Sianko Przemysław, Dawne leśnictwi na Podlasiu

Dawne leśnictwi na Podlasiu

Sianko Przemysław

Człowiek od wieków wykorzystywał otaczające go środowisko leśne w bardzo różnorodny sposób. Różne gatunki roślin mają swoje siedliska, zależne od rodzaju gleby, jej struktury, nachylenia terenu czy wilgotności. Już w czasach prehistorycznych zauważono, że niektóre gatunki drzew rosną na bogatszych w minerały, próchnicznych glebach (np. dęby, wiązy, klony). W takich też okolicach chętnie rozwijało się osadnictwo, nierozerwalnie związane ... Болей »


Zalewski Marek, Dawny Supraśl. Old Supraśl

Dawny Supraśl. Old Supraśl

Zalewski Marek

Drugie wydanie Dawnego Supraśla ukazało się w nowej szacie graficznej oraz zostało uzupełnione i poprawione. Przede wszystkim skorygowałem poważny błąd merytoryczny, który wziął się stąd, że za stroną internetową supraskiego monasteru, podałem informację (jak się okazało fałszywą), że w okresie międzywojennym salezjanie w cerkwi pw. św. Jana Teologa urządzili salę gimnastyczną. Z publikowanych wspomnień ks. Wacława Dorabiało (opiekuna w... Болей »


Hlobus Adam, Demonokameron

Demonokameron

Hlobus Adam

Demonokameron Adama Hlobusa ukazał się w roku 1994 w ... No właśnie, gdzie naprawdę? Formalnie rzecz biorąc, w Białymstoku, ponieważ w tym mieście został wydrukowany. Napisany zaś został w Mińsku, a zredagowany w Wilnie. Te trzy miasta znalazły się w metryczce wydania. Ale w tradycyjnym sensie trudno przypisać wydanie tej książki do jakiegoś konkretnego miejsca. Zgodnie z duchem schyłku stulecia i tysiąclecia, oplecionego pajęczyną Inte... Болей »


Tatarski Alfurkan, Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir

Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir

Tatarski Alfurkan

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstand im Großfürstentum Litauen eine von tatarischen Muslimen erstellte Koranübersetzung in polnischer Sprache. Diese Übersetzung, von den Tataren "Tefsir", d. h. "Koran-Exegese", genannt, wurde in den Koran-Manuskripten in arabischer Schrift interlinear zwischen die arabischen Textzeilen geschrieben. Der litauisch-tatarische Tefsir ist im Vergleich zu den bekannteren westeuropäischen Koranübersetzunge... Болей »


Kieniewicz Stefan, Dereszewicze 1863

Dereszewicze 1863

Kieniewicz Stefan

Przeszłość własnej rodziny interesuje mnie, jako historyka, w podwójnym aspekcie. Jest ta przeszłość, po pierwsze, podglebiem, na którym kształtowała się moja osobowość własna; lecz jest ona także wycinkiem historii całego narodu (społeczeństwa, klasy społecznej) - tej historii, którą studiuję w sposób naukowy. Czy historia narodu sprawdza się na losach rodziny? Czy naświetla je w szczególny sposób? Czy przeciwnie, historia rodzinna moż... Болей »


Deutsche Soldaten Senen Die Sowjet-Union

Deutsche Soldaten Senen Die Sowjet-Union

Vyenn die feindliche Lügenhetze nicht müde wird., uns vorzuwerfen, wir gäben dem deutschen Volke in unseren Darstellungen einen falschen oder doch unvollständigen Eindruck von den Kämpfen im Osten y so wird sie am besten und schlagkräftigsten durch die Briefe unserer Soldaten widerlegt. Болей »


Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej

Diagnoza postaw młodzieży województwa podlask...

„POZA TOLERANCJĘ - postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych" - to tytuł projektu, który jako jeden z trzynastu inicjatyw kultur alno-edukacyjnych, realizowany był w ramach ogólnopolskich obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Badania, będące częścią projektu, na terenie województwa podlaskiego prowadzone były przez konsorcjum firmy ERESTE i stowarzyszenie Spotkania we współpra... Болей »


Dialog międzykulturowy a budowanie wzajemności

Dialog międzykulturowy a budowanie wzajemnośc...

Teoria i praktyka

kończy się Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, co nie oznacza, że dialog przestaje być ważny. Przeciwnie, światowe wydarzenia wskazują, jak istotna jest umiejętność prowadzenia dialogu, negocjacji, rozmów. „Dialog to budowanie wzajemności", te słowa księdza profesora Józefa Tischnera powinny być na co dzień drogowskazem w życiu pojedynczego człowieka jak i całych narodów ora;: oaństw. Aby tak się stało, o wielokulturowości, pozn... Болей »


Akudowicz Walancin, Dialogi z Bogiem

Dialogi z Bogiem

Akudowicz Walancin

Walancin Akudowicz urodził się w roku 1950. Białoruski filozof-postmodernista, poeta, krytyk literacki i publicysta. Kultowa postać białoruskiego życia literackiego drugiej połowy lat 90. XX wieku. jest autorem wielu publikacji o tematyce literackiej, kulturalnej i filozoficznej. Autor książek: Nie ma mnie. Rozmyślania na ruinach człowieka, Zburzyć Paryż i Kod nieobecności. Болей »


Grzesiak Krzysztof ks., Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939

Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach ...

Grzesiak Krzysztof ks.

Charakterystyczną cechą ekumenizmu rozumianego jako dziedzina naukowa jest multidyscyplinarność. Od czasu Soboru Watykańskiego II powszechnie zwraca się uwagę na konieczność takiego kształcenia teologów i duszpasterzy, które zakładałoby przyswojenie doktryny i historii życia duchowego i kulturowego, psychologii religijnej oraz kultury właściwej braciom. Dekret „Unitatis redintegratio” wyraża ponadto przekonanie, iż ekumeniczna formacja ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя