Шыбека 3ахар, Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002)

Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002)

Шыбека 3ахар

Кніга з'яўляецца аўтарскай версіяй сціслага сінтэтычнага выкладу гісторыі Беларусі ад канца XVIII стагоддзя да 2002 года. Падзеі дзяржаўна-палітычнага і грамадскагажыцця краіны паказаныя ў сувязі з агульнаеўрапейскім кантэкстам, асаблівая ўвага нададзеная тым аспекгам беларускага мінулага. асвятленне якіх найболып цярпела ад ідэалагічных установак старой гістарыяграфіі. Выданне адрасаванае самай шырокай аўдыторыі чытачоў. Болей »


Нарысы гісторыі Беларусі, Ч. 1

Нарысы гісторыі Беларусі

Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі краінамі і народамі, вызвален... Болей »


Нарысы гісторыі Беларусі, Ч. 2

Нарысы гісторыі Беларусі

У 2-ой частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб'ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонкі гісторыі нацыянальнаг... Болей »


Каробушкіна Т. М., Насельніцтва Беларскага Пабужжа X-XIII стст.

Насельніцтва Беларскага Пабужжа X-XIII стст.

Каробушкіна Т. М.

Манаграфія з'яўляецца першай абагульняючай працай, прысвечанай гісторыі сельскага і гарадскога насельніцтва канца 1-га і першых стагоддзяў 2-га тысячагоддзя н.э, на тэрыторыі Беларускага Пабужжа па матэрыялах археалагічных даследаванняў. На падставе розных відаў помнікаў прасочана развіццё паселішчаў на працягу шэрагу стагоддзяў ад простых неўмацаваных да самых складаных з моцнымі абарончымі збудаваннямі, якімі з'яўляліся гарады, узведз... Болей »


Насьценны жывапіс

Насьценны жывапіс

Спасаўская царква 12 ст. у Полацаку

Vladimir Rakitsky: The Conservation Project of the Medieval Wall Painting. Болей »


Лужанін Максім, Наўздагон за падвойнікам

Наўздагон за падвойнікам

Аповесць

Лужанін Максім

Новы твор Максіма Лужаніна — вострасюжэтная аповесць, напісаная ў форме дзённіка-жыццяпісу галоўнага героя, у аснову якой пакладзена гісторыя загадкавага знікнення ў час вайны яго сябра, славутага маскоўскага артыста, і яго пасляваенных росшукаў. Талент, дадзены ад Бога, і «малпаванне», сумленнасць чалавека перад самім сабой і іншымі і здрада, свабода і абавязак — гэтыя ды іншыя праблемы ўздымае пісьменнік і прымушае задумацца над імі ч... Болей »


Лихачев Вячеслав, Нацизм в России

Нацизм в России

Лихачев Вячеслав

Книга "Нацизм в России" посвящена деятельности наиболее радикальных националистических партий и движений в современной России и имеет справочно-документальный характер. Подробно рассмотрены Русское национальное единство, Национал-большевистская партия, движение скинхедов и ряд других экстремистских групп и организаций, прослежены основные тенденции в их деятельности. Основное внимание в издании уделено противоправной практике национал-р... Болей »


Национальная безопасность Республики Беларусь

Национальная безопасность Республики Беларусь

Современное состояние и перспективы

В работе рассматриваются методологические подходы к анализу национальной безопасности и ее обеспечения в современных условиях. Предложены концепция и модель обеспечения национальной безопасности Беларуси, обоснованы принципы и условия построения системы обеспечения национальной безопасности, разработаны критерии распределения компетенции органов государственной власти и управления в реализации жизненно важных национальных интересов в ос... Болей »


Национальная культура - важнейший стратегический ресурс Белорусского государства

Национальная культура - важнейший стратегичес...

Материалы республиканского совещания "О мерах по решению проблем развития культуры и искусства"

1 февраля 2001 г. в Минске во Дворце Республики состоялось республиканское совещание "О мерах по решению проблем развитая культуры и искусства". Настоящее издание содержит материалы этого совещания - доклад и заключительное слово Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступления участников совещания, а также протокол поручений Президента, данных на совещании. Издание предназначено в первую очередь для управленцев республиканс... Болей »


Национально-государственные интересы Республики Беларусь

Национально-государственные интересы Республи...

Эта книга посвящена анализу методологии и типологии национально-государственных интересов, их специфике и конкретным историческим условиям формирования в Республике Беларусь. Авторы исследования концентрируют внимание не только на общетеоретических аспектах системы интересов, но и рассматривают проблемы национальной безопасности, "геополитического измерения" Беларуси. Особо анализируется политическая, экономическая и военная безопасност... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168]   Наступная   Апошняя