Prawosławie we współczesnym świecie

Prawosławie we współczesnym świecie

Materiały II edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej 1999/2000)

Nawiązując do bogatych tradycji działalności oświatowej bractw prawosławnych Bractwo Prawosławne św św Cyryla i Metodego zorganizowało w 1991 roku cykl wykładów na Politechnice Białostockiej w ramach „Wszechnicy Humanistycznej" i w 1992 roku wspólnie z Wydziałem Humanistycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku kolejny cykl wykładów pod ogólnym tytułem „Wszechnica Myśli Prawosławnej". Inicjatorem tych spotkań był ówczesny przewodniczący ... Болей »


Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic

Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic

Przewodnik turystyczny

Białostocczyzna to część większego regionu, jakim jest Podlasie. Regionu, który historycznie bogaty, stanowi element ważny kulturowo w dziejach Europy środkowo wschodniej. Od wieków cerkiew prawosławna obecny jest w historii Białegostoku i okolic, chociaż te tereny dawniej nie stanowiły osobnej struktury administracyjnej Cerkwi. Początkowo obszar podlegał jurysdykcji biskupów turowsko-pińskich, a następnie biskupów włodzimierskich. Nato... Болей »


Pastukhov Mikhail, Toporashev Yury, Presidential Elections 2001

Presidential Elections 2001

Digest of Violations of Media Rights in Belarus

Pastukhov Mikhail, Toporashev Yury

This brochure records violations of the freedom of expression and press by the authorities during the September 2001 presidential election campaign in Belarus. The authors also offer their views and assessments of the events that took place in the media field during elections and suggest their vision of how the situation is to unfold further. The brochure targets journalists and media experts. Distributed free of charge. Болей »


Сяднёў Масей, Pro et contra

Pro et contra

Сяднёў Масей

На падставе ліставання і аўтарскіх тэкстаў у кнізе паўстае разнастайная і супярэчлівая постаць эміграцыйнага пісьменніка Масея Сяднёва. Аўтар-укладальнік — нью-ёркскі архівіст Лявон Юрэвіч — скіроўвае погляд чытача на розныя аспекты жыцця і творчасці дзеяча. Болей »


Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej, Pro Patria

Pro Patria

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec

Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec" poświęcona jest historii pomników ku czci poległych oraz cmentarzy wojennych w których spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w walkach o Twierdzę Osowiec w latach 1914-1915. Болей »


pdf
Надсан Аляксандр, Pro patria aliena

Pro patria aliena

Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Друі (1924—1938)

Надсан Аляксандр

Праца прысьвечаная гісторыі кляштару беларускіх айцоў марыянаў у Друі ў пэрыяд між дзьвюма сусьветнымі войнамі мінулага стагодзьдзя на фоне тагачаснай палітычнай і рэлігійнай сытуацыі ў Заходняй Беларусі, а таксама ватыканскай усходняй палітыкі. Разглядаюцца прычыны, з якіх кляштар ня змог зрабіць свой унёсак у справу адраджэньня Грэка-Каталіц-кай царквы ў Беларусі і ня здолеў стаць цэнтрам беларускага духоўнага жыцьця для каталікоў рым... Болей »


Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski

Problemy rozwoju przygranicznych regionów wsc...

Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wiele uwagi w swoich badaniach poświęcają przygranicznym regionom wschodniej Polski. Dotychczasowe efekty badań, organizowanych konferencji zostały przedstawione w kilkunastu pozyq'ach o charakterze monograficznym. Prezentowany zbiór artykułów w niniejszym tomie, zatytułowany „Problerny rozwoju przygranicznych ... Болей »


Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi

Problemy świadomości narodowej ludności polsk...

Материалы Международной научной конференции, Гродно, 16-18 ноября 2001 г.

Proponujemy Państwu wydanie materiałów Międzynarodowej Konferencji "Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi", która odbyła się w dniach 16-18 listopada 2001 roku w Grodnie. Konferencję zorganizował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi wspólnie z naukowcami z Grodna, Mińska, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Ełku, którzy od kilku lat zajmują się badaniami naukowymi problemów egzystencji Polaków na B... Болей »


Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Materiały z sezji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego (Poznań 7-8 X 1994 r.)

Na początku września 1984 r. w wieku 86 lat tragicznie zginął Henryk Łowmiański — profesor dwóch uniwersytetów: Stefana Batorego w Wilnie (1934-1939) i Adama Mickiewicza w Poznaniu (1945-1968), wybitny znawca dziejów Słowiańszczyzny, jeden z najznakomitszych polskich historyków. Już w okresie wileńskim międzynarodową sławę przy niosła Mu praca Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (Wilno 1931-1932), słusznie uznawana... Болей »


Proglas, 5-6 1997

Proglas

5-6 1997

* Wspomnienie o M. Sorescu * Wywiad z prof. J. Gierowskim * Babiński G., O etniczności * Babiński G., O Ukraińcach * Bibo I., Węgierski październik '56 * Bielawski M., O teologii między Wschodem a Zachodem * Bonarek J., Postaci ucieszne * Borzyszkowski J., O nowoczesnym ruchu kaszubskim * Bruski J. J., Bibliografia Środkowoeuropejska * Chazbijewicz Selim, Poezja * Czajino Ida, Poezja ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя