Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Źródła do badań genealogicznych

„Ten zbiór artykułów dotyczących przeszłości rodzin, rodów z Mazowsza i Podlasia w ujęciu genealogiczno-archiwistycznym jest adresowany nie tylko do specjalistów, ale również do tych wszystkich, którzy poszukują informacji o swoich przodkach urodzonych w Polsce północno-wschodniej. Oprócz omówień dziejów poszczególnych rodzin (np. aktorki Hanki Bielickiej) można tu znaleźć szczegółowe dane o drobnej szlachcie, która osiedliła się m.in. ... Болей »


Liedke Marzena, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewski...

Studium demograficzno-społeczne

Liedke Marzena

Funkcjonowanie rodziny w przeszłości w kontekście demograficznym już od dawna zajmuje zachodnioeuropejskich demografów historycznych, a od lat 70. i 80. coraz częściej interesuje także rodzimych badaczy. Uwaga tych ostatnich koncentrowała się do tej pory przede wszystkim na niższych warstwach społecznych, dla których, na podstawie statystycznych źródeł masowych, łatwiej było przeprowadzić badania. Podejmowano je przede wszystkim dla zie... Болей »


Gaweł Artur, Rok obrzędowy na Podlasiu

Rok obrzędowy na Podlasiu

Gaweł Artur

Rok obrzędowy na Podlasiu jest wydawnictwem o charakterze monograficznym, w którym opisano doroczne święta i obrzędy, zarówno te które znamy już tylko dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowane jeszcze współcześnie. Zostały one przedstawione według tradycyjnego podziału na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności zgodnej z kalendarzem świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. W książce znajdują się, między in... Болей »


Nagrodzki Zygmunt, Rola duchowieństwa katolickiego w godzine prób o cierpień

Rola duchowieństwa katolickiego w godzine pró...

na terenie Litwy i Białejrusi (1863-1883)

Nagrodzki Zygmunt

Trafił w ręce moje numer „Dzienni ka Wileńskiego" z dn. 23 lipca r. 1934 i jednym z artykułów swoich bardzo mnie zaintrygował. Ten frapujący artykuł lo komunikat Katolickiej Agencji Prasowej, rozesłany do redakcyj pism, a noszący tytuł: „Duchowieństwo Polskie w walce o wolność Ojczyzny. (Fakty i cyfry)". Болей »


pdf
Bogacki Michał, Turosieńska-Durlik Katarzyna Monika, Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich

Rola instytucji kultury w społecznościach wie...

na przykładzie Gminy Mielnik w województwie podlaskim

Bogacki Michał, Turosieńska-Durlik Katarzyna Monika

Publikacja niniejsza jest efektem badań prowadzonych w okresie od czerwca do października 2011 roku, na terenie gminy Mielnik, w ramach projektu badawczego Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich. Celem projektu była diagnoza potrzeb środowiska oraz ustalenie funkcji jakie wypełniać ma w jego obrębie największa instytucja kultury działająca na terenie gminy - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.1 Zadanie do... Болей »


Włodarski Bronisław, Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach Polsko-Ruskich

Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach Polsk...

Włodarski Bronisław

Związki rodzinne Konrada Mazowieckiego z książętami ruskimi. — Stanowisko wobec polityki ruskiej Leszka Białego. — Wypadki w Krakowie w I-szej połowie 1228 roku. — Pomoc polska w wyprawie Daniela na Kijów w 1228 roku. — Wyprawa Romanowiczów z pomocą Konradowi pod Kalisz w 1229 roku. — Następstwa wyprawy. — Pierwsze opanowanie Halicza przez Daniela. — Pomoc Konrada przeciw Węgrom. — Chwilowy zwrot w przyjaznych stosunkach Konrada z Roman... Болей »


Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomosci narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształt...

Szósty tom serii Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jeśl plonem międzynarodowej konferencji odbywającej się w dniach 16-17 listopada 2006 roku, zatytułowanej Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Współorganizatorami byli: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Ins... Болей »


Romanów i Bracia Kraszewscy

Romanów i Bracia Kraszewscy

Przeszłość... Czas miniony, który musi być w świadomości jednostek, narodów, społeczeństw jeśli chcą one zachować tożsamość. Niekiedy odrzucany, negowany... i wracający później, by wypełnił bolesną lukę. Przeszłość małych ojczyzn człowieka, ta z której najłatwiej czerpać wsparcie. Wieś, miasteczko, parafia, gmina... Miejsca, z którymi człowiek się utożsamia, w których tkwi , lub do których powraca. (Wstęp, fragment) Болей »


pdf
Tichomirow Michał, Rosja średniowieczna na szlakach międzynarodowych

Rosja średniowieczna na szlakach międzynarodo...

w XIV i XV wieku

Tichomirow Michał

Chciałbym na wstępie wyjaśnić Czytelnikowi, dlaczego zająłem się historią Rosji średniowiecznej w w. XIV i XV i jej międzynarodowych powiązań. Przede wszystkim dlatego, że jest to okres powstawania państwa rosyjskiego, które później wystąpi na arenie światowej jako najpotężniejsze państwo wschodniej Europy. Болей »


Łossowski Piotr, Młynarski Zygmunt, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym

Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu ...

Łossowski Piotr, Młynarski Zygmunt

Nadzwyczaj bogata, sięgająca setek tomów, jest literatura powstania styczniowego. Są to obszerne pamiętniki i luźne wspomnienia, wielotomo­we monografie obejmujące całość wydarzeń powstania, jak i drobne przyczynki. O dziejach 1863—1864 r. zaczęto pisać bezpośrednio po powstaniu. Zainteresowanie nim nie osłabło w ciągu dziesięcioleci, po­zostając żywym i aktualnym do dnia dzisiejszego. Historiografia Polski Ludowej wykryła jednak w stwo... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681]   Наступная   Апошняя