Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Sosna Grzegorz, Parafia Ryboły

Parafia Ryboły

Прыход Рыбалы

Sosna Grzegorz

Сааўтар: Fionik Doroteusz

Месца выхаду: Bielsk Podlaski–Ryboły–Białystok

Дата выхаду: 1999

Рэдактар: Iwaniuk Sławomir

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 210s., il., 21см

ISBN: 83-909009-7-1

Катэгорыя: Гісторыя; Рэлігія; Грамадзтва; Мэмуары

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [24], [25]

Сыгнатура: Ш-1, П-2

Opisując dzieje podlaskich miejscowości, zamieszkałych przez prawosławnych Białorusinów, tym razem dotarliśmy do parafii wiejskiej. Dotychczas bowiem ukazały się nasze opracowania dotyczące dwóch miejscowości typu miejskiego: Bielska Podlaskiego oraz Orli. Oba te ośrodki w wielu okresach lub epizodach swej historii są twardo umiejscowione w ogólnych dziejach Rzeczpospolitej. Wydarzenia z dziejów parafii Ryboły mają raczej wymiar lokalny, co jednocześnie obliguje do bardziej wnikliwego traktowania każdego faktu, zauważenia szczegółów. Parafia Ryboły, leżąca na kilku pograniczach: językowym, dawnym politycznym (tu stykały się ze sobą granice Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony), administracyjnym (tędy przebiegały granice ziemi, starostwa, wreszcie powiatu bielskiego), stanowiła pod wieloma względami bardzo żywotny obszar. Ludna parafia z dużymi wsiamiszeregówkami była przez wiele dziesięcioleci XVIII i XIX w. siedzibą dekanatu podlaskiego, a potem białostockiego. W Rybołach istniał wówczas folwark, czwarty w starostwie bielskim. Sąsiednie Pawły w II połowie XIX w. stały się siedzibą gminy. Przez teren parafii przebiegał ważny szlak komunikacyjny z Warszawy do Grodna, zwany traktem królewskim. Łączył on mieszkańców ze światem, ale też był przyczyną wielu nieszczęść związanych z przemarszami przeróżnych wojsk i oddziałów.

Беларускія аўтары: Sosna Grzegorz

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Spis treści
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Od autorów
Część pierwsza: Zarys dziejów parafii
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... I. Historia rozpoczyna się od Narwi
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... II. Nazwy oraz pierwsze opisy wsi w parafii
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... III. Ryboły po pomiarze włócznej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... IV. Zniszczenia i odbudowa
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... V. W dobie przełomów społeczno-politycznych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VI. Gmina Pawły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VII. Szkolnictwo parafialne
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VIII. Bieżeństwo
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... IX. Parafia w II Rzeczpospolitej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... X. Wojna w nadnarwiańskich okolicach
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... XI. Trudne lata powojenne
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... XII. Okres współczesny
Część druga: Świątynie
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... I. Cerkiew parafialna św.św. Kosmy i Damiana
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... II. Kaplica Spaska nad Narwią
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... III. Cerkiew cmentarna św. Jerzego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... IV. Kaplica na Petraszkach / V. Kapliczka-studnia
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VI. Cerkiew cmentarna św. Jana Teologa w Pawłach
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VII. Cerkiew św. Michała Archanioła w Wojszkach
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... VIII. Kaplica św. Eliasza w Kaniukach
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Część trzecia: Kler parafialny
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Część czwarta: Kultura ludowa
Aneksy
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Kopia Indultu Wydanego na Kaplicę nad Rzeką Narwą na starym y dawnym Cmętarzu [...]
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Extrakt Wizyty Generalnej Cerkwi Rybołowskiej w dniu 4-tym listopada 1804 roku odbytej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ofiary II wojny światowej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Liczba parafian według ksiąg metrykalnych (chrzty, śluby i zgony) parafii Ryboły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сказка про богатого Марка
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Bibliografia
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Spis ilustracji

Варта пазнаёміцца:

Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Część IV

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Niezrównany w swej pasji badawczej ks. Grzegorz Sosna przygotował do druku kolejny tom swojej bibliografii. Chociaż Autor twierdzi, że jest to już ostatni tom, to jednak trudno w to uwierzyć. Byłoby to poza tym szkoda dla studiów nad prawosławiem. Jeszcze nie tak dawno temu właściwie nie istniały żadne bibliografie dotyczące Prawosławia w Polsce. Dzięki wysiłkom ks. Sosny w krótkim czasie Prawosławie, a także wszyscy zajmujący się tą pr... Болей »


Sosna Grzegorz, Święte miejsca i cudowne ikony

Święte miejsca i cudowne ikony

Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie

Sosna Grzegorz

Кніжка “Святыя месцы і цудоўныя іконы” - вынік шматгадовай працы, пошукаў, падарожжаў, размоў, апрацаванняў знакамитага даследчыка, гисторыка, краязнащцы айца Рыгора Сасны. Гэта сотні гадзін, праведзеных у архівах розных гарадоў розных краін. Гэта неацанімы дар усім, хто быў, хто ёсць і хто будзе. “Святыя месцы і цудоўныя іконы” – сваеасаблівая энцыклапедыя, якая дазваляе зрабіць яшчэ адзін крок у сябе. Чалавеку, выхаванаму ў атэістычны... Болей »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, Suplement III

Bibliografia parafii prawosławnych na Białost...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejszym tomem ks. Grzegorz Sosna chce zamknąć większą całość edytorską, zatytułowaną ogólnie „Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie”. Tom niniejszy, pomyślany jako „Suplement III”, ma być ostatnim w serii monografii tej problematyce poświęconych... Dla znawców przedmiotu i czytelników nasuwa się od razu wielu pytań i refleksji, jak i rodzą się określone wątpliwości. Można bowiem byłoby postawić na wstępie pytanie: kt... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Dzieje chrześcijaństwa wschodniego doczekały się bogatej literatury. Duża liczba publikacji utrudnia szybkie zestawienie not bibliograficznych prac niezbędnych do opracowania wybranej problematyki z historii Kościoła wschodniego. Stan taki zmienił się, kiedy od roku 1994 ukazały się dwie części Wstępnej bibliografii chrześcijaństwa wschodniego, prac opublikowanych w języku polskim. Uzupełnieniem ich są trzy książkowe suplementy zawieraj... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Suplement III

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Działalność wydawnicza Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce stanów swego rodzaju fenomen we współczesnej historii Cerkwo prawosławnej w naszy m kraju. Oto, po trwającym od II wojny światowej okresie skromnej aktywności wydawniczej Cerkwi, wynikającej nie tylko z przyczyn od Niej niezależnych, nastąpiło znaczne ożywienie tej formy działalności. Bractwa odegrało w tym procesie nie poślednią, a być może nawet czołową rolę. Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Część II

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój badań nad dziejami i współczesnością Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej. Chrześcijaństwo wschodnie wzbudza zainteresowanie historyków, teologów, kulturoznawców i publicystów. Efektem tego zainteresowania są liczne publikacje książkowe, artykuły w wydawnictwach zwartych, czasopismach, periodykach, gazetach i drukach okolicznościowych. Nawet pobieżne zestawienie tych publikacji wymaga dobre... Болей »


Sosna Grzegorz, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej

Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białost...

Wybór dokumentów

Sosna Grzegorz

Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego w Białymstoku oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948 Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego

Wstępna Bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Jeszcze pół wieku temu istniał dobry zwyczaj, że co 10-15 lat każde szanujące się czasopismo publikowało bibliografię swojej zawartości za miniony okres. Ks. Grzegorz Sosna przywrócił ten zwyczaj przygotowując bibliografię prawosławnego czasopisma, zwanego najpierw "Tygodnik Podlaski", później "Prawosławie", "Orthodoxia", aby w końcu przyjąć nazwę "Przegląd Prawosławny". Jak wszystkie prace ks. Sosny i ta odznacza się rzetelnością i jas... Болей »


Sosna Grzegorz, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego

Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodni...

Druki polskojęzyczne okresu współczesnego

Sosna Grzegorz

Po II wojnie światowej Kościół prawosławny w Polsce wydawał swój oficjalny organ "Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce" (1947-1948); w 1954 r. rozpoczęto wydawanie miesięcznika "Cerkovnyj Vestnik" (1954-1994) ;w 1971 uzyskano zgodę na wydawanie kwartalnika "Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego" (1971-1994). Jak zwykle z właściwą sobie kompetencją ks. Sosna przygotował bibliografię, która wypełniła lukę w ... Болей »


Sosna Grzegorz, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Гісторыя Царквы ў Бельску Падляшскім

Sosna Grzegorz

Bielsk — dzisiejszy Bielsk Podlaski — gród ruski założony nad rzeką Lubką, odgrywał i odgrywa ważną rolę w życiu Cerkwi prawosławnej i ludności białoruskiej. Już w średniowieczu, jako główne centrum gospodarcze i kulturalne Podlasia, był siedzibą protopopii (dekanatu). Wtedy należał do diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Cerkwie były pierwszymi obiektami sakralnymi w Bielsku. Wydarzenia, które miały miejsce w tym mieście, szerokim echem o... Болей »