Olechnowicz Franciszek, 7 lat w szponach GPU

7 lat w szponach GPU

Olechnowicz Franciszek

Cela w piwnicy. Drzwi zatrzasnęły się, zgrzytnął klucz w zamku. Rozejrzałem się po swojem nowem mieszkaniu: lokal piwniczny, podłoga ze źle dopasowanych cegieł, w oknie pod pułapem kraty, prawie wszystkie szyby wybite, w ścianie jakieś dziury tajemniczego pochodzenia. Zimno. Zapaliłem papierosa (papierosów mi nie odebrano) i rozpocząłem spacer po celi, od ściany do ściany, od kąta do kąta, jak zwierz zamknięty w klatce. Nawał myśli kotł... Болей »


7. Рэспубліканскі Фестываль Нацыянальных Культур 2008

7. Рэспубліканскі Фестываль Нацыянальных Куль...

Даведнік

У мэтах яднання народаў Рэспублікі Беларусь, развіцця міжнацыянальнага сяброўства, адраджэння культурных традыцый нацыянальных супольнасцей, адлюстравання культурнай разнастайнасці беларускага грамадства Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 1. Правесці на працягу 2007-2008 гадоў VII Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. 2. Зацвердзіць прыкладзеныя: Палажэнне аб Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур; склад... Болей »


Kasperowicz Andrzej, 75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we wsi Sokole

75 lat Domu Ludowego im. I Marszałka Polski J...

1937 - 2012

Kasperowicz Andrzej

Książka opisuje czas budowy Domu Ludowego w latach 1935-37, jego powojenne losy, czas stagnacji i popadania obiektu w ruinę, działalność miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej ale także trudny okres podejmowania decyzji władz gminy Michałowo w sprawie remontu i ożywiania życia kulturalnego wsi przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola w czasach demokracji. Książka zawiera opis działań podejmowanych na przestrzeni 75 lat przez lokalną sp... Болей »


8/9 V 1945 r. Wojna się nie skończyła...

8/9 V 1945 r. Wojna się nie skończyła...

Materiały z konferencji naukowej. Grajewo 8 V 2016

Zbiór referatów zawarty w niniejszej publikacji jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w Grajewie w dniu 8 maja 2015 r. z okazji 70. rocznicy rozbicia PUBP w Grajewie przez podziemie niepodległościowe w dniach 8/9 maja 1945 r. Konferencja ta odbyła się dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Grajewskiej Izby Historycznej. Podkreślenia wymaga również fakt, że orga... Болей »


80 rocznica zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej

80 rocznica zwycięstwa w wojnie polsko-bolsze...

Niniejsze wydawnictwo to efekt sesji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku i VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku dla uczczenia 80 rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Wyboru tematów dokonano nieprzypadkowo, prezentują one stosunek społeczeństwa polskiego (głównie mieszkańców Białostocczyzny), litewskiego i białoruskiego do trwającego przez ... Болей »


Saczko Zoja, A koliś jak było

A koliś jak było?

Rozkażu Tobie, Zosia, rozkażu Tobie, Tamusia

Saczko Zoja

Książka z tradycyjnymi kolędami podlaskich Białorusinów i tekstem Zoi Saczko jest wydawnictwem niezwykłym. Znana autorka, pochodząca z Wólki koło Orli, po-swojomu przybliża dzieciom tradycje i obyczaje, przekazując przy tym wiele życiowej mądrości. Болей »


Academic Freedom Under the Soviet Regime

Academic Freedom Under the Soviet Regime

A Symposium of Refugee Scholars and Scientists Who Have Escaped from the USSR, on the Subject, "Academic Freedom in the Soviet Union as a Threat to the Theory and Practice of Bolshevik Doctrine"

Academic freedom, as known and enjoyed by scholars of the West, has no place in the USSR. The group that forcibly holds power in the Soviet Union cannot, without jeopardizing its own existence, permit man's free access to knowledge and its unrestricted use. Bolshevik philosophy knows but a single truth, the so-called truth of Communist dogma as interpreted by those in power. All science and all scholarly research must either support the... Болей »


pdf
Acta Albaruthenica, tom 20

Acta Albaruthenica

tom 20

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


pdf
Acta Albaruthenica, tom 19

Acta Albaruthenica

tom 19

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


pdf
Acta Albaruthenica, tom 18

Acta Albaruthenica

tom 18

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692]   Наступная   Апошняя