Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od zapomnienia

Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od...

Will folk music exit from the shadow preserve folklore from oblivion?

Zachęceni pozytywnym odbiorem publikacji „Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa!", podjęliśmy wysiłek zorganizowania konferencji, której myślą przewodnią są losy muzyki folklorystycznej i jakie rezultaty daje jej transformacja. Wspólna rozmowa utwierdziła nas w przekonaniu, jak bardzo potrzebne są tego typu spotkania. Różnorodność i bogactwo opinii wciąż pozostawia otwarte drzwi w tym temacie. Nie łatwo będzie je domknąć, u... Болей »


pdf
Czyże - tradycje znane i mniej znane...

Czyże - tradycje znane i mniej znane...

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest głównym koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Czyże. Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. W swojej ofercie programowej GOK oferuje działania, które służą integracji społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez uwzględnienie ich oczekiwań Болей »


pdf
Cупраца настаўнікаў і бацькоў у выхаванні і навучанні

Cупраца настаўнікаў і бацькоў у выхаванні і н...

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці

Школа ёсць, ці прынамсі мусіць быць, месцам, дзе фармуецца асабовасць чалавека, у тым ліку і як грамадзяніна, гатовага браць на сябе адказнасць за сваё асяроддзе. Гэтае фармаванне асабовасці рэалізуецца ў межах, вызначаных праграмай адукацыйных дзеянняў, але яшчэ ў большай ступені ў спосабах наладжвання стасункаў трох груп, якія ствараюць школьную супольнасць: вучняў, настаўнікаў, бацькоў. Прынцыповую ролю ў фармаванні гэтых стасункаў а... Болей »


Gloger Zygmunt, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Gloger Zygmunt

Zygmunt Gloger opublikował artykuł „Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta” w tomie III „Biblioteki Warszawskiej” w 1873 roku. W tym samym roku tekst ten staraniem redakcji „Biblioteki”, wielce zasłużonego czasopisma, ukazał się jako odrębna pozycja, wydrukowana przez Józefa Bergera. Stało się to w dziesięć lat od debiutu prasowego Glogera i w siódmym roku jego ciągłego publikowania artykułów oraz tomików poświęconych głównie zwy... Болей »


Sianko Przemysław, Dawne leśnictwi na Podlasiu

Dawne leśnictwi na Podlasiu

Sianko Przemysław

Człowiek od wieków wykorzystywał otaczające go środowisko leśne w bardzo różnorodny sposób. Różne gatunki roślin mają swoje siedliska, zależne od rodzaju gleby, jej struktury, nachylenia terenu czy wilgotności. Już w czasach prehistorycznych zauważono, że niektóre gatunki drzew rosną na bogatszych w minerały, próchnicznych glebach (np. dęby, wiązy, klony). W takich też okolicach chętnie rozwijało się osadnictwo, nierozerwalnie związane ... Болей »


Zalewski Marek, Dawny Supraśl. Old Supraśl

Dawny Supraśl. Old Supraśl

Zalewski Marek

Drugie wydanie Dawnego Supraśla ukazało się w nowej szacie graficznej oraz zostało uzupełnione i poprawione. Przede wszystkim skorygowałem poważny błąd merytoryczny, który wziął się stąd, że za stroną internetową supraskiego monasteru, podałem informację (jak się okazało fałszywą), że w okresie międzywojennym salezjanie w cerkwi pw. św. Jana Teologa urządzili salę gimnastyczną. Z publikowanych wspomnień ks. Wacława Dorabiało (opiekuna w... Болей »


Hlobus Adam, Demonokameron

Demonokameron

Hlobus Adam

Demonokameron Adama Hlobusa ukazał się w roku 1994 w ... No właśnie, gdzie naprawdę? Formalnie rzecz biorąc, w Białymstoku, ponieważ w tym mieście został wydrukowany. Napisany zaś został w Mińsku, a zredagowany w Wilnie. Te trzy miasta znalazły się w metryczce wydania. Ale w tradycyjnym sensie trudno przypisać wydanie tej książki do jakiegoś konkretnego miejsca. Zgodnie z duchem schyłku stulecia i tysiąclecia, oplecionego pajęczyną Inte... Болей »


Tatarski Alfurkan, Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir

Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir

Tatarski Alfurkan

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstand im Großfürstentum Litauen eine von tatarischen Muslimen erstellte Koranübersetzung in polnischer Sprache. Diese Übersetzung, von den Tataren "Tefsir", d. h. "Koran-Exegese", genannt, wurde in den Koran-Manuskripten in arabischer Schrift interlinear zwischen die arabischen Textzeilen geschrieben. Der litauisch-tatarische Tefsir ist im Vergleich zu den bekannteren westeuropäischen Koranübersetzunge... Болей »


Kieniewicz Stefan, Dereszewicze 1863

Dereszewicze 1863

Kieniewicz Stefan

Przeszłość własnej rodziny interesuje mnie, jako historyka, w podwójnym aspekcie. Jest ta przeszłość, po pierwsze, podglebiem, na którym kształtowała się moja osobowość własna; lecz jest ona także wycinkiem historii całego narodu (społeczeństwa, klasy społecznej) - tej historii, którą studiuję w sposób naukowy. Czy historia narodu sprawdza się na losach rodziny? Czy naświetla je w szczególny sposób? Czy przeciwnie, historia rodzinna moż... Болей »


Deutsche Soldaten Senen Die Sowjet-Union

Deutsche Soldaten Senen Die Sowjet-Union

Vyenn die feindliche Lügenhetze nicht müde wird., uns vorzuwerfen, wir gäben dem deutschen Volke in unseren Darstellungen einen falschen oder doch unvollständigen Eindruck von den Kämpfen im Osten y so wird sie am besten und schlagkräftigsten durch die Briefe unserer Soldaten widerlegt. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715]   Наступная   Апошняя