Dobroński Adam, Filipow Krzysztof,

"Dziesiątacy" z Białegostoku

10 Pułk Ułanów Litewskich

Dobroński Adam, Filipow Krzysztof

Wśród wielu pułków kawalerii znajdujących się na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr III w Grodnie na specjalną uwagę zasługuje niewątpliwie 10 Pułk Ułanów Litewskich z Białegostoku. Była jedyna formacja jazdy znajdująca się w tym mieście wojewódzkim w II Rzeczypospolitej. Tak jak każdy oddział wojskowy, tak i 10 Pułk Ułanów sięgał w swojej tradycji do zamierzchłej przeszłości chcąc nadać służącym w nim szeregowym i oficerom większego s... Болей »


"Niewolnicy" III Rzeszy

Pamiętamy z podręczników historii starożytnej podstawowe terminy i fakty z epoki niewolnictwa, także powroty tego stanu rzeczy w wiekach późniejszych. Na ziemiach polskich nigdy te formy deprawacji społecznej nie występowały masowo. Nigdy, aż do połowy XX wieku! Wtedy to obaj okupanci postanowili wykorzystać dla własnych celów strategicznych zasoby siły roboczej obywateli II Rzeczypospolitej. Zachęty dobrowolne nie skutkowały należycie,... Болей »


Wasilenko D., Maslak W., Osikowicz Ż., Siezin S., Siezin D.,

"Operacja polska"

w obwodzie połtawskim w latach 30-tych XX wieku

Wasilenko D., Maslak W., Osikowicz Ż., Siezin S., Siezin D.

W monografii analizuje się przebieg „operacji polskiej” NKWD na Ukrainie na przykładzie obwodu połtawskiego przez pryzmat ludzkich losów. W książce przedstawiono 100 archiwalnych spraw karnych prowadzonych przeciwko Polakom represjonowanym z powodów etnicznych w czasie „operacji polskiej” na Połtawszczyźnie. Księga owa powstała na podstawie prawdziwych protokołów archiwalnych z inicjatywy Sz. P. Wiktora Marenicza, Prezesa Połtawskiego o... Болей »


"Pokazanie Cerkwie prawdziwej..."

Studia nad dziejami i kulturą Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej

Dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej dopiero stosunkowo niedawno zaczęły być przedmiotem badań historycznych. W okresie międzywojennym powstawały co prawda ogólne prace historyczne, ale w historiografii najnowszej tematyka ta byłą podejmowana w sposób fragmentaryczny. Dopiero w ostatnim okresie XX wieku powstały prace ukazujące miejsce prawosławia na mapie wyznaniowej Europy Środkowo-Wschodniej i Rzeczypospolitej. ... Болей »


pdf
Omiljanowicz Aleksander,

"SAUER" W-1149

Omiljanowicz Aleksander

„Sauer" W-1149 to pseudonim głośnego w okresie lal trzydziestych agenta Jakuba Strelczuka, którego niechlubna działalność stanowi kanwę opowiadania A. Omiljanowicza. Strelczuk przebywał początkowo z polecenia "Defy" w województwach północno-wschodnich z zadaniem denuncjowania komunistów — członków KPP, KPZB, KZMP. „Spalony" na tym terenie przenosi się do Poznania, gdzie zastaje go wojna. Agent wykorzystuje nową dla niego koniunkturę i n... Болей »


pdf
Калубовіч Аўген,

"Айцы" БССР і іхны лёс

Калубовіч Аўген

Нарыс "Айцы" БССР і іхны лёс", які мы прапануем увазе нашых паважаных чытачоў, ставіць мэту выясьніць, як паўстала БССР і які лёс спаткаў ейных творцаў, выясьніць праўдзівую гісторыю ў вадрозьненьне ад фальшывай, прапагандовай вэрсіі афіцыйнай савецкай гістарыяграфіі. Болей »


Цьвікевіч Аляксандр,

"Западно-руссизм"

Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в.

Цьвікевіч Аляксандр

Прапануемая чытачу праца зьяўляецца спробай даць характарыстыку аднэй з праяў грамадзкага жыцьця на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в., якая носіць назву - "Западно-руссизма". Я паставіў сабе пры гэтым задачай ня толькі дасьледаваць "западно-руссизм", як пэўную гістарычны-палітычную школу, але разам з тым акрэсьліць тыя эканамічныя ўмовы і тыя клясавыя суадносігы на Беларусі, ад якіх залежала яе разьвіцьцё і якія ў сваю чаргу акрэсьлілі яе ... Болей »


Лабынцаў Юрый,

"зерцало жития..."

З літаратурнай спадчыны Францыска Скарыны

Лабынцаў Юрый

Распавядаючы аб Францыску Скарыне — беларускім першадрукары, вялікім гуманісце і літаратару, аўтар публікуе ў выглядзе факсіміле ўнікальныя, не перавыдаваныя на працягу амаль паловы тысячагоддзя гімнаграфічныя і празаічныя сачыненні Скарыны, уводзіць у культурны і літаратурны ўжытак сучаснасці найважныя па значэнні літаратурныя помнікі — вялікая спадчына беларускага народа. Болей »


Сокольницкий Михал,

"Исполнено по высочайшему повелению..."

Рапорт, поданный Наполеону начальником его контрразведки, польским генералом Михалом Сокольницким, с рекомендациями «о способах избавления Европы от влияния России...»

Сокольницкий Михал

Книга создана в результате успешного творческого сотрудничества историков, Белорусского государственного университета и ученых Франции. Впервые широкие читательские круги, а в особенности историки, занимающиеся проблемами европейской истории второй половины XVIII - первой четверти XIX в., получают возможность ознакомиться с рапортом (докладом) польского генерала Михала Сокольницкого, выполненным для Наполеона накануне вторжения его арми... Болей »


Лихачев Д. С.,

"Слово о Полку Игореве"

историко-литературный очерк

Лихачев Д. С.

В книге охарактеризованы исотрическая основа древнерусского памятника, его содержание и композиция, жанр, проблемы авторства, рассмотрены идеи, оюразы, связь "Слова" с народной поэзией и с литературным процессом нового времени. В конце пособия - аннотированная библиография Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя