Dzik Michał, Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzec...

(XI - XV w.)

Dzik Michał

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się... Болей »


Dzik Michał, Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzec...

(XI - XV w.)

Dzik Michał

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się... Болей »


Kirkor Stanisław, Przeszłość umiera dwa razy

Przeszłość umiera dwa razy

Powieść prawdziwa

Kirkor Stanisław

Adam Honory Kirkor, choć był dwukrotnie żonaty, nie pozostawił po sobie potomstwa. Był dalekim kuzynem mego dziada, dopiero w trzecim pokoleniu wstecz mieli wspólnego przodka. Bliższy był mi przez to, że mój dziad ożenił się z młodszą siostrą drugiej żony Adama Honorego. Tą drogą doszły do mnie za mych młodych lat tradycje rodzinne związane z Adamem Honorym, nie zabarwione jednak bynajmniej rodzinną dla niego sympatią. Był on w swych po... Болей »


pdf
Przewodnik archeologiczny

Przewodnik archeologiczny

Miejscowość Czyże położona jest na obszarze krainy historycznej zwanej Podlasiem. Na naszych terenach nastąpiło zetknięcie się Rusinów i Mazowszan kolonizujących ten obszar od X wieku. Obie narodowości mieszkały i mieszkają obok siebie, z tym, że obszar naszej gminy jest w ponad 90 proc. zamieszkały przez ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego Na przełomie X i XI wieku ziemie Podlasia należały do państwa polskiego... Болей »


pdf
Przewodnik archeologiczny po gminie Czyże

Przewodnik archeologiczny po gminie Czyże

Gmina Czyże ma charakter typowo rolniczy. Istniejący w oddalonej o 17 km Hajnówce przemysł nie zagraża naszemu środowisku. W gminie istnieją zatem sprzyjające warunki do rozwoju gospodarstw ekologicznych i małej bazy wypoczynkowej. Lasy gospodarskie (8% powierzchni gminy) obfitują w grzyby i owoce runa leśnego. Przez gminę nie przebiegają szosy tranzytowe. Istniejąca sieć dróg w dostatecznym stopniu zapewnia połączenie z Białymstokiem i... Болей »


Przewodnik po Instytucie Pamięci Narodowej

Przewodnik po Instytucie Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej to nie tylko największe polskie archiwum, to także duża placówka edukacyjna i naukowa zajmująca się badaniem najnowszej historii Polski i upowszechnianiem wiedzy na ten temat. Instytut wspiera również środowiska kombatanckie, pod jego patronatem działa Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota". W 2002 r. ustanowiona została nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej", która jest przyznawana za szczególnie aktywn... Болей »


Rouba Napoleon, Przewodnik po Litwie i Białejrusi

Przewodnik po Litwie i Białejrusi

Rouba Napoleon

Nasz „Przewodnik" ma służyć źródłem podręcznem dla skromnych wiadomości, dotyczących Litwy i Białejrusi – wiadomości historyczno-geograficznych. I nawet nie dla Litwy i Białejrusi, jeno dla sześciu gubernji, wchodzących w skład Państwa Rosyjskiego, które są przecież, lubo nie w całości, i powyżej wymienionemi dzielnicami, etnograficznie odrębnemi. Boć chyba nie potrzeba dowodzić, że nie może tu być mowy o całości Litwy, gdyż do tego nal... Болей »


Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa w województwie białostockim

Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa w w...

lata wojny 1939 - 1945

Okupacja hitlerowska ziem polskich w latach wojny 1939—1945 przyniosła Białostocczyźnie, podobnie jak innym regionom kraju, ogromne straty ludzkie i materialne. Od pierwszego dnia, w którym hitlerowski żołdak postawił nogę na tej ziemi, do dnia, w którym musiał ją na zawsze opuścić, ginęły męczeńską śmiercią tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci; grabione, palone, równane z ziemią były osiedla ludzkie. Temu bezprzykładnemu w dziejach cywili... Болей »


Siemiński Jan, Przyszliśmy, żeby was wyzwolić

Przyszliśmy, żeby was wyzwolić

Wspomnienia z Grodna i Stanisławowa (1939-1944)

Siemiński Jan

Wakacyjny sierpień, podobnie jak wcześniejsze miesiące tego lata był słoneczny. Życie w Grodnie pozornie biegło normalnym trybem. Niektórzy mieszkańcy szeptali najnowsze wieści i opinie, a na ich twarzach objawiał się frasunek. Urlopowicze wracali do domów rodzinnych. Co sprytniejsze gospodynie robiły znaczniejsze zakupy żywności. Harcerze i pozostała młodzież już nie wyjechała na wakacyjne obozy i kolonie. Wielu kręciło się wśród koleg... Болей »


Buczyło Andrzej, Zawadzki Jarosław, Przywileje królewskiego miasta Łosic

Przywileje królewskiego miasta Łosic

1505-1779

Buczyło Andrzej, Zawadzki Jarosław

Najstarsze dzieje Łosic, podobnie jak większości podlaskich miast, z powodu braków źródłowych giną w mrokach dziejów. W X i początkach XI wieku na obszarze, na którym dziś leży miasto, ścierały się wpływy państwa Polan i Rusi. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszli Rusini i od połowy XI wieku ziemie te przez prawie trzysta lat znajdowały się niemal nieprzerwanie pod wpływem księstw ruskich. Dopiero bezpotomne wymarcie książąt z rodu Romanow... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692]   Наступная   Апошняя