Czerlona

Czerlona

z dziejów rezydencji

Od kilku lat zespół redaktorów niniejszej publikacji prowadzi badania terenowe rezydencji Sapiehów w Dubnie na Podlasiu1. W 2008 roku, dzięki uprzejmości kolegów z Uniwersytetu Grodzieńskiego, program badań archeologiczno-architektonicznych nad rezydencjami Sapiehów postanowiliśmy rozszerzyć na teren dzisiejszej Białorusi. Do badań sondażowych wytypowano zespół rezydencjonalny w Czerlonie obwód grodzieński. Czerlona jest małą wsią położ... Болей »


Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, II poprawione i uzupełnione

Cztery z tysiąca

Chlebowski Cezary

Walka narodu polskiego z hitlerowskim okupantem w latach ostatniej wojny przejawiała się w różnej formie, od spontanicznego zrywu po kierowaną akcję. W zorganizowanej formie prowadziły ją liczne organizacje konspiracyjne mające poparcie, a zarazem zaplecze w szerokich kręgach społeczeństwa. Ruch oporu w Polsce obejmował wszystkie warstwy i klasy społeczne, ludzi o różnych przekonaniach politycznych, dorosłych, młodzież, a nawet dzieci. ... Болей »


Rolecki Rudolf, Czudzin. Wieś powiatu łuninieckiego

Czudzin. Wieś powiatu łuninieckiego

Stosunki społeczno-gospodarcze

Rolecki Rudolf

Дадзеная публікацыя - гэта дыпломная праца, у якой апісана вёска Чудзін Лунінецкага раёна. Праца была зацьверджана прафесарам Крыніцкім 30 красавіка 1934 года, а на пасяджэнні Сенату, якое адбылося 13 чэрвеня 1934 года, быў прызнаны дыплом за № 1025 Болей »


Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od zapomnienia

Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od...

Will folk music exit from the shadow preserve folklore from oblivion?

Zachęceni pozytywnym odbiorem publikacji „Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa!", podjęliśmy wysiłek zorganizowania konferencji, której myślą przewodnią są losy muzyki folklorystycznej i jakie rezultaty daje jej transformacja. Wspólna rozmowa utwierdziła nas w przekonaniu, jak bardzo potrzebne są tego typu spotkania. Różnorodność i bogactwo opinii wciąż pozostawia otwarte drzwi w tym temacie. Nie łatwo będzie je domknąć, u... Болей »


pdf
Czyże - tradycje znane i mniej znane...

Czyże - tradycje znane i mniej znane...

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest głównym koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Czyże. Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. W swojej ofercie programowej GOK oferuje działania, które służą integracji społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez uwzględnienie ich oczekiwań Болей »


pdf
Cупраца настаўнікаў і бацькоў у выхаванні і навучанні

Cупраца настаўнікаў і бацькоў у выхаванні і н...

Праз адукацыю – да грамадзянскай супольнасці

Школа ёсць, ці прынамсі мусіць быць, месцам, дзе фармуецца асабовасць чалавека, у тым ліку і як грамадзяніна, гатовага браць на сябе адказнасць за сваё асяроддзе. Гэтае фармаванне асабовасці рэалізуецца ў межах, вызначаных праграмай адукацыйных дзеянняў, але яшчэ ў большай ступені ў спосабах наладжвання стасункаў трох груп, якія ствараюць школьную супольнасць: вучняў, настаўнікаў, бацькоў. Прынцыповую ролю ў фармаванні гэтых стасункаў а... Болей »


Gloger Zygmunt, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Gloger Zygmunt

Zygmunt Gloger opublikował artykuł „Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta” w tomie III „Biblioteki Warszawskiej” w 1873 roku. W tym samym roku tekst ten staraniem redakcji „Biblioteki”, wielce zasłużonego czasopisma, ukazał się jako odrębna pozycja, wydrukowana przez Józefa Bergera. Stało się to w dziesięć lat od debiutu prasowego Glogera i w siódmym roku jego ciągłego publikowania artykułów oraz tomików poświęconych głównie zwy... Болей »


Sianko Przemysław, Dawne leśnictwi na Podlasiu

Dawne leśnictwi na Podlasiu

Sianko Przemysław

Człowiek od wieków wykorzystywał otaczające go środowisko leśne w bardzo różnorodny sposób. Różne gatunki roślin mają swoje siedliska, zależne od rodzaju gleby, jej struktury, nachylenia terenu czy wilgotności. Już w czasach prehistorycznych zauważono, że niektóre gatunki drzew rosną na bogatszych w minerały, próchnicznych glebach (np. dęby, wiązy, klony). W takich też okolicach chętnie rozwijało się osadnictwo, nierozerwalnie związane ... Болей »


Zalewski Marek, Dawny Supraśl. Old Supraśl

Dawny Supraśl. Old Supraśl

Zalewski Marek

Drugie wydanie Dawnego Supraśla ukazało się w nowej szacie graficznej oraz zostało uzupełnione i poprawione. Przede wszystkim skorygowałem poważny błąd merytoryczny, który wziął się stąd, że za stroną internetową supraskiego monasteru, podałem informację (jak się okazało fałszywą), że w okresie międzywojennym salezjanie w cerkwi pw. św. Jana Teologa urządzili salę gimnastyczną. Z publikowanych wspomnień ks. Wacława Dorabiało (opiekuna w... Болей »


Hlobus Adam, Demonokameron

Demonokameron

Hlobus Adam

Demonokameron Adama Hlobusa ukazał się w roku 1994 w ... No właśnie, gdzie naprawdę? Formalnie rzecz biorąc, w Białymstoku, ponieważ w tym mieście został wydrukowany. Napisany zaś został w Mińsku, a zredagowany w Wilnie. Te trzy miasta znalazły się w metryczce wydania. Ale w tradycyjnym sensie trudno przypisać wydanie tej książki do jakiegoś konkretnego miejsca. Zgodnie z duchem schyłku stulecia i tysiąclecia, oplecionego pajęczyną Inte... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708]   Наступная   Апошняя