących nazw produktów żywnościowych i odzieży w rosyjskim i polskim żargonie przestępczym * BETKO Irena, Nagrobki лазаря барановича як пам'ятка украінсько-польського литературного барокко * BUDROWSKA Kamila, Rosyjskie dziedzictwo literack... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Kultura i literatura

* ALACHNOWICZ Julia (Аляхновіч Юлія), Міжмоўны кантэкст устойлівай адзінкі абвесці вакол пальца * ALACHNOWICZ Mikałaj (Аляхновіч Мікалай), Сэнсавая адметнасць устойлівых адзінак беларуска-польскай моўнай мяжы * ANICZENKA Uładzimir (Анічэнка Уладзімір), Моўная спадчына беларускай мовы * CHAZANOWA Kaciaryna (Хазанава Кацярына), Моўныя асаблівасці польскай драматургіі ў перакладзе Янкі Купалы * CHODURSKI Andrzej, O tożs... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Językoznawstwo

* Borucki Andrij (Баруцкі Андрэй), Морфологічне оформлення давньоукраінською мовою лексем, запозычених через посередництво польскоі * Burenina Ludmiła, К вопросу о балто-восточнославянских языковых контактах * Dwilewicz Barbara, Język polski na Litwie a wpływy litewskie * Glebowa Natalia (Глебава Наталля), Wartość santaktyczna wyrazu człowiek w języku polskim i rosyjskim * Haponienka Iryna (Гапоненка Ірына), Семантыч... Болей »


Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, Dziedzictwo Unii Brzeskiej

Dziedzictwo Unii Brzeskiej

Z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803)

Cubrzyńska-Leonarczyk Maria

Przed dwudziestu laty, korzystając z warsztatu naukowego Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, napisałam obszerną rozprawę o dziejach i działalności bazyliańskiej oficyny typograficznej w Supraślu. Wydano ją z niemałym trudem w dwóch częściach: Oficyna Supraska 1695 - 1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni Ojców Bazylianów (1993) i Katalog druków supraskich (1996). Zwróciłam w niej szczególna uwagę na tło k... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709]   Наступная   Апошняя