Баршчэўская Ніна

Ніна Баршчэўская нарадзілася ў вёсцы Козьлікі на Беласточчыне. Вучылася ў Агульнаадукацыйным ліцэі зь беларускай мовай навучаньня ў Бельску Падляшскім, а затым у Катэдры беларускай філялёгіі Варшаўскага ўнівэрсытэту, зь якою зьвязаная па сёньняшні дзень. У дыплёмнай (1980) і кандыдацкай працах (1988) закранала пытаньні польска-беларускага моўнага памежжа й дыялектызмаў у беларускай літаратурнай мове. У 2004 годзе абараніла доктарскую дысэртацыю Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы. Зьяўляецца прафэсарам Варшаўскага ўнівэрсытэту. З 2009 году кіруе Кафедрай беларусістыкі. Аўтарка звыш 50 навуковых публікацый.

З 1992 году зьвязаная зь Беларускай службай Польскага радыё. Займае пасаду кіраўніка рэдакцыі.

 

Баршчэўская Ніна :: Выданьні

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław, Dialektologia białoruska

Dialektologia białoruska

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław

Badania białorutenistyczne w Polsce mają długą tradycję. Jeszcze w XIX wieku polscy naukowcy, zarówno językoznawcy, jak i etnografowie, interesowali się problematyką białoruską. Początkowo studia te wiązały się przede wszystkim z indywidualnymi zainteresowaniami samych badaczy. W latach 30. XX wieku szeroko zakrojone badania dialektologiczne na Białorusi Zachodniej (wchodzącej wówczas w skład Polski) prowadzili językoznawcy związani ze ... Болей »


pdf
Баршчэўская Ніна, Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Баршчэўская Ніна

Дысэртацыя прафэсара Варшаўскага ўнівэрсітэту Ніны Баршчэўскай першая спроба перадачы погляду беларускае эміграцыі на беларускую мову як нацыятворчы чыньнік, што будаваць тоеснасьць беларускага народу і дапамагаў, захаваць сваю адметнасьць як на чужыне гэтак і на Радзіме. Праца – гэта свайго роду ўдзячнасьць рупліўцам беларускае мовы, што знаходзячыся далёка ад Беларусі, намагаліся захаваць чысьціню роднае мовы. Прааналізаваўшы эмігранц... Болей »


Język a tożsamość na pograniczu kultur

Język a tożsamość na pograniczu kultur

Tom studiów "Język a tożsamość na pograniczu kultur" otwiera serię wydawniczą "Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku". Jest on dokumentacją międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez KKB w 1998 roku. Prezentuje różne poglądy na rolę języka w kształtowaniu się tożsamości jednostki i grupy na różnych pograniczach etniczno-kulturowych: przede wszystkim polsko-białoruskim, a także ... Болей »


Acta Albaruthenica, tom 11

Acta Albaruthenica

tom 11

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


Баршчэўская Ніна :: Іншыя выданьні

Беларуская культурна-асьветніцкая дзейнасьць у паваеннай Польшчы (0)

12-02-2010, 14:44

1. Тыднёвік „Бацькаўшчына”, які выходзіў у Мюнхэне ў гадох 1947-1966, час ад часу зьмяшчаў публікацыі пра беларусаў у паваеннай Польшчы. Закраналіся такія тэмы, як: рэпатрыяцыя насельніцтва зь Беларусі (...) Болей »

Беларускае культурна-асьветнае жыцьцё ў ІІ Рэчыпаспалітай (0)

12-02-2010, 14:18

1. Беларускія эміграцыйныя газэты вялікую ўвагу зьвярталі на ўмовы разьвіцьця беларускай культуры на цэлым сьвеце, між іншым, таксама ў Польшчы. Трэба заўважыць, што такога роду публікацыяў не было (...) Болей »

Лёсы беларускае мовы ў асьвятленьні эміграцыйнага часопіса „Веда” (0)

12-02-2010, 13:54

1. Навукова-літаратурны часопіс „Веда” выдаваўся на беларускай мове Крывіцкім (Беларускім) навуковым таварыствам. Выходзіў у гадох 1951-1954 у Нью-Ёрку. Галоўным рэдактарам быў Ян Станкевіч. На старонках (...) Болей »

Нацыянальная мова ў дасьледаваньнях беларускага эміграцыйнага асяродка ў Каўнасе (0)

12-02-2010, 13:42

1. Сярод моўных і мовазнаўчых праблемаў, а таксама тых пытаньняў, якія шчыльна зьвязаныя зь гісторыяй народу і ягонай мовай, варта назваць такія тэмы, як: найменьні й гісторыя розных плямёнаў, уласныя (...) Болей »

Моўныя пытаньні на старонках беларускіх выданьняў у Нямеччыне (0)

12-02-2010, 13:30

4. Росквіт беларускае дзяржаўнасьці, культуры, літаратуры й асьветы назіраўся ў XVІ ст., які таму й называецца Залаты векам.  Гэта быў век адраджэньня беларускага народу, адраджэньня вялікіх традыцыяў (...) Болей »

< Previous 123456 Наступная