Міхалюк Дарота

 

Міхалюк Дарота :: Выданьні

Błaszczak Tomasz, Matiash Iryna, Michaluk Dorota, Iwan Kraskowski (1880–1955)

Iwan Kraskowski (1880–1955)

W służbie Białorusi i Ukrainy

Błaszczak Tomasz, Matiash Iryna, Michaluk Dorota

Monografia opowiada o życiu i działalności Iwana Kraskowskiego, urodzonego w 1880 roku w Dubiczach Cerkiewnych, a zmarłego w Bratysławie w 1955 roku. Należał on do tego pokolenia aktywnej inteligencji, którego dojrzałość przypadła na okres społecznej, politycznej i kulturalnej transformacji w Europie Wschodniej, związanej z rozpadem Cesarstwa Rosyjskiego i obaleniem monarchii. Jego generacja doświadczyła kilku rewolucji, dwóch wojen świ... Болей »


Bukowski Waldemar, Michaluk Dorota, Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku

Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska...

Bukowski Waldemar, Michaluk Dorota

Autorzy składają serdeczne podziękowania licznemu gronu osób, które udzieliły pomocy przy przygotowaniu do druku pracy Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku. Recenzentom, prof. dr hab. Janowi Wroniszewskiemu z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. dr hab. Andrzejowi Zakrzewskiemu z Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dziękujemy za cenne uwagi ... Болей »


Беларуская Народная Рэспубліка 1918 — 1920 гг.

ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці

Міхалюк Дарота

У кнізе апавядаецца пра спробу здабыцця беларусамі ўласнай дзяржаўнасці пасля Першай сусветнай вайны. Аўтарка намагалася як мага паўней прадставіць у ёй нараджэнне і развіццё беларускай дзяржаўніцкай ідэі, а таксама дзейнасць, якая прывяла да стварэння і абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У працы ставіцца шмат важных і актуальных пытанняў, сярод іншага датычных развіцця беларускай дзяржаўніцкай ідэі, утварэння розны... Болей »


Michaluk Dorota, Białoruska Republika Ludowa 1918-1920

Białoruska Republika Ludowa 1918-1920

U podstaw białoruskiej państwowości

Michaluk Dorota

Upadek monarchii rosyjskiej w czasie I wojny światowej otworzył szansę znacznych przemian politycznych w Europie Wschodniej. Nastąpiło ożywienie ruchów narodowych na obrzeżach imperium. W większości przechodziły one podobne etapy w rozluźnianiu swojego stosunku z Rosją: od wysunięcia haseł autonomii kulturalnej, przez autonomię polityczną w granicach nierosyj-skich obszarów etnicznych i ich związku z Rosją demokratyczną na zasadzie fede... Болей »


Michaluk Dorota, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII ...

Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Michaluk Dorota

Podlasie należy do najsłabiej zbadanych pod względem historycznym i archeologicznym regionów kraju. Spośród trzech ziem, które złożyły się na ostateczny kształt województwa podlaskiego utworzonego w 1513 roku, najlepiej poznana jest ziemia bielska. Znacznie słabsze są efekty badań historyków nad ziemią drohicką. Nawet stolica dawnego województwa podlaskiego — Drohiczyn nie ma wyczerpującego opracowania. Najgorzej przedstawia się stan wi... Болей »


Michaluk Dorota, Mielnik

Mielnik

Stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku)

Michaluk Dorota

Podlasie to jeden z ciekawszych regionów Kraju. W ciągu stuleci ścierały się tutaj, silnie na siebie oddziaływując, różne kierunki osadnictwa, kultury i tendencje rozwojowe. Ziemie nadbużańskie były terenem rywalizacji pomiędzy książętami ruskimi, litewskimi i mazowieckimi. W XVI-XVIII wieku tędy przebiegała granica między Litwą i Koroną, która ostatecznie podzieliła pierwotne terytorium ziem podlaskich na dwie części. Mielnik, to niew... Болей »


Michaluk Dorota, Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu

Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu

Do końca XIX wieku

Michaluk Dorota

Dzieje ziem nad Narewką sięgają daleko w przeszłość, poświadczają to badania archeologów. Jednak pierwsze informacje o tym obszarze w źródłach pisanych pojawiają się dopiero w XVI wieku, wraz z zagospodarowaniem terenów nad górną Narwią i jej dopływami. Terytorium dzisiejszej gminy Narewki zawiera w swoich granicach kilka, wytworzonych w XVI wieku jednostek administracyjnych i własnościowych. W zachodniej części gminy są to fragmenty da... Болей »


pdf
Michaluk Dorota, Z dziejów Narwi i okolic

Z dziejów Narwi i okolic

W 480 rocznicę nadania prawa chełmińskiego 1514-1994

Michaluk Dorota

Początki Narwi, dawnego królewskiego miasta lokowanego w 1514 r., sięgają średniowiecza. Mimo kilkuwiekowej metryki miejscowość nie była dotychczas tematem osobnych studiów. W opublikowanych pracach naukowych, podejmujących wieloraką problematykę miast podlaskich, Narwi nie poświęcano dostatecznie dużo miejsca. Ogólne i bardzo pobieżne są również opracowania słownikowe. Болей »


pdf
Каўка Аляксей, укладанне, Скарыніч, выпуск 11

Скарыніч

Літаратурна-навуковы гадавік

Каўка Аляксей, укладанне

Чарговы выпуск “Скарыніча” прысвечаны надзённым пытанням нацыянальнай тоеснасці, гістарычнай працаздольнасці беларусаў у святле іхняе нацыянальнае ідэі, адлюстраванай цягам стагоддзяў у мастацкай літаратуры, грамадскай думцы Беларусі. Болей »


Wojna i ludzie

Wojna i ludzie

Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej

Dnia 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zostały oddane śmiertelne strzały do następcy trony Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka--Ferdynanda i jego żony. Czytając doniesienia prasowe na ten temat, mało kto ze współczesnych przewidywał, że misterna gra wywiadu serbskiego wkładającego broń w ręce bośniackich Serbów, poddanych austriackich, zakończy się konfliktem nie lokalnym nawet lecz światowym, przynosząc morze krwi i cierpienia. Niespeł... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3]   Наступная   Апошняя