Грыбоўскі Юры

Юры Грыбоўскі - гісторык, доктар навук.

Нарадзіўся 6 сакавіка 1979 г. у вёсцы Забрэззе на Валожыншчыне. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2001), поўны курс Беларускага Калегіюму па спецыяльнасці «Найноўшая гісторыя» (2001). У 2001-2005 гг. працаваў на пасадзе малодшага навуковага супрацоўніка аддзела вайсковай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пасля навучаўся ў аспірантуры Гістарычнага Інстытута Варшаўскага ўніверсітэта. Ад 2008 г. працуе на Кафедры міжкультурных даследаванняў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы Факультэта прыкладной лінгвістыкі Варшаўскага ўніверсітэта. У 2005 г. абараніў кандытацкую працу прысвечаную ўдзелу беларусаў у Польскім войску. У 2012 г. абараніў доктарскую дысертацыю па тэме беларускага незалежніцкага руху.

Спецыялізуецца ў вайсковай, палітычнай і рэлігійнай гісторыі Беларусі і Польшчы ў 20 ст. Аўтар звыш 200 навуковых публікацыяў у Беларусі, Польшчы, Нямеччыне, ЗША, Латвіі, Балгарыі, Сербіі, Украіне і Расіі. Суаўтар манаграфіяў «Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы Другой сусветнай вайны» (2003) і «Беларусы ў бітве за Монтэ Касіна» (2004). Аўтар навуковых манаграфіяў «Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях у 1918 – 1945 гг.» (Санкт-Пецярбург 2006; Варшава 2007), «Пагоня паміж Белым Арлом, Свастыкай і Чырвонай Зоркай. Беларускі незалежніцкі рух у 1939 – 1956 гг.» (Варшава 2011) і «У службе Рэчы Паспалітай. Вайсковае душпастырства праваслаўнага веравызнання ў Польскім войску ў 1919 – 1949 гг.» (Варшава 2016). Сябра Беларускага гістарычнага таварыства.

За навукова-даследчыцкую дзейнасць неаднаразова быў адзначаны прэстыжнымі стыпендыямі і ўзнагародамі, у тым ліку медалём Рго Меmогіа (2005), узнагародай Klio (2007), узнагародай тыднёківа «Polityka» (2008), стыпендыяй Міністра навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы (2012), Рэктара Варшаўскага ўніверсітэта (2016, 2020) і інш.

 

Грыбоўскі Юры :: Выданьні

pdf
Grzybowski Jerzy, W kraju i na obczyźnie

W kraju i na obczyźnie

Kapelani wojskowi wyznania prawosławnego w armii II Rzeczypospolitej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

Grzybowski Jerzy

Książka przedstawia losy wybranych duchownych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którzy pełnili funkcję kapelanów wojskowych w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, zarówno w Rzeczypospolitej, jak i na emigracji. W pracy ukazano zarówno ich działalność duszpasterską, jak również społeczno-polityczną, przy okazji odsłaniając liczne mało dotąd znane epizody z dziejów polskiego prawosławia w XX wieku. Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Arcybiskup generał brygady Sawa (Sowietow) 1898-1951

Arcybiskup generał brygady Sawa (Sowietow) 1898-1951

duszpasterz, żołnierz, obywatel

Grzybowski Jerzy

Książka, będąca pokłosiem wieloletnich badań w archiwach i bibliotekach w kraju i za granicą (Białoruś, Litwa, Serbia, Wielka Brytania, USA), przedstawia losy arcybiskupa generała brygady Sawy (Sowietowa), hierarchy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Autor omawia kolejne etapy życia i działalności władyki: młodość w okresie I wojny światowej, kapłaństwo w II Rzeczypospolitej, tułaczkę wojenną, służbę w Polskich Siłach Zb... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę i do Estonii w latach 1928-1939

Emigracja zarobkowa z Polski na Łotwę i do Estonii w...

Grzybowski Jerzy

Książka wszechstronnie i całościowo przedstawia problem emigracji zarobkowej z Polski na Łotwę i do Estonii w okresie międzywojennym. Autor przygląda się temu zagadnieniu przez pryzmat procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i narodowościowych zachodzących wówczas w Europie Środkowo-Wschodniej. W pracy zostały ukazane geneza i istota ruchu emigracyjnego ze wskazaniem jego najważniejszych determinantów zarówno ... Болей »


pdf
Shved Viachaslau, Grzybowski Jerzy, Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991

Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku...

Shved Viachaslau, Grzybowski Jerzy

Autorzy przedstawiają dzieje Białorusi od czasów najdawniejszych do 1991 roku, kiedy to na mapie świata pojawiło się niezależne państwo białoruskie. Celem ich publikacji jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi historii ziem białoruskich w aspekcie politycznym, etnicznym, kulturowym i ekonomicznym. Uwadze autorów nie uszły także kwestie sporne, budzące niesłabnące zainteresowanie w Polsce i Białorusi. Novum tej publikacji polega na zamy... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej

Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny ...

Grzybowski Jerzy

Monografia stanowi próbę przedstawienia całokształtu dziejów białoruskiego ruchu niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Pokazuje dramat Białorusinów w warunkach konfliktu dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i radzieckiego. Autor ukazuje najważniejsze etapy w rozwoju tego ruchu z uwzględnieniem aspektów politycznych, organizacyjnych oraz militarnych. W sposób szczegółowy omawia współpracę działaczy białoruskich z III Rzeszą n... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, W służbie Rzeczypospolitej

W służbie Rzeczypospolitej

Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949

Grzybowski Jerzy

W prezentowanej monografii Jerzy Grzybowski podjął próbę przedstawienia dziejów duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949. Autor dokonał analizy dziejów duszpasterstwa wojskowego na tle historii Kościoła prawosławnego w Polsce w omawianym okresie. W pracy została przeanalizowana organizacja i działalność zespołu kapelanów wojskowych zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach wojennych. Ukazano ... Болей »


pdf
Грыбоўскі Юры, Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях 1918-1945

Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях...

1918-1945

Грыбоўскі Юры

Дадзеная кніга распавядае пра малавядомую старонку беларуска-польскай гісторыі — удзел беларусаў ва ўзброеных сілах 2-й Рэчы Паспалітай, польскіх вайсковых фармаваннях пад камаіідаванпем заходніх саюзнікаў, а таксама Войску Польскім на нямецка-савецкім фронце. У кнізе асвятляецца стаўленне польскіх грамадзянаў бе-ларускай нацыянальнасці да выканання вайсковага абавязку, аналізуецца палітыка польскіх уладаў да жаўнераў-беларусаў, паказва... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945

Białorusini w polskich regularnych formacjach wojsko...

Grzybowski Jerzy

Autor omawia udział obywateli polskich narodowości białoruskiej w regularnych formacjach Wojska Polskiego w latach 1918 – 1945. Analizuje przy tym ich postawę wobec obowiązku służby wojskowej, przedstawia też politykę władz polskich w stosunku do nich. Ważny wątek książki stanowi prezentacja losów żołnierzy – Białorusinów po zakończeniu II wojny światowej. Monografia ta przywraca pamięć o Białorusinach – żołnierzach Rzeczypospolitej, st... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą

Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiaz...

Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1954

Grzybowski Jerzy

Niniejsza monografia stanowi próbę całościowego i wszechstronnego ujęcia działalności niepodległościowców białoruskich w okresie II wojny światowej oraz w pierwsze powojenne dziesięciolecie. Autor omawia aktywność narodowców białoruskich zmierzająca do utworzenia własnej państwowości w tym okresie, stosunek do innych narodowości m.in. Polaków. Dużo uwagi Autor poświęcił próbom tworzenia formacji zbrojnych u boku III Rzeszy. Analizuje si... Болей »


pdf
Репрессивная политика советской власти в Беларуси, Выпуск 2

Репрессивная политика советской власти в Беларуси

Сборник научных работ

Сборник работ белорусских и зарубежных авторов посвященный истории становления сталинского тоталитаризма в Белоруссии и его последствиям в послесталинский период. Сборник освещает широкий спектр проблем и событий XX века во всей его сложности я противоречивости. Сборник предназначен ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, всем, кто интересуется историей своего Отечества. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-5]   Наступная   Апошняя