Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Mironowicz Eugeniusz, Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego

Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego

Mironowicz Eugeniusz

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2007

Рэдактар: Kozłowska- Świątkowska Elżbieta

Выдавец: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Выдавецтва/ друкарня: MZGraf s.c., Białystok

Памеры: 294s., 23cm

ISBN: 978-83-89190-87-1

Катэгорыя: Гісторыя; Палітыка; Правы чалавека; Грамадзтва

Copyright © by 2007 Eugeniusz Mironowicz, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1634]; EEDC — [1557]

Сыгнатура: XIII.3.Mir

Дадатковая даведка: Recenzenci: prof. Bohdan Halczak, prof, Jerzy Tomaszewski; projekt okładki: Mieczysław Rabiczko; wydanie publikacji zostało sfinansowane przez: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku, kwerenda archiwalna w Brześciu i Lwowie wsparta przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Polska w okresie międzywojennym była jednym z państw w Europie posiadających największy odsetek mniejszości narodowych. Ponad 11 mln ludzi, około 35 proc. obywateli, posługiwało się w życiu codziennym innym językiem niż polski . Najliczniejsze narody mieszkające w granicach II Rzeczypospolitej to Ukraińcy (5,1 mln), Żydzi (3,1), Białorusini (2,0 mln), Niemcy (0,8 mln). Białorusini i Ukraińcy u schyłku pierwszej wojny światowej podejmowali próby utworzenia własnych państw narodowych. W wyniku wojny polsko-radzieckiej część terytorium postulowanych państw - Białorusi i Ukrainy - znalazła się w granicach Polski. Za wschodnią granicą powstały sowieckie republiki Białorusi i Ukrainy, które wprawdzie stanowiły atrapę państwowości narodowych, lecz oddziaływały propagandowo na słowiańskie mniejszości w Polsce. Problem narodowościowy należał do najtrudniejszych w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej. Wywoływał liczne spory między głównymi obozami politycznymi. Powstawało wiele pomysłów w sprawie integracji ziem zamieszkałych przez ludność niepolską, wszystkie jednak przewidywały działania na rzecz unifikacji państwa. Elity białoruskie i ukraińskie oczekiwały natomiast daleko idącej autonomii dla obszarów zamieszkałych przez tą ludność. Konflikt, zatem był nieunikniony i wynikał z wzajemnie wykluczających się aspiracji Polaków i słowiańskich mniejszości narodowych. (Wstęp, fragment)

Беларускія аўтары: Mironowicz Eugeniusz

Каталёг: Kamunikat.org | BTH | EEDC | Прыватны кнігазбор

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wstęp
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Od akceptacji do marginalizacji. Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Polityka likwidacji problemu białoruskiego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Od konfrontacji do wymuszonego porozumienia z Ukraińcami
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Klęska polityki porozumienia z Ukraińcami
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Plany MSW i propozycje organizacji społecznych integracji ziem wschodnich składane po 1935 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Prawosławni i unici oraz polska racja stanu
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zakończenie
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Размову з аўтарам кнігі праф. Яўгенам Мірановічам; размаўляе Яраслаў Іванюк    play
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Другая частка размовы з праф. Яўгенам Мірановічам; размаўляе Яраслаў Іванюк    play
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Трэцяя частка размовы з праф. Яўгенам Мірановічам; размаўляе Яраслаў Іванюк    play
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Чацьвёртая частка размовы з праф. Яўгенам Мірановічам; размаўляе Яраслаў Іванюк    play

Варта пазнаёміцца:

Mironowicz Eugeniusz, Wielka tułaczka (1915-1921)

Wielka tułaczka (1915-1921)

The great wandering (1915-1921)

Mironowicz Eugeniusz

Gdy w czasie I wojny światowej wojska pruskie i austro-węgierskie wdarły się na polskie tereny wchodzące w skład Cesarstwa Rosyjskiego, władze rosyjskie nawoływały do ucieczki przed zbliżającym się frontem. Ich propagandzie uległa głównie ludność prawosławna. Do czerwca 1916 roku z opuszczonych przez wojska rosyjskie zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego uciekło na wschód 2 750 000 osób – najwięcej, bo ponad milion, z guberni grodzie... Болей »


mp3
Mironowicz Eugeniusz, Wojna wszystkich ze wszystkimi

Wojna wszystkich ze wszystkimi

Białoruś 1941-1944

Mironowicz Eugeniusz

Białoruś podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 stała się polem trzyletniej konfrontacji kilku racji państwowych i narodowych. Wszystkie walczące strony na miarę swoich możliwości zmuszały miejscową ludność do posłuszeństwa za pomocą terroru i przemocy. Grabież mienia należącego do mieszkańców stała się zjawiskiem powszechnym. Najwięcej ofiar przyniosło starcie dwóch totalitaryzmów – komunistycznego i faszystowskiego, z których... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w badaniach problemów narodowościowych i stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej oraz najnowszej historii Białorusi. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym m.in. książek: Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999 (2007); Polityka narodowościowa PRL,... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Białorusi

Polityka zagraniczna Białorusi

1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Białoruś jako stosunkowo młode państwo nie miała bogatych tradycji dyplomatycznych. W XX wieku próbowała je budować Białoruska Republika Ludowa powstała w marcu 1918 r., lecz państwowość ta nigdy nie osiągnęła statusu powszechnie uznanego podmiotu prawa międzynarodowego i przetrwała zaledwie półtora roku, stale okupowana przez obce wojska. Rząd BRL nigdy nie pełnił suwerennej władzy na terytorium, które zostało zdefiniowane jako etnogra... Болей »


Mironowicz Eugeniusz, Białoruś

Białoruś

Mironowicz Eugeniusz

Historia Białorusi na tle historii innych sąsiadów Polski zajmuje wyjątkowo mało miejsca w polskiej historiografii. W podręcznikach szkolnych nie ma na przykład wzmianki o Państwie Połockim, które skutecznie opierało się integracji w ramach średniowiecznego mocarstwa zwanego Rusią Kijowską. Przez kilka stuleci Białoruś była częścią Rzeczpospolitej. W świadomości Polaków Wielkie Księstwo litewskie często jest utożsamiane wyłącznie jako ... Болей »


Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi

Historia Białorusi

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących

Mironowicz Eugeniusz

Podręcznik historii Białorusi Eugeniusza Mironowicza jest adresowany do licealistów, przede wszystkim Białorusinów. Oni bowiem powinni poznać swe historyczne korzenie. Licealistom Polakom może on ułatwić uwolnienie się spod władzy mitów, stereotypów i uprzedzeń, jakie narosły wobec Białorusinów - narodu Polakom bliskiego nie tylko w sensie geograficznym. Na żadnym bowiem pograniczu dzieje sąsiadujących narodów nie przeplatały się tak ci... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka narodowościowa PRL

Polityka narodowościowa PRL

Mironowicz Eugeniusz

Перад тым, як аналізаваць палітыку Польскай Народнай Рэспублікі (ПНР) у справе нацыянальных мяншыняў, аўтар робіць агляд польскай палітычнай думкі ў папярэдні пэрыяд (1900—1944). Выснова гісторыка несуцяшальная: “Адной зь нявырашаных праблемаў ІІ Рэчы Паспалітай была справа нацыянальных мяншыняў”. Эпоху ПНР Яўген Мірановіч разглядае праз наступныя храналягічныя пэрыяды: “Польшча як этнічна аднародная дзяржава” (1944—1947); “Саветызацыя ... Болей »


Mironowicz Eugeniusz, Białoruś

Białoruś

Mironowicz Eugeniusz

Historia Białorusi na tle historii innych sąsiadów Polski zajmuje wyjątkowo mało miejsca w polskiej historiografii. W podręcznikach szkolnych nie ma na przykład wzmianki o Państwie Połockim, które skutecznie opierało się integracji w ramach średniowiecznego mocarstwa zwanego Rusią Kijowską. Przez kilka stuleci Białoruś była częścią Rzeczpospolitej. W świadomości Polaków Wielkie Księstwo litewskie często jest utożsamiane wyłącznie jako ... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w Polsce 1944-1949

Białorusini w Polsce 1944-1949

Mironowicz Eugeniusz

Po drugiej wojnie światowej w nowych granicach państwa polskiego pozostały jedynie skrawki obszaru etnograficznie białoruskiego, leżące we wschodnich powiatach województwa białostockiego. Około 200-ty­sięczna społeczność białoruska nie stanowiła problemu w skali kraju, wiele natomiast znaczyła w sferze polityki lokalnej. Większość Biało­rusinów w Polsce pozostała w swoich miejscowościach, przyczyniając się do utrzymania ciągłości kultur... Болей »