Баршчэўская Ніна, Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Баршчэўская Ніна

Miejsce wydania: Варшава

Data wydania: 2004

Redaktor: Зямчонак Лілія

Opracowanie graficzne: Навіцкі Аляксандр

Wydawca: Катэдра Беларускай Філялёгіі Факультэт Прыкладной Лінгвістыкі і Ўсходнеславянскіх Філялёгіяў Варшаўскі Ўніверсітэт

Wydawnictwo/ drukarnia: Друкарня MWM

Wymiary: 368с., 21см

ISBN: 83-920472-0-6

Kategoria: Historia; Język białoruski; Społeczeństwo; Pamiętniki

Copyright © by Ніна Баршчэўская

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy); prywatny księgozbiór w Białymstoku (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [1603]; EEDC — [2284]; MiOKB — [10713]

Dysertacja profesor Uniwersytetu Warszawskiego Niny Barszczewskiej jest pierwszą próbą ukazania poglądu białoruskiej emigracji na język białoruski jako na czynnik narodotwórczy, który budował tożsamość narodu białoruskiego i pomagał mu zachować swoją odrębność tak na obczyźnie, jak w ojczyźnie. Praca ta, to swego rodzaju wyraz wdzięczności dla tych, którzy znajdując się daleko od Białorusi, dbali o czystość języka białoruskiego. Dokonując analizy emigracyjnych publikacji poświęconych językowi, autorka zwraca uwagę na wyjątkowe sprawy. I tak rozpatruje się w opracowaniu zależność między zasadami pisowni a wymową; przytacza się fonetyczne, morfologiczne, syntaktyczne i leksykalne osobliwości; ukazuje się znaczenie procesów białorusyzacyjnych w budowaniu tożsamości narodowej; podaje się przykłady rusyfikacji języka białoruskiego. Charakteryzuje się sytuację języka białoruskiego w systemie szkolnym w różnych warunkach: pod okupacją niemiecką, w okresie radzieckim i obecnie. Bierze się pod uwagę działalność naukową i wydawniczą na Białorusi i za granicą oraz zainteresowania białorusycystyką w świecie, w tym w Polsce. Rozprawa Niny Barszczewskiej „Biełaruskaja emihracyja- abaronca rodnaje mowy” jest potrzebna także i z tego powodu, że wielki dorobek białoruskiej emigracji jeszcze nie do końca znany jest na Białorusi.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уступ
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 1. Асаблівасьці беларускае мовы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 2. Значэньне беларусізацыйных працэсаў для будаваньня нацыянальнае тоеснасьці
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 3. Клопат пра чысьціню беларускае мовы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 4. Русыфікацыя беларускае мовы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 5. Беларуская мова ў школьнай сыстэме Беларусі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 6. Выдавецкая дзейнасьць у Беларусі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 7. Беларусіка ў сьвеце
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Streszczenie (Рэзюмэ)
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Характарыстыка беларускіх газэтаў і часопісаў на чужыне
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Бібліяграфія
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Іменны паказьнік
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Геаграфічны паказьнік
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

mp3
audio
Запольская Яна, Баршчэўская Нінa, Шчыра за гарбатай альбо з Рацыяй у гасьцях

Шчыра за гарбатай альбо з Рацыяй у гасьцях

Запольская Яна, Баршчэўская Нінa

Ніна Баршчэўская нарадзілася 29 чэрвеня 1956 году ў вёсцы Козьлікі на Беласточчыне. Вучылася ў Агульнаадукацыйным ліцэі зь беларускай мовай навучаньня ў Бельску Падляшскім, а затым у Катэдры беларускай філялёгіі Варшаўскага ўнівэрсытэту, зь якою зьвязаная па сёньняшні дзень. У дыплёмнай (1980) і кандыдацкай працах (1988) закранала пытаньні польска-беларускага моўнага памежжа й дыялектызмаў у беларускай літаратурнай мове. У 2004 годзе аб... Więcej »