Падокшын С.А., Іпацій Пацей - царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік

Іпацій Пацей - царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік

на пераломе культурна-гістарычных эпох

Падокшын С.А.

Miejsce wydania: Мінск

Data wydania: 2001

Wydawca: Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі. Інстытут філасофіі

Wydawnictwo/ drukarnia: Беларукая навука

Wymiary: 118 с.

ISBN: 985-08-0393-2

Kategoria: Historia; Kultura; Religia; Biografie

Copyright © 2001 by Падокшын С.

Księgozbiór: MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [252]; MiOKB — [6930]

UKD: 008(092)+929 Іпацій Пацей

У кнізе даследуецца жыццё, дзейнасць і творчая спадчына Іпація Пацея, віднага грамадскага і царкоўнага дзеяча Беларусі і Украіны, пісьменніка-публіцыста, мысліцеля, «галоунага архітэктара» Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. Упершыню грунтоўна аналізуецца яго уніяцкая канцэпцыя, раскрываюцца яе неадназначнасць і супярэчлівая сутнасць. Побач з адмоўнымі паказваюцца пазітыўныя элементы дзейнасці і светапогляду Пацея: намаганні ў развіцці айчыннай адукацыі, багаслоўя, свецкіх ведаў, літаратуры; бліскучы пісьменншкі талент, віртуознае валоданне роднай мовай. Прапануецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, вучням ліцэяў і старэчшых класаў сярэдняй школы ў якасці дапаможніка па гісторы; філасофіі. рэлігіязнаўству, культуралогіі, літаратуры.

Katalog: MiOKB | BTH

Tylko w bibliotece Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce (egzemplarz papierowy)
Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)

Warto przeczytać:

Падокшын С.А., Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры

Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культ...

Падокшын С.А.

Філасофская, грамадска-палітычная, прававая думка Беларусі XI—XVII стст. аналізуецца ў сувязі з айчыннай гісторыяй і развіццём нацыянальнай культуры. Рашаюцца тэарэтыка-метадалагічныя праблемы — творчай свабоды, духоўна-культурнага сінтэзу Усходу і Захаду, дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага суверэнітэту, філасофіі беларускай гісторыі. Дадзена даволі поўная карціна айчыннай культуры і думкі эпохі Адраджэння і Рэфармацыі, станаўлення н... Więcej »