Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі

Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі

Зборнік навуковых артыкулаў

Miejsce wydania: Гродна

Data wydania: 2009

Redaktor: Соркіна І.В., Хацкевіч Г.А.

Zespół redakcyjny: В.В.Даніловіч, І.П.Крэнь, І.В.Соркіна, Г.А.Хацкевіч, (адк. рэдактары) [і інш.]

Wydawca: ГрДУ імя Я.Купалы

Kategoria: Historia; Kultura; Społeczeństwo; Źródła

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Histaryjahrafija i krynicy pa historyi haradou i pracesau urbanizacyi Biełarusi. Zbornik nawukowych artykułau Urbanistyka historyczna jest jednym z tych kierunków nauki historycznej Białorusi, jaki znajduje się w stadium rozwoju - w ostatnich latach historycy białoruscy z wielu instytucji zajmują się badaniem historii białoruskich miast. Jednym z takich ośrodków jest Grodzieński Uniwersytet Państwowy. W 2009 roku odbyła się w nim międzynarodowa konferencja poświęcona urbanistyce historycznej. W czasie jej trwania naukowcy z Białorusi, Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy i Kanady mogli przedstawić opracowania z tej dziedziny. Plonem konferencji stał się zbiór artykułów naukowych „ Histaryjahrafija i krynicy pa historyi haradou i pracesau urbanizacyi”. (Z.K.)

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадатак 1. Ілюстрацыі да артыкула Леаніда Калядзінскага
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадатак 2. Ілюстрацыі да артыкула Аляксея Шаланды
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадатак 3. Ілюстрацыя да артыкулу Сяргея Салея
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадатак 4. Ілюстрацыя да артыкулу Ігара Лапехі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дадатак 5. Ілюстрацыі да артыкулу Майі Пташэк

Warto przeczytać:

pdf
Соркіна Іна, Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай пало...

Соркіна Іна

Transport, handel, przemysł, życie codzienne białoruskich miasteczek na przełomie 18. i 19. stulecia. Nie wielkie miasta i nie maleńkie wioski. Miasteczka, ich wielokulturowość, gwarność i wielojęzyczność stały się tematem badań autorki. Problemy konfesyjne, tradycje różnych kultur, szkolnictwo i życie kulturalne mieszkańców. Rola sztetli, jako części białoruskich miasteczek - życie w nich, odrębna kultura, język, religia. W pracy bierz... Więcej »