Zdancewicz Tadeusz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami

Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sej...

Zdancewicz Tadeusz

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie językowych wpływów białoruskich na niemazurzące gwary polskie lezące na północno-wschodnim pobrzeżu polskiego obszaru etnicznego wokół miasteczka Sejny na wschodniej Suwaiszczyźnie» Gwary te znam dobrze osobiście, bo stamtąd pochodzę i stykałem się z nimi na co dzień przez okres około 20 lat. Granice gwar sejneńskich na wschodzie stanowi granica państwowa z Litewską Socjalistyczną Republi... Болей »


Czapiuk Alina, Polska dydaktyka historii a pamięć o I wojnie światowej

Polska dydaktyka historii a pamięć o I wojnie...

Czapiuk Alina

Historia, jako przedmiot nauczania, wywoływała (wywołuje nadal i zapewne będzie wywoływała w przyszłości) wiele dyskusji prowadzonych w różnych, nie tylko nauczycielskich środowiskach. Wątpliwości dotyczą głównie programów oraz treści nauczania, celów i metod realizacji materiału, a także roli, jaką odgrywać ma edukacja historyczna w życiu społecznym, w budowaniu świadomości historycznej. Towarzyszą temu emocje związane z reformami szko... Болей »


Wschód muzułmański w literaturze polskiej

Wschód muzułmański w literaturze polskiej

Idee i obrazy

Prezentowany tom zawiera materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej „Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 20-21 listopada 2015 roku pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Zorganizowana sesja oraz niniejsza publikacja wpisują się w cykl spotkań naukowych, który od dwóch lat funkcjonuje dzięki współpracy Katedry Badań Filologicznych „W... Болей »


Czerwiński Grzegorz, Konopacki Artur, Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów

Estetyczne aspekty literatury polskich, biało...

(od XVI do XXI w.)

Czerwiński Grzegorz, Konopacki Artur

Książka Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów(od XVI do XXI w.) jest cennym zbiorem artykułów wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Autorami są językoznawcy, orientaliści, poloniści, historycy i kulturoznawcy. Metodą przyjętą jako zasada wiążąca różne teksty jest komparatystyka, ujęta tu jako literaturoznawstwo porównawcze badające nie tyle wzajemne wpływy języków i lite... Болей »


Трафімчык Анатоль, Мой літпрацэс

Мой літпрацэс

зборнік рэцэнзій, эсэ, гутарак

Трафімчык Анатоль

Перад вамі зборнік літаратурна-мастацкай крытыкі бягучага літаратурнага працэсу на Беларусі. Большасць работ была апублікавана ў перыёдыках. Цяпер яны сабраны пад адной вокладкай. Аўтар звяртае ўвагу на некаторыя – перажытыя і асэнсаваныя ім непасрэдна – з’явы ў развіцці беларускага прыгожага пісьменства. Менавіта «працэджванне» тых з’яў праз сябе дало падставу назваць літпрацэс сваім (як называюць класікаў, напрыклад, мой Колас, мой Пу... Болей »


Мальдзіс Адам, З літаратуразнаўчых вандраванняў

З літаратуразнаўчых вандраванняў

Нарысы, эсэ, дзённікі

Мальдзіс Адам

Асноўную частку кнігі беларускага літаратуразнаўца, кандыдата філалагічных навук складае "Англійскі дзённік", у якім аўтар падрабязна расказвае пра свае пошукі і знаходкі матэрыялаў па гісторыі беларускай літаратуры ў часе камандзіроўкі ў Лондан о Оксфард. Літаратуразнаўчы матэрыял падаецца ў непасрэднай сувязі з асабістымі назіраннямі з жыцця сучаснай Англіі. Акрамя таго, у кнізе змешчаныя матэрыялы "літаратуразнаўчыя" вандраванні ў По... Болей »


Верціхоўская Марыя, Верціхоўская Вольга, Тэставыя заданні па беларускай мове i літаратуры

Тэставыя заданні па беларускай мове i літарат...

Матэрыялы да экзамену

Верціхоўская Марыя, Верціхоўская Вольга

Кніга ўяўляе сабой інтэграваныя тэставыя заданні па мове i літаратуры, складзеныя паводле мастацкіх твораў, большасць з якіх вывучаецца ў школе. Адказы да ўсіх заданняў, іменны i прадметны паказальнікі спрыяюць зручнасці карыстання кнігай у час самастойнай падрыхтоўкі да экзамену. Паспяхова карыстацца кнігай змогуць i настаўнікі ў час падрыхтоўкі i правядзення факультатываў, курсаў на выбар, пры падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд, а таксама... Болей »


Мальдзіс Адам, Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча

Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча

Партрэт пісьменніка і чалавека: літаратуразнаўчае эсэ

Мальдзіс Адам

Уладзімір Караткевіч, легендарны беларускі рамантык, апярэджваў свой час, узняўся над канфармізмам, над паўсядзённасцю і бездухоўнасцю да вышыняў, з якіх добра відаць шляхі, што лучаць мінулае з будучыняй, чалавека з людзьмі і народамі. Пісьменнік незвычайнага, рэнесанснага таленту, ён стаў зоркай першай велічыні на нацыянальным літаратурным небасхіле. І задача гэтай кнігі — растлумачыць, хаця б часткова, той феномен, імя якому Караткев... Болей »


Сагановіч Генадзь, Нарыс гісторыі Беларусі

Нарыс гісторыі Беларусі

ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя

Сагановіч Генадзь

Праблема асвятлення беларускай мінуўшчыны ў асноўным заключаецца ў тым, што колькасць падсумоўваючых выданняў сапраўды даволі абмежаваная. Апошняя спроба падагульніць усе звесткі з улікам часу і назапашаных ведаў зроблена Генадзем Сагановічам у яго працы "Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя". Наогул праца мае прэтэнзіі на тое, каб задаволіць патрэбы беларусаў у ведах няпростай гісторыі нашай краіны. Выданне... Болей »


Сцяшковіч Таццяна, Слоўнік Гродзенскай вобласці, 2-е выд., выпраўленае

Слоўнік Гродзенскай вобласці

Сцяшковіч Таццяна

Слоўнік раскрывае лексічнае і фразеалагічнае багацце Гродзеншчыны. Першае выданне было надрукавана ў 1983 годзе накладам 600 асобнікаў. Адна з каштоўнасцяў працы — у дакладным адлюстраванні фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцяў мясцовага маўлення. У папраўленым выданні галоўным заданнем было запісаць ілюстрацыйны матэрыял спрошчана, набліжана да арфаграфічнага пісьма. Праца разлічаная не толькі на мовазнаўцаў. Разгарніце... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-71]   Наступная   Апошняя