Глагоўская Лена

 

Глагоўская Лена :: Выданьні

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 1

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

1

* "Bjelaruski Partyzan" * Od Redakcji * recenzje i polemiki * Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r. * Choruży Wiesław, Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927 * Głogowska Helena, Hassan Konopacki — tatarski dowódca białoruskiego wojska * Iwaniuk Sławomir, Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania jako komórka or... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 2

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

2

* Mitrofan Downar-Zapolski (1867-1934) —wybitny badacz historii i kultury Białorusi * Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku * Głogowska Helena, Białoruś i Białorusini w podręcznikach historii do szkół podstawowych w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne a szkolnictwo z językiem białoruskim w latach 1956-1980 * Liedke Marzena, System edukacji a przemiany językowe i kultur... Болей »


audio
Шайкоўская Анна, Глагоўская Лена, З Падляшша родам, Партрэт Лены Глагоўскай

З Падляшша родам

Шайкоўская Анна, Глагоўская Лена

Helena Głogowska - białorutenistka, pracownik Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu W Białysmtoku. Wybrane publikacje: "Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki" (praca zbiorowa, 1996), "Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim" (Marszałek), "Przygody Kaziuka Surwiłły i inna nieznana polskojęzyczna twórczość Franciszka Olechnowicza na łamach „Kuriera Wileńskiego” (po 1933 r.)" (w "Acta Albaruthenica 9", praca zbiorowa, 2010). З Падл... Болей »


Першая   Папярэдняя   [3-3]   Наступная   Апошняя