Марозава Святлана, Берасцейская царкоўная унія 1596 г. у беларускай гістарыяграфіі

Берасцейская царкоўная унія 1596 г. у беларус...

Вучэбны дапаможнік па спецкурсе "Гістарыяграфія Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г." для студэнтаў спецыяльнасці Г.05.01.00 - Гісторыя

Марозава Святлана

Пры напісанні работы былі выкарыстаны крыніцы якія датычацца пытанняў падрыхтоўкі і заключэння Берасцейскай уніі 1596 г. размешчаныя у зборніках дакументаў і матэр’ялаў выданых ў розныя перыяды. Асноўнымі з іх былі: “Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографической комиссией” , “Белоруссия в эпоху феодализма” , “Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэр’ялах” , “Уния в документах” і інш. Пры падрыхтоўке пр... Болей »


Акулін Эдуард, На Каляды

На Каляды

містэрыя ў 4-х актах, паводле народнага

Акулін Эдуард

Каляды – свята дзяцінства, свята радасці і адновы. Праз доўгія гады савецкай экспанісіі дзяржава пробавала выкараніць у традыцыйнай культуры народа такое свята, заступаючы яго нейтральным Новым годам. Тым не менш, Каляды захаваліся. Захаваліся ў народнай традыцыі, захаваліся ў літаратуры, у творах класікаў, захаваліся ў фальклоры, у песнях, казках, прыказках і прымаўках. Каляды – гэта таксама тэатральныя прадстаўленні – Батлейкі, каляд... Болей »


Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

oczekując wizyty Jana Pawła II na Podlaskiej Ziemi

Drohiczyn, jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Archeologowie odkryli tu ślady osadnictwa łużyckiego z dziesiątego wieku przed Chrystusem. Osada wiejska pojawia się tutaj juz w szóstym wieku po Chrystusie i stopniowo przekształca się w ośrodek handlowy. Odnaleziony skarb srebrnych monet perskich, zwanych „dirhemami" (291 całych i 17 cząstek), bitych w mennicach Iranu - najstarsze pochodzą z 712, najmłodsze z roku 860 roku po Chrystus... Болей »


Panasiuk Arkadiusz, Wśród nocnej ciszy...

Wśród nocnej ciszy...

Panasiuk Arkadiusz

Piotr Popławski z Narwi nie był święty. Ten nie święty, ale bardzo lubiany duchowny wyrusza rankiem 15 czerwca 1985 r. ze swojego domu samochodem marki „Polonez” w podróż, z której nigdy nie powróci. Siedem dni później grupka grzybiarzy znajduje go powieszonego w lesie niedaleko wsi Koźliki. Śledztwo przejmuje Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Białymstoku. Na miejsce zdarzenia udaje się grupa operacyjno-dochodzeniowa. Niedługo potem s... Болей »


Radziukiewicz Anna, Święta Góra Grabarka

Święta Góra Grabarka

60 lat

Radziukiewicz Anna

Mało jest w naszej Cerkwi skarbów, które nazwać możemy dziedzictwem i bogactwem nos wszystkich. Monaster św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce z pewnością możemy do nich zaliczyć. Przed 60 laty, w 1947 roku, z woli Bożej i błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Bielskiego Tymoteusza, w odpowiedzi na potrzeby wiernych, powołano do życia mniszą wspólnotę na Świętej Górze Grabarce. Z dala od ludzi, w ciszy... Болей »


Святой мученик-младенец Гавриил

Святой мученик-младенец Гавриил

Житие и историчкский очерк. Служба. Акафист

Духом близкие ко Христу рабы Божии призваны обличать нечестие «христоубийством недугующего мира». Наивысшая степень этого обличения - мученическая кончина. Среди сонма мучеников, кровь которых вопиет к Богу, самыми чистыми жертвами — истинными агнцами, принявшими заклание за грехи мира, были дети. Невинные души покинули этот мир от соприкосновения с духами зла, злым человеческим умыслом, чтобы потом вернуться к людям, и множеством благо... Болей »


Rešeć J., D-r ks., Z historyi Apolohetyki Chryścijanskaj

Z historyi Apolohetyki Chryścijanskaj

Rešeć J., D-r ks.

Wypuskajučy ŭ świet knižycu pad nazowam „Z historyi Apolohietyki Chryšcijanskaj“, musimo dać niekulki stoŭ wyjaśnieńnia. Prahladajučy hetu knižycu, čytač napeŭna źwiernie swaju ŭwahu pradusim na widawočnyja pachiby ŭ padziele źmiestu jaje. Woś-ža, zhadžajučysia z hetym, musimo adznačyć, što winy tut niama ani z boku pawažanaha aŭtara, ani z boku redakcyi. Sprawa ŭ tym, što naša knižyca ŭ pieršych dniach swaich naradzinaŭ mieła być achry... Болей »


Sosna Grzegorz ks., Sosna Antonina, Hierarchia i kler kościoła prawosławnego

Hierarchia i kler kościoła prawosławnego

w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX-XXI wieku

Sosna Grzegorz ks., Sosna Antonina

Życie księdza doktora Grzegorza Sosny i matuszki Antoniny niewiele się różni od życia wielu innych duchownych i ich rodzin. Wyróżnia ich jednak ogromne zaangażowanie w badaniach nad dziejami Cerkwi w Polsce, głównie na Podlasiu. Ksiądz Sosna łączy obowiązki duszpasterskie z aktywnością naukową, publicystyczną i społeczną. Imiona o. Grzegorza i matuszki Antoniny wpisały się do historiografii polskiej i białoruskiej, w dzieje parafii, muz... Болей »


Мартос Афанасий, Архиепископ - составил, Беларусь в исторической государственной и церковной жизни

Беларусь в исторической государственной и цер...

Репринт

Мартос Афанасий, Архиепископ - составил

Адам Міцкевіч радзіуся у Наваградчыне. За старадауным звычаем ён назвау радзімую Наваградчыну Літвою. Але Наваградчына — з давен дауна зямля беларуская. З пакон вякоу тут жылі беларусы. Літвою празвалі яе таму, што тут некалі гаспадарылі літоускія князі, якія стварылі магутную дзяржаву — Вялікае Князьства Літоускае. У XVI стагодзьдзі у Беларусь панаехалі чужынцы палякі ды сілаю забралі уладу у свае рукі. Праз трыста гадоу яны тут панава... Болей »


Прападобная Еўфрасіння Полацкая

Прападобная Еўфрасіння Полацкая

Імя прападобнай Еўфрасінні Полацкай блізкае сэрцу не толькі беларусаў, але і ўсяго хрысціянскага свету. Еўфрасіння Полацкая з’яўляецца ўзорам самаадданага служэння свайму народу. Святыя айцы кажуць: “Бог стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам”. Божага чалавека адрознівае жыццё пакорлівае, справядлівае, накіраванае на пазнанне вышэйшай мудрасці - Бога. I ніякія багацці і раскошы гэтага свету не дадуць такога шчасця, як магчымасць спалучы... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-92]   Наступная   Апошняя