en
Biuletyn Konserwatorski województwa białostockiego 2

Biuletyn Konserwatorski województwa białostockiego 2

Park Branickich to jeden z najciekawszych ogrodów barokowych w Polsce określany mianem "Podlaskiego Wersalu". Zespół pałacowo-ogrodowy Branickich położony jest w centrum miasta. Pałac, ogród i zabudowania gospodarcze tworzą zwarty kompleks rezydencji magnackiej pochodzącej z XVIII w. Rezydencja składa się z pałacu wraz z przyległymi do niego zróżnicowanymi ogrodami, zwierzyńcami oraz zespołem zabudowań: pomarańczarnią, arsenałem, stajnią, wozownią, pawilonami ogrodowymi, studniami i domem ogrodnika. Pałac Branickich, to jeden z najciekawszych zabytków Białegostoku, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i cenny zabytek architektury późnobarokowej. Zarząd nad parkiem sprawuje Gmina Białystok. Powierzchnia obiektu wynosi 10 hektarów.

Catalog: BHA’s Catalog
Belarusian publishers: Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku
  • Publication Place: Białystok
  • Publication Date: 1996
  • Publisher: Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku
  • Book Collection: BTH
  • Copy Numbers: B-1377.
Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org