Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока

Трэці том з’яўляецца лагічным працягам двух папярэдніх і прысвечаны другой палове XVI – пачатку XVII ст. у інтэлектуальнай гісторыі Бе-ларусі. У цэнтр увагі аўтараў трапілі рэлігійныя феномены – рэфармацыйныя і контррэфармацыйныя кірункі тагачаснай беларускай думкі. Праана-лізавана шматлікая палемічная і выхаваўчая літаратура прадстаўнікоў розных канфесійных напрамкаў і рэканструяваны адметнасці пабудовы тэалагічных сістэм. Кніга змяшча... Болей »


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне

У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду міжкультурнага і міжцывілізацыйнага дыялога. Асаблівая ўвага надаецца творчасці Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Льва Сапегі, Мацея Стрыйкоўскага і інш., узнаўленню базавых элементаў поз... Болей »


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай д...

У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча

Першы том шасцітомнага выдання «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» прысвечаны разгляду асноўных этапаў айчыннай інтэлектуальнай гісторыі ў эпоху Сярэднявечча. Вялікая ўвага надаецца пытанням метадалогіі гісторыка-філасофскіх даследаванняў, узнаўляюцца базавыя фрагменты прадфіласофскага (міфалагічнага) светапогляду продкаў беларусаў, аналізуюцца візантыйскія, паўднёва-славянскія і заходнееўрапейскія вытокі айчынн... Болей »


Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар, Нацыянальная мова і нацыянальная культура

Нацыянальная мова і нацыянальная культура

аспекты ўзаемадзеяння

Дзятко Дзмітрый, адказны рэдактар

У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 17–18 лістапада 2011 г. Адрасуецца навуковым работнікам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца праблемамі беларускай лінгвістыкі. Болей »


Слоўнік Беларускіх Мастакоў

Слоўнік Беларускіх Мастакоў = Słownik Białoru...

Уладзіслаў Петрук = Władysław Pietruk

Слоўнік Беларускіх Мастакоў - піянерскі праект Беларускага музея ў Гайнаўцы. Такі «слоўнік» сёньня маюць усе вялікія бібліятэкі Польшчы: у Познані, Варшаве, Уроцлаве, Кракаве, Гданьску. Гэта новы праект, які ўвесь час дапаўняецца. Прычым пачалі адкрываць новыя імёны, пра якія раней ня чулі. Некаторых мастакоў ужо няма. Болей »


Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

Drohiczyn: Miasto - Diecezja - Ludzie

oczekując wizyty Jana Pawła II na Podlaskiej Ziemi

Drohiczyn, jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Archeologowie odkryli tu ślady osadnictwa łużyckiego z dziesiątego wieku przed Chrystusem. Osada wiejska pojawia się tutaj juz w szóstym wieku po Chrystusie i stopniowo przekształca się w ośrodek handlowy. Odnaleziony skarb srebrnych monet perskich, zwanych „dirhemami" (291 całych i 17 cząstek), bitych w mennicach Iranu - najstarsze pochodzą z 712, najmłodsze z roku 860 roku po Chrystus... Болей »


Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Białowieskiej

Słownik nazw miejscowych regionu Puszczy Biał...

na przykładzie wybranych wsi z gmin: Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla

Niniejsza publikacja to efekty pracy przede wszystkim młodzieży szkolnej i nauczycieli ze szkół regionu Puszczy Białowieskiej zaangażowanych w realizację projektu SZKOLNE KOŁA GIS®. Zebrane podczas trwania projektu materiały terenowe i archiwalne nie są pełnymi opracowaniami poszczególnych wsi. Redaktorzy tej publikacji specjalnie nie ingerowali w zakres opisu historycznego wsi oraz objaśnień dotyczących pochodzenia toponimów (nazw miej... Болей »


Przegląd twórczości bezimiennej

Przegląd twórczości bezimiennej "Michałowo'95...

zbiór prac nadesłanych na konkurs

Parafrazując wiersz "Świteź" Adama Mickiewicza możnaby zacząć "ktokolwiek jesteś w michałowskiej stronie..." wsłuchaj się w podanie, legendy, opowieści ludowe. Przeniosą cię one do czasów kiedy to nie przed telewizorem lecz wokół bajarza gromadzili się ludzie by słuchać opowieści o istotach tajemniczych, niematerialnych, które wypełniały świat nadając miejscowościom, uroczyskom, zjawiskom kolorytu, znaczenia, głębokiego moralnego sensu.... Болей »


Кошур Святлана, Лебядзіная песня Валянціна Рамановіча

Лебядзіная песня Валянціна Рамановіча

Кошур Святлана

Кніга расказвае пра трагічны лёс таленавітага мастака Валянціна Рамановіча (1911-1945), які рана пайшоў з жыцця, пакінуўшы пасля сябе высокамастацкія творы. У аснову выдання пакладзены ўнікальныя дакументы і фотаздымкі з архіва мастака, выкарыстаны рэпрадукцыі яго работ з цыкла «Трокі», выкананыя ў тэхніцы медзярыта. Кніга адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй сваёй Бацькаўшчыны. Болей »


Фядута Аляксандр, Паэтычны аглядальнік

Паэтычны аглядальнік

партрэты і рэцэнзіі

Фядута Аляксандр

Вялікая паэзія творыцца ў часы пераменаў. Перамены сканчаюцца, і надыходзіць час прозы. Нібыта ціха ўсё ў Беларусі ў 2006 годзе, нішто не паказвае на рэвалюцыю. Нішто, апрача паэзіі. “Паэзія пакінула мяне”, — напісаў у канцы 90-х Адам Глёбус. Паэзія вярнулася да нас. Да Глёбуса, які напісаў: “Мы вызвалім цябе або загінем / Мы назаўсёды застанемся тут”. Да аўтара гэтай кнігі. Аляксандар Фядута, вядомы перадусім як яркі палітычны пісьмень... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-192]   Наступная   Апошняя