Вардамацкі Л. М., Несцяровіч В. I., Адваротны слоўнік беларускай мовы

Адваротны слоўнік беларускай мовы

Вардамацкі Л. М., Несцяровіч В. I.

У слоўніку каля 14 000 слоў. Размяшчаюцца яны ў алфавітным парадку канцавых літар. Таму тут групуюцца словы з аднолькавымі канцавымі граматычнымі і фанетычнымі элементамі. Гэта дае магчымасць слоўніку служыць крыніцай інфармацыі аб розных заканамернасцях беларускай мовы. Болей »


Znosko Aleksy ks. rd, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski

Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski

Znosko Aleksy ks. rd

Znając aktualną potrzebę korzystania ze słownika cerkiewnosłowiańskiego przez wiernych naszego Kościoła, a szczególnie przez dzieci i młodzież, diecezja białostocko -gdańska podjęła się wydania słownika w opracowaniu ks. dr. Aleksego Znoski. Wydawany słownik jest poszerzonym i uzupełnionym słownikiem wydania pierwszego, tzw. "Małego Słownika". Jest to duże i cenne osiągnięcie w naszych czasach. Cieszymy się, że nadzieja Wydawcy "Małego ... Болей »


Кобызева К. А. і інш. - складальнікі, Беларуска-рускі слоўнік

Беларуска-рускі слоўнік

Кобызева К. А. і інш. - складальнікі

У слоўніку дадзены пераклад слоў, якія найбольш часта сустракаюцца ў падручніках і іншай літаратуры для пачатковых класаў. Уключаны словы як для актыўнага, так і для пасіўнага авалодання лексікай беларускай мовы. Болей »


Бірыла М. В., Слоўнік націску ў беларускай мове

Слоўнік націску ў беларускай мове

Бірыла М. В.

Слоўнік націску будзе садзейнічаць засваенню акцэнтных норм беларускай мовы. У ім змешчаны словы, для якіх уласціва акцэнтная варыянтнасць, і словы, якія ў моўнай практыцы маюць адхіленні ад акцэнтнай нормы. Адрасуецца вучням старэйшых класаў. Болей »


Русско-белорусский словарь лингвистических терминов

Русско-белорусский словарь лингвистических те...

Словарь составлен с учетом результатов развития лингвистики последних десятилетий и в связи с задачами упорядочения белорусской научной терминологии. В нем зафиксированы термины, наиболее часто встречающиеся в белорусских изданиях — научных монографиях и статьях, учебной литературе для вузов и средних учебных заведений. Словарь построен по гнездовому принципу, что позволяет установить внутренние связи терминов и экономно представить тер... Болей »


Браноўская Л. В., Любчэўская Н. М., Марцінеўскі У. I. і інш., Нямецка-беларуска-рускі слоўнік

Нямецка-беларуска-рускі слоўнік

Браноўская Л. В., Любчэўская Н. М., Марцінеўскі У. I. і інш.

Слоўнік змяшчае каля 6000 найбольш ужывальных слоў і каля 1000 словазлучэнняў нямецкай мовы. З яго дапамогай можна перакладаць няцяжкія тэксты з нямецкай мовы на беларускую і рускую. У канцы слоўніка даюцца спісы найбольш ужывальных скарачэнняў, геаграфічных назваў і граматычныя табліцы. Слоўнік склалі выкладчыкі Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута замежных моў. Ён прызначаецца для шырокага кола чытачоў, у т. л. для вучняў вась... Болей »


Суша Т. М., Шчука A. К., Таболіч А. У., Федасеева В. М., Англа-беларуска-рускі слоўнік

Англа-беларуска-рускі слоўнік

Суша Т. М., Шчука A. К., Таболіч А. У., Федасеева В. М.

Слоўнік змяшчае каля 7000 найбольш ужывальных слоў і словазлучэнняў англійскай мовы. Як асобныя дадаткі ў слоўнік уключаны спісы найбольш ужывальных абрэвіятур англійскай мовы, а таксама спісы няправільных дзеясловаў, парадкавых лічэбнікаў, геаграфічпых назваў. Выданне прызначаецца для шырокага кола чытачоў, у т. л. настаўнікаў, вучняў сярэдняй школы, навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, студэнтаў-філолагаў. Болей »


Грабчыкаў Сцяпан, Беларуска-рускі слоўнік, 3-е выданне, дапоўненае і перапрацаванае

Беларуска-рускі слоўнік

Грабчыкаў Сцяпан

Слоўнік уключае каля 20 000 найбольш ужывальных беларускіх слоў і фразеалагічных спалучэнняў, якія могуць выклікаць цяжкасці пры перакладзе іх на рускую мову. Асобным дадаткам дадзены кароткі спіс беларускіх і рускіх асабовых імён. Болей »


Barszczeuski Lavon, Беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік

Беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік = Słown...

Barszczeuski Lavon

Przeznaczeniem Słownika (28-języcznego) jest pomoc w czytaniu tekstów informacyjnych, publicystycznych, popularnonaukowych i kulturalnych dostępnych w formie drukowanej lub w internecie. Болей »


Ідыш-беларускі слоўнік

Ідыш-беларускі слоўнік

У новым «Ідыш-беларускім слоўніку» зьмешчана лексыка найбольш вядомых ідыш-слоўнікаў (аўта-ры: А. Гаркаві, Г. Страк, Ю. Марк, У. Вайнрайх, Н. Стучкоў, Р. Лёцш, Э. Фальковіч, Ш. Рохкінд, Г. Шкляр, Ш. Плаўнік, Н. Рубінштэйн, I. Бэрнштэйн, Ш. Бастомскі, I. Гуры, I. Ніборскі і інш.), апрача таго частка неапублікаваных фразэалягічных матэрыялаў з архіву Ш. Рохкінд і В. Сосенскага, жывая лексыка ідышу. У слоўніку блізу 25000 слоўных артыкулаў... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-23]   Наступная   Апошняя