pdf
Тычко Галіна, Зайкоўскі Эдвард, Старадаўняя беларуская кухня

Старадаўняя беларуская кухня

Тычко Галіна, Зайкоўскі Эдвард

Першыя друкаваныя крыніцы кулінарных рэцэптаў, што з'явіліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, датуюцца XVII стагоддзем. Шмат рэцэптаў страў вядомы па мастацкіх творах і іншых выданнях, а самыя старыя стравы (магчыма, з дахрысціянскіх часоў) аўтары аднавілі па этнаграфічных матэрыялах. Грунтоўны аўтарскі агляд гісторыі кулінарыі на Беларусі, з якога пачынаецца кніга, як і рэцэпты страў, пераконваюць у тым, што беларусы маюць багатыя гастр... Болей »


pdf
Кандрацюк  Ганна, Поўна хата экспанатаў

Поўна хата экспанатаў

Слоўнік старых прадметаў Белавежскай пушчы

Кандрацюк Ганна

Слоўнік – энцыклапедыя – альбом “Поўна хата экспанатаў” задумана як своеасаблівы падручнік для навучання беларускай мовы ў польскіх школах. Кніга з посьпехам можа быць таксама падручнікам для навучання польскай мовы ў беларускіх школах. Але, найперш – гэта спроба сабраць і захаваць інфармацыю пра матэрыяльную спадчыну жыхароў прыпушчанскіх вёсак Падляшша. Каляровыя ілюстрацыі і простае, вельмі даходлівае тлумачэнне да чаго служыць тая ц... Болей »


pdf
Лапацін Генадзь, „Ікона звалась Свячой...”

„Ікона звалась Свячой...”

Абрад „Свяча” ў прасторы традыцыйнай культуры Гомельшчыны

Лапацін Генадзь

У кнізе ўпершыню ў беларускім нарадазнаўстве сабраны разам, класіфікаваны і інтэрпрэтаваны звесткі пра ўнікальны абрад “Свяча”, распаўсюджаны на Гомельскім і Магілёўскім Падняпроўі. Ён мае глыбокія карані, узыходзіць да язычніцкіх культаў, аднак цягам свайго існавання арганічна ўключыў хрысціянскія ідэі і ў такім цэласным, багатым светапогляднымі алюзіямі выглядзе дажыў да нашых дзён. Аўтар на падставе ўласных назіранняў кваліфікавана в... Болей »


Borejszo Jarosław, Lörinczy Gabor, Sawicki Piotr, Wołkow Wiktor, Podlasie

Podlasie

Borejszo Jarosław, Lörinczy Gabor, Sawicki Piotr, Wołkow Wiktor

Położone na północno-wschodniej rubieży Rzeczypospolitej województwo podlaskie, utworzone 1 stycznia 1999 roku, obejmuje północną część przedrozbiorowego województwa podlaskiego, część województwa mazowieckiego oraz powiat grodzieński województwa trockiego, a także niewielkie fragmenty dawnych województw brzeskiego i nowogródzkiego. Województwo pocięte jest równoleżnikowo dolinami wielkich rzek: Narwi, Biebrzy Bug zaś oddziela je od woj... Болей »


Barszczewski Aleksander, Historia literatury białoruskiej, Część I

Historia literatury białoruskiej

Folklor

Barszczewski Aleksander

Фальклор - свабодная творчасць народа - адна з найпрыгажэйшых галін духовага жыцця чалавека. Паявіўся ён у пэўнай стадыі разумовага і грамадскага жыцця чалавека і на пэўным этапе занікне як масавая з’ява. У зусім першабытную эпоху існавання чалавека фальклор не выступаў, не будзе ён выступаць і ва ўмовах высокай цывілізацыі. З гэтага выяікае, што прымітывізм першабытнага чалавека таксама неспрыяльны народнай творчасці як і высокія цывіл... Болей »


Беларускі фальклор

Беларускі фальклор

Хрэстаматыя

Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў ВНУ па курсу «Беларуская вуснапаэтычная творчасць». Упершыню ў беларускую хрэстаматыю, апрача выказванняў класікаў марксізма-ленінізма і рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў аб фальклоры, уключаны фрагменты з прац заснавальнікаў беларускай і ўкраінскай літаратуры, падаюцца апісанні звычаяў і абрадаў, узятых з малавядомых крыніц, уключаны навейшыя запісы сучаснага фальклору, упершыню даюцца метод... Болей »


Пецюкевіч Мар’ян, Сляды незабыўныя продкаў

Сляды незабыўныя продкаў

этнаграфічныя нарысы

Пецюкевіч Мар’ян

У кніжцы ўпершыню сабраны паасобныя навуковыя працы вядомага беларускага этнографа Мар'яна Язэпавіча Пецюкевіча, напісаныя ім як у даваенны час, так і ў 1950— 1970-я гады. Раскрываюцца традыцыйныя, адвечныя ўяўленні, павер'і беларускага народа, шматлікія асаблівасці яго адметнай духоўнай і матэры-яльнай культуры. Разлічана на фалькпарыстаў і этнографаў, літаратуразнаўцаў, настаўнікаў, бі6ліятэкараў, студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей... Болей »


video
Жалткоў Ігар, Тэорыя і практыка гры на традыцыйным беларускім бубне

Тэорыя і практыка гры на традыцыйным беларуск...

Жалткоў Ігар

Ігар Жалткоў распавядае пра гісторыю, функцыі і бытаванне беларускага бубна - аднаго з найбольш папулярных традыцыйных беларускіх ударных інструментаў. У лекцыі распавядаецца пра ролю бубна ў беларускай традыцыйнай інструментальнай музыцы, яго развіццё на працягу апошніх двух стагоддзяў. Таксама дэманструюцца асноўныя тэхнікі гры на бубне, якія выкарыстоўваюцца і да сёння беларускімі музыкамі розных пакаленняў.<br /><br /><center><ifram... Болей »


pdf
Гайдук Мікола, Аб чым шуміць Белавежская пушча

Аб чым шуміць Белавежская пушча

Казкі і легенды

Гайдук Мікола

Як здарыцца вам калі-небудзь пабываць у Белавежскай пушчы, вы абавязкова прыслухайцеся да яе гоману. Не маўчыць яна ніколі. Кожны раз, як я наведваў Белавежу і ўслухоўваўся ў гэты яе няспынны пошум, мне здавалася, што чую нейкае бясконцае апавяданне на дзіўнай, незразумелай мне мове. Раз лілося яно так жвава і весела, што ўсё навокал аж звінела і ззяла, іншы раз разлягаўся ў ім маркотны стогн, ад якога пушчанскія страхотныя бурыя вывара... Болей »


Котлярчук Андрей, Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVII в.

Праздничная культура в городах России и Белор...

официальные церемонии и крестьянская обрядность

Котлярчук Андрей

Основная цель настоящего труда — реконструировать сложный и красочный мир официальной праздничной культуры в городах России и Белоруссии в XVII в. на фоне этнической истории двух народов, раскрыть характер этнокультурных связей белорусских и русских горожан, показать связь официальных торжеств с народной традицией восточных славян. Изучение праздничного комплекса поможет углубленному анализу места культуры восточнославянских народов в е... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-81]   Наступная   Апошняя